Ambalaža i Pakovanje

Ambalaža i Pakovanje

Aluminijumska ambalaža

Aluminijumska ambalaža-1

Ambalaža od aluminijuma

Aluminijumska ambalaža pogodna je za pakovanje, podgrevanje, pečenje, zamrzavanje i čuvanje hrane. Karakteriše je podnošenje širokog raspona temperature, atraktivan izgled, postojanost i dugotrajnost. Izrađuje se od aluminijumskih folija, higijenskog i laganog materijala, u različitim oblicima i ...

Ambalaža od stiropora

Ambalaža od stiropora-1

Stiropor ambalaža

Stiropor kao izolator našao je primenu i u izradi proizvoda za pakovanje hrane. Osnovna karakteristika koju poseduje ambalaža od stiropora je da toplu hranu zadržava toplom, a hladnu zadržava hladnom. Ekspandirani polistiren, „stiropor“, je jedna od najrasprostranjenijih vrsta materijala od kog ...

Ambalaža za hemiju

Ambalaža za hemiju-1

Ambalaža za hemikalije

Ambalaža za hemiju podrazumeva razne vrste pakovanja odnosno ambalaže u kojima se čuvaju i skladište hemijske supstance. Kada se kaže ambalaža za hemiju, to je veoma širok pojam jer se pri tom misli na hemijske proizvode koji se primenjuju u raznim granama industrije, ali misli se i na hemikalije ...

Ambalaža za hranu

Ambalaža za hranu-1

Ambalaža za pakovanje hrane

Zamrzavanjem namirnica skraćuje se vreme pripreme jela te zadržava nutritivni i zdravstveni kvalitet namirnica. Moderan i brz način života udaljio je čoveka od prirode, kojoj se on sada velikim koracima vraća, među ostalim i zbog dokazane povezanosti određenih zdravstvenih problema i načina ...

Ambalaža za kozmetiku

Ambalaža za kozmetiku-1

Kozmetička ambalaža

Kutije, flašice i teglice za kreme, gelove, tonike, mleka za negu. Koliko vredi vaš proizvod vidi se po izboru ambalaže... Nadjite kreativno rešenje ambalaže za svoju kozmetiku ili za samostalno izradjenu kozmetiku. Kozmetika je danas svakodnevnica svake moderne žene koja vodi računa o svom ...

Ambalaža za voće i povrće

Ambalaža za voće i povrće-1

Posude za pakovanje voća i povrća

Tržište voća i povrća poslednjih nekoliko godina je postalo jedan veoma dinamičan proces, posebno u fazi pripreme za tržište. Zahtevi za kalibiranje i pakovanje voća i povrća su sve veći, naročito u segmentu tzv. malih pakovanja. Jagodičasto i bobičasto voće: jagode, maline, kupine, ...

Boks palete

Boks palete-1

Box palete

Box palete ili boks palete su ravne drvene palete koje imaju ogradu od drveta (drvene box palete) ili mreže (metalne mrežaste palete). Drvene box palete su idealno rešenje u poljoprivredne svrhe za transport voća i povrća. Stranice su formirane od drveta, i različitih su dimenzija, što zavisi od ...

Čepovi i Zatvarači

Čepovi od plute-1

Prodaja i proizvodnja pampura

Zatvarač ili čep je predmet čija je osnovna namena zatvaranje određenog prostora. Uglavnom je u pitanju deo pakovanja - ambalaže, tj. najčešće je reč o malim okruglastim komadima plastike ili metala sa plastičnim umetkom koji služe za zatvaranje boca u proizvodnji flaširane hrane, lekova, ...

Drvena ambalaža

Drvena ambalaža-1

Ambalaža od drveta

Karakteristike koje drvo ima su upravo te koje ga čine očiglednim izborom naših predaka, a i sada nas, za potrebe pakovanja. Drvo je najverovatnije najstariji material od kojeg se prave pakovanja a i dalje je u opštoj upotrebi. Jeftin je, jak i lak za rad, zbog čega je vekovima tekstilna roba ...

Drvena burad

Drvena burad-1

Burad od drveta

Poslednje dve decenije ponovo su otkrivene mnogobrojne prednosti sazrevanja vina u drvenim sudovima, a upotreba buradi postaje najižrazeniji trend u vinarskom svetu. Uticaj drveta na vino ima viseštruki značaj, te se drvo trenutno smatra neizostavnom komponentom u sazrevanju vrhunskih vina. Pošto je ...

Drvene gajbice

Drvene gajbice-1

Gajbice od drveta

Drvene gajbice su vrsta ambalaže koja je već duže vremena u upotrebi, ali bez obzira i dalje je veoma aktuelna i pretenduje da tako ostane još dugo vremena. Drvene gajbice prave se od tankih drvenih dasaka koje su zakovane tako da između susednih dasaka postoji slobodan prostor. Kao rezultat gajbice ...

Drvene palete

Drvene palete-1

Palete od drveta

Drvene palete su vrsta drvene ambalaže koja podrazumeva više podvrsta standardizovani i nestandardizovanih paleta. Zajedničko im je svima naravno da su izrađene od drveta. Drvene palete pronašle su svoju primenu u svim granama industrije. Može da nama bude jedna od prvih asocijacija ...

Etikete, Nalepnice

Etikete, Nalepnice-1

Izrada etiketa i nalepnica

Etiketa ili nalepnica predstavlja komad papira koji prezentuje i bliže opisuje proizvode. Grafički dizajn etikete je ono što prodaje proizvod, i u tu svrhu dizajn etikete mora biti takav da privuče pažnju potencijalnom kupcu i da ga zainteresuje. Takođe, etiketa ili nalepnica se svojim dizajnom ...

Etiketirke

Etiketirke-1

Mašine za lepljenje etiketa

Etiketirke su mašine za lepljenje samolepljivih etiketa iz rolne na sve vrste valjkaste i ravne ambalaže. Po svojoj koncepciji i nameni prilagođene su i namenjene manjim i srednjim proizvođačima vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, meda, zimnice, hemijskih proizvoda, kozmetike, lekova, maslinovog ...

Euro palete

Euro palete-1

Prodaja euro paleta

Euro palete su vrsta drvene ambalaže koja se koristi u gotovo svim granama industrije. Euro palete se izrađuju u više dimenzija. Za izradu euro paleta koriste se drvene daske koje se spajaju tako da između njih ima slobodnog prostora. Euro palete su vrsta drvenih paleta koje imaju standardne ...

Farmaceutska ambalaža

Farmaceutska ambalaža-1

Ambalaža za farmaciju

Pakovanje i označavanje je u farmaciji izuzetno značajna operacija. Svi lekoviti preparati se po izradi pakuju u odgovarajuću farmaceutsku ambalažu i tako distribuiraju. Praktično, lekoviti preparat ne može da postoji niti da ima odgovarajući rok upotrebe, bez farmaceutske ambalaže koja je na ...

Folije za pakovanje

Folije za pakovanje-1

Prodaja i proizvodnja folija

Folija je napravljena da zadovolji najrazličitije potrebe, bilo da se radi o snazi, zaštiti, pouzdanosti ili ekonomičnosti. Danas je to najčešće korišćena ambalaža za pakovanje proizvoda prilikom transporta. Osnovne karakteristike kvalitetnih folija su veliko istezanje, visoka providnost, ...

Kartonska ambalaža

Kartonska ambalaža-1

Ambalaža od kartona

Kartonska ambalaža, kao deo sveukupne ambalaže koja se koristi u pakovanju raznih proizvoda, velikog je dijapazona primene. Izrađuju se od kartona različitog kvaliteta, korišćenjem savremene tehnologije štampe i oblikovanjem – doradom uz napomenu posebnih zahteva u procesu automatskog pakovanja. ...

Kartonske kutije

Kartonske kutije-1

Kutije od kartona

Najkarakterističniji predstavnik kartonske ambalaže su kutije. Mogu biti iz jednog ili više delova, različitog oblika i izrađene od različitih materijala. Opšte rečeno, kartonske kutije se izrađuju od materijala različitih po svojim fizičko – hemijskim osobinama. Izbor materijala uslovljava ...

Mašine za kartonažu

Mašine za kartonsku ambalažu-1

Mašine za kartonsku ambalažu

Mašine za kartonažu objedinjuju sve mašine koje su uključene u proces proizvodnje kartona, kao i mašine koje su zadužene za procese obrade kartona kako bi se od kartona proizveli finalni proizvodi poput ambalaže. U mašine za kartonažu spadaju i mašine za obradu kartona. Proces obrade kartona ...

Mašine za pakovanje

Mašine za pakovanje-1

Pakerice, Vakumirke

Mašine za pakovanje su sve one mašine koje se u proizvodnji koriste za pakovanje robe. Ima ih veoma mnogo i tehnike pakovanja, kao i način na koji funkcionišu mogu se dosta razlikovati. Svrha im je ista - pakovanje robe. Proizvođači mašina za pakovanje prate tehnološki napredak i trendove i trude ...

Mašine za papir

Mašine za papir-1

Mašine za proizvodnju papira

Savremene mašine za proizvodnju papira, odnosno savremena postrojenja za proizvodnju papira koriste se za proizvodnju papira svih vrsta. Sve pojedinačne komponente ovih mašina savršeno su usklađene, tako da njihovo zajedničko delovanje dovodi do odličnih rezultata. Postrojenje, odnosno proizvodna ...

Mašine za PET ambalažu

Mašine za PET ambalažu-1

Duvaljke za PET ambalažu

Mašine za PET amabalažu koriste se za proizvodnju svih vrsta PET ambalaže kao što su plastične flaše, plastične tegle, plastične posude i svih drugih tipova PET ambalaža. Duvaljke za PET ambalažu, što je drugi naziv za mašine za proizvodnju PET ambalaže, sve su traženije. Pokretanje ...

Mašine za stiropor

Mašine za stiropor-1

Mašine za proizvodnju stiropora

Mašine za stiropor su mašine koje se koriste za proizvodnju, livenje, sečenje stiropora. Stiropor ili ekspandirani polistiren (EPS) je polimer stirena i jedan je od najčešćih plastičnih materijala. Tehnologija livenja stiropora je specifična i za nju su potrebni masivni aluminiumski ili čelični ...

Metalna ambalaža

Metalna ambalaža-1

Ambalaža od metala

Ambalaža ima značajnu ulogu u očuvanju kvaliteta i sigurnosti prehrambenih proizvoda koji se isporučuju kupcima, kao i u uticaju na okolinu te i u razvoju mnogih industrijskih grana. Druga polovina prošlog veka obeležena je brzim razvojem metalne ambalaže. Zahtevi prehrambene industrije prisilili ...

Metalne palete

Metalne palete-1

Palete od metala

Metalne palete pokrivaju veliko područje primene na polju proizvodnje i skladištenja robe kao i transporta. Po dizajnu se mogu podeliti na palete za slaganje, na posebne vrste postolja za tzv. Big Bag, za šipkastu dugačku robu kao što su pvc ili aluminijski profili i dr. Postoje konstrukcijska ...

Mreže za pakovanje

Mreže za pakovanje-1

Prodaja mreža za pakovanje

Mreže za pakovanje voća i povrća su ekonomično, jako, lagano i atraktivno pakovanje koje garantuje disanje proizvoda. Mreže se mogu koristiti za ručna ili pakovanja na mašinama i za pakovanje sa i bez posuda. Mogu biti sa štampanom trakom ili se obeležavati štampanom etiketom. Mogu biti u ...

Natron vreće

Natron vreće-1

Natron kese

Natron vreće, natron kese su odlična ekološka ambalaža. Natron kese se koriste za pakovanje proizvoda kao što su brašno, šećer, rinfuzna roba, stočna hrana, ćumur za roštilj, građevinski materijal itd. Natron vreće se koriste i za pakovanje robe u marketima. Ove kese su ekološke zato što ...

Papirna ambalaža

Papirna ambalaža-1

Ambalaža od papira

Papirna mbalaža je sve popularnija ambalaža koju mnoge razvijene zemlje favorizuju jer je ekološka. Papirna ambalaža se upotpunosti može reciklirati, tako da svi oni koji imaju visoku ekološku svest i stalo im je do očuvanja životne sredine, trude se da najviše koriste papirnu ambalažu i da je ...

Papirne kese

Papirne kese-1

Proizvodnja i prodaja papirnih kesa

Papirne kese služe od pakovanja hrane (kao ambalaža za hranu su najčešće upotrebljavane) do pakovanja ostalih roba, kao na primer robe iz butika kao butik kese, suvenira, krupnije i sitnije robe, napravljene su od takozanog natron papira. Papirne kese služe i za pakovanje hrane u pekarama, i ...

PET ambalaža

PET ambalaža-1

Proizvodnja PET ambalaže

Polietilen tereftalat se dobija reakcijom između tereftalne kiseline i etilen glikola. PET pruža dobru barijeru za gasove (kiseonik i ugljen dioksid) i vlagu. On takođe ima dobru otpornost na toplotu, mineralna ulja, rastvore, kiseline, ali ne i na baze. Iz ovog razloga se PET koristi za pravljenje ...

Plastična ambalaža

Plastična ambalaža-1

Ambalaža od plastike

Plastična ambalaža Beograd nudi Vam da se na jednom mestu upoznate sa proizvodima i cenama plastične ambalaže koju proizvode proizvođači iz Beograda. Treba Vam ambalaža od plastike za Vaš proizvod? Pogledajte ponudu i cene plastične ambalaže u Beogradu. Sigurno ćete naći odgovarajuće ...

Plastična burad i kace

Plastična burad i kace-1

Kace i burad od plastike

Plastične kace ili otvoreni vertiklani nadzemni plastični rezervoari sa poklopcem koji se mogu rastavljati imaju veliku primenu u poljoprivredi, domaćinstvu, maloj privredi i industriji, koriste se fermentaciju voća (šljive, dženarike, dunje, jabuke, čuvanje kljuka i grožđa) i povrća, kao ...

Plastične palete

Plastične palete-1

Palete od plastike

Osnovni cilj palete je da ubrza kretanje roba kao rezultat brže i efikasnije manipulacije, korišćenjem viljuškara ili slične opreme. Plastične palete su lake, otporne na koroziju i vlagu, lako se peru i lako se oblikuju. Višekratne plastične palete su namenjene prvenstveno preduzećima koja žele ...

Proizvodnja džakova

Proizvodnja džakova-1

Proizvodnja vreća

Džak ili vreća je najjednostavnija vrsta torbe za nošenje manje vrednih stvari. Često se i sam džak pravi od najjednostavnijih materijala i dizajn je veoma prost, bez ikakvih ručki i dodatnih mogućnosti. Namena džaka je prevashodno za prenošenje pa i skladištenje različitog materijala ili ...

Proizvodnja kanapa

Proizvodnja kanapa-1

Proizvođači kanapa

Proizvodnja kanapa postoji već dosta dugo ali se tehnologija proizvodnje kanapa vremenom menja. Uže je dugačak i jak kanap upreden od međusobno povezanih niti. Koristi se za uvezivanje, pridržavanje, prenošenje; namene mogu biti veoma različite. Pravi se od prirodnih ili što je danas češći ...

Proizvodnja kartona

Proizvodnja kartona-1

Proizvođači kartona

Karton je debela vrsta papira. Najvećim delom se koristi za izradu ambalaže, korica za knjige, razglednica, fascikli i sličnih proizvoda. Karton se deli se na jednoslojni i višeslojni. Jednoslojni (još se naziva nelepljeni ili polukarton) je karton izrađen iz jednog sloja, dok je višeslojni karton ...

Proizvodnja limenki

Proizvodnja limenki-1

Proizvođači limenki

Savremeni svetski trendovi za proizvodnju limenki su usmereni ka proizvodnji limenki i poklopaca od limova sa alternativnim prevlakama, manjom debljinom kalajne prevlake i redukcijom debljine. Ove promene su praćene napretkom u formulaciji zaštitnih lakova i tehnologije zaštite, proizvodnji opreme, ...

Punilice

Punilice-1

Mašine za punjenje

Punilica je namenjena za punjenje različitih vrsta tečnosti, kao što je vino, rakije, razne vrste sokova, voda, šamponi i ostali slični proizvodi. Punilice mogu biti automatske ili poluautomatske i mogu se koristiti za pakovanje tečnih proizvoda u hemijskoj, farmaceutskoj, petro-hemijskoj i drugim ...

PVC kese

Plastične kese-1

Plastične kese

Plastične kese predstavljaju najčešću ambalažu što proizilazi iz činjenice da je njihova distribucija u trgovinama i velikim trgovačkim centrima, uglavnom besplatna. Negativan uticaj plastičnih kesa na okolinu može ublažiti činjenica da se određene vrste mogu dosta kvalitetno reciklirati, ...

Reciklaža limenki

Reciklaža limenki-1

Recikliranje limenki

Za izradu limenki obično se koristi aluminijum, folija i višeslojne ambalaže. Aluminijum je lagan srebrnasto beli metal dobijen iz boksitne rude. Magnezijum i mangan se često dodaju aluminijumu da poboljšaju njegovu čvrstinu. Nasuprot mnogim metalima aluminijum je visoko otporan na sve oblike ...

Reciklaža PET ambalaže

Reciklaža PET ambalaže-1

Recikliranje PET ambalaže

Termin reciklaža označava pretvaranje otpadnog materijala u novi proizvod i njegovo ponovno korišćenje koje doprinosi smanjenju zagađenja životne sredine, uštedi energije i prirodnih resursa. Kada je PET ambalaža u pitanju dalji proces reciklaže se sastoji od presovanja (baliranja) ambalažnog ...

Samolepljive trake

Samolepljive trake-1

Prodaja i proizvodnja selotejpa

Lepljive trake prave se još od sredine 19. veka, a u masovnu upotrebu ušle su zahvaljujući naizgled banalnom problemu koji je mučio auto-industriju. Selotejp je lepljiva traka osetljiva na pritisak čiji je sastav u osnovi celuloza. Služi za lepljenje, odnosno spajanje najrazličitijih materijala: ...

Staklena ambalaža

Staklena ambalaža-1

Ambalaža od stakla

Staklo ima jako dugu istoriju u primeni pakovanja namirnica. Postoje verovanja da su se prvi predmeti od stakla za čuvanje hrane pojavili 3000 godina p.n.e. Staklene posude koje se koriste za pakovanje namirnica obično imaju obloženu površinu da bi se obezbedilo premazivanje u proizvodnoj liniji i ...

Trake za pakovanje

Trake za pakovanje-1

Prodaja i proizvodnja traka za pakovanje

Polipropilenska traka za vezivanje ili kako se popularno zove PP traka je pravi izbor za vezivanje kako lakih tako i teških tereta na paletama, ali isto tako i za zatvaranje kartonskih kutija. Česta primena je u građevinskoj, drvnoj i prehrambenoj industriji i štamparijama. Pored ovih namena pogodna ...

Back to Top