Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja

Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja

O NAMA BEL MEDIC OPŠTA BOLNICA I DOM ZDRAVLJA

Kategorija - Bolnice
Bel Medic Opšta bolnica, već 20 godina posvećena lečenju i dece i odraslih, prva je privatna bolnica u Srbiji
akreditovana prema najvišim evropskim standardima kvaliteta (ISQua). Pruža najkvalitetniju i brzu medicinsku
pomoć celoj porodici, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Na tri lokacije u Beogradu, u svom sastavu ima Opštu bolnicu, ambulantno-poliklinički deo i Dom zdravlja, a među
uslugama ima i kućne posete (0 - 24) i sanitetski prevoz pacijenata kompletno opremljenim ambulantnim vozilima, u
zemlji i inostranstvu.

Kao malu ordinaciju sa samo troje zaposlenih, Bel Medic su 1995. godine osnovali supružnici mr. sci med dr Jasmina
Knežević, pedijatar - pulmolog, i Milan Knežević, filmski reditelj. Od tada pa sve do danas, Bel Medic je neprestano
unapređivao i širio lepezu svojih usluga, kroz saradnju sa eminentnim beogradskim lekarima i stalnu modernizaciju
medicinske opreme.

Rezultat dugogodišnjeg rada i visokih stremljenja je, između ostalog, kompletan i pouzdan bolnički sistem - dve
operacione sale, intenzivna nega i komforni bolnički apartmani - o čijoj sigurnosti i kvalitetu svedoči ne samo
akreditacija na maksimalnih 7 godina, i to za celu bolnicu, već i sertifikat o upravljanju kvalitetom prema najvišim
međunarodnim standardima ISO 9001:2008.

- 1995. godine, Bel Medic su, kao ordinaciju, osnovali dr Jasmina Knežević, dečiji pulmolog, i
Milan Knežević.
- 2001. godine, Bel Medic prerasta u Polikliniku.
- 2003. godine, austrijska sertifikaciona kuća OQS uvodi međunarodni ISO standard kvaliteta 9001.
- 2003. godine, direktor Bel Medic-a dobija prestižno priznanje Evropske kuće i Evropskog pokreta,
NAJEVROPLJANIN, u oblasti preduzetništva, za najveći doprinos integraciji evropske ideje u našu sredinu.
- 2005. godine, Bel Medic prerasta u Opštu bolnicu sa dve lokacije: u Viktora Igoa br. 1 (preko puta
Beogradskog sajma), na kojoj je ostao poliklinički deo, i novom, u Koste Jovanovića 87 (nedaleko od Zvedinog
stadiona), gde se nalazi bolnički deo sa operacionim salama, rendgen kabinetom, fizikalnom medicinom i
stomatološkom službom.
- 2006. godine, Bel Medic je dobio prestižnu nagradu “Najbolja robna marka Srbije” za oblast
medicine.
- 2007. godine, Bel Medic je nagrađen i prestižnom internacionalnom nagradom "Superbrands" u
oblasti medicine, kao jedan od najboljih brendova u Srbiji.
- 2009. godine, Bel Medic otvara Dom zdravlja na Novom Beogradu, u ulici Palmira Toljatija 1.
- 2009. godine, Bel Medic dobija nagradu Ministarstva trgovine i usluga “Najbolje iz Srbije” u
kategoriji usluga malih i srednjih preduzeća - korporativni brend.
- 2015. godine Bel Medic opšta bolnica je dobila priznanje NACIONALNI ŠAMPION u kategoriji
odnos prema pacijentima/klijentima od strane stručnog žirija „European business awards“.
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - O NAMA BEL MEDIC OPŠTA BOLNICA I DOM ZDRAVLJA - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - O NAMA BEL MEDIC OPŠTA BOLNICA I DOM ZDRAVLJA - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - O NAMA BEL MEDIC OPŠTA BOLNICA I DOM ZDRAVLJA - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - O NAMA BEL MEDIC OPŠTA BOLNICA I DOM ZDRAVLJA - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - O NAMA BEL MEDIC OPŠTA BOLNICA I DOM ZDRAVLJA - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - O NAMA BEL MEDIC OPŠTA BOLNICA I DOM ZDRAVLJA - 1

VIZIJA I MISIJA BEL MEDIC

Kategorija - Internističke ordinacije
Naša vizija
- Da budemo lideri privatnog zdravstva u regionu.
- Da podignemo nivo zdravstvene usluge i zdravstvenog sistema naše zemlje.
- Da razvijamo i podržavamo privatnu inicijativu i da aktivno utičemo na kreiranje boljeg poslovnog ambijenta.
- Da stvorimo instituciju bolju od njenih pojedinaca i da budemo sinonim za kompaniju koja posluje u duhu sa
vremenom koje dolazi.

Naša misija
- Da pružimo usluge savremene medicine, zasnovane na dokazima, dostupne 24 sata, usluge vrhunskog kvaliteta i
nivoa, koje su potpuno prilagođene željama i potrebama pacijenta.
- Nastojimo da našim pacijentima omogućimo širok spektar usluga, tako da na jednom mestu mogu svi članovi
porodice, od najmlađih do najstarijih, da reše sve svoje zdravstvene probleme.
- Težimo da pacijentu za najkraće moguće vreme obezbedimo doktora - eksperta za problem koji pacijent ima baš u
tom trenutku.
- Naši ljudi su sposobni, vrhunski obučeni profesionalci, koji su usvojili najviši etički kodeks poslovanja i u stanju su
da obave i najdelikatnije zadatke.

Naše vrednosti
- Pacijent u središtu pažnje.
- Briga za pacijenta je srž svih naših aktivnosti. Briga mora biti kontinuirana, i ne sme prestati ni u momentu kad
pacijent napusti zdrastvenu ustanovu.
- Težićemo da u pacijentu dobijemo partnera u rešavanju njegovih problema.

Fokus na zaposlene
Vrednovaćemo i podržavati naše zaposlene. Stvaraćemo izazovno okruženje, u kojem se prepoznaje kvalitetan rad i
human, empatičan odnos prema bolesniku. Promovisaćemo kontinuirano učenje i usavršavanje zaposlenih, razvijanje
lične kulture i prihvatanje promena, kao i otvorenost za nove inicijative.

Timski rad
Podstičemo zaposlene da demonstriraju posvećenost timskom radu, zajedničkim timskim ciljevima, da pomažu jedni
drugima, da budu uspešni i da sarađuju i grade partnerske odnose sa našim pacijentima klijentima.

Radna etika
U obavljanju svakodnevnih aktivnosti, težićemo najvećim standardima poštenja, integriteta i profesionalizma.
Negovaćemo etički kodeks kod zaposlenih i tražiti da budu pošteni i odgovorni, i prema sebi i prema drugima.
Naše delovanje biće bez predrasuda, po bilo kojoj osnovi, a obaveza čuvanja medicinske tajne - imperativ.
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - VIZIJA I MISIJA BEL MEDIC - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - VIZIJA I MISIJA BEL MEDIC - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - VIZIJA I MISIJA BEL MEDIC - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - VIZIJA I MISIJA BEL MEDIC - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - VIZIJA I MISIJA BEL MEDIC - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - VIZIJA I MISIJA BEL MEDIC - 1

DOKTORI BEL MEDIC

Kategorija - Opšta hirurgija
Svu medicinsku pomoć potrebnu Vama i Vašoj porodici u Bel Medic-u možete dobiti u svako doba dana ili noći, 365
dana u godini. O tome se stara Bel Tim - grupa visoko stručnih i vrednih ljudi koju čini brojno medicinsko i
nemedicinsko osoblje.

U Bel Tim-u je više od 150 najuglednijih beogradskih lekara, među kojima su i dvojica akademika. Koristeći svoje
visoko stručno znanje i bogato lekarsko iskustvo, ova eminentna medicinska porodica pacijentima obezbeđuje
najkvalitetnije lečenje u okviru svih grana medicine.

LEČENJE DECE

- Dečja pulmologija i alergologija
- Dečja kardiologija
- Dečja gastroenterologija
- Dečja endokrinologija
- Dečja hematologija
- Dečja imunologija
- Dečja nefrologija
- Neonatologija
- Dečja hirurgija i urologija
- Dečja ortopedija
- Fizikalna medicina i rehabilitacija dece
- Dečja neurologija
- Dečja psihologija
- Logopedija
- Dečja stomatologija
- Dečja otorinolaringologija
- Dečja oftalmologija
- Dečja dermatologija
- Dečja radiologija
- Opšta pedijatrija

LEČENJE ODRASLIH

- Interna medicina
- Endokrinologija
- Kardiologija
- Pulmologija
- Pneumoftiziologija
- Gastroenterologija
- Ortopedija
- Reumatologija
- Alergologija
- Hematologija
- Nefrologija
- Onkologija
- Higijena ishrane i dijetologija
- Ginekologija
- Opšta hirurgija
- Vaskularna hirurgija
- Urologija / Urogenitalna hirurgija
- Estetska i plastična hirurgija
- Grudna hirurgija
- Neurohirurgija
- Anesteziologija
- Stomatologija
- Oralna hirurgija
- Otorinolaringologija
- Maksilofacijalna hirurgija
- Oftalmologija
- Neurologija
- Psihijatrija
- Psihologija
- Logopedija
- Infektologija
- Dermatovenerologija
- Fizikalna medicina i rehabilitacija
- Radiologija
- Medicina rada
- Opšta medicina
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - DOKTORI BEL MEDIC - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - DOKTORI BEL MEDIC - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - DOKTORI BEL MEDIC - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - DOKTORI BEL MEDIC - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - DOKTORI BEL MEDIC - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - DOKTORI BEL MEDIC - 1

OBLASTI MEDICINE BEL MEDIC

Kategorija - Dermatološke ordinacije
- Pedijatrija
- Oblasti interne medicine
- Ginekologija
- Opšta i vaskularna hirurgija
- Ortopedija
- Urologija/Urogenitalna hirurgija
- Estetska i plastična hirurgija
- Grudna hirurgija
- Neurohirurgija
- Stomatologija
- Otorinolaringologija
- Oftalmologija
- Dermatologija
- Neurologija
- Psihijatrija / Psihologija / Logopedija
- Infektologija
- Fizikalna medicina i rehabilitacija
- Radiologija
- Medicina rada
- Opšta i preventivna medicina
- Telemedicina
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - OBLASTI MEDICINE BEL MEDIC - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - OBLASTI MEDICINE BEL MEDIC - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - OBLASTI MEDICINE BEL MEDIC - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - OBLASTI MEDICINE BEL MEDIC - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - OBLASTI MEDICINE BEL MEDIC - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - OBLASTI MEDICINE BEL MEDIC - 1

NAŠE USLUGE BEL MEDIC

Kategorija - Fizikalna terapija
Pregledi lekara i stomatologa
U bilo koje doba dana ili noći, telefonskim pozivom možete da dođete do iskusnih lekara i stomatologa, specijalista i
subspecijalista iz svih oblasti medicine, kako za decu , tako i za odrasle . Lekar će sa vama razgovarati i pregledati
vas u prijatnom ambijentu kompletno.

Bolničko lečenje
Ukoliko je potrebno, u Bel Medic-u možete biti hospitalizovani i bolnički lečeni. U izuzetno prijatnom ambijentu i
luksuzno opremljenim apartmanima (TV, internet, stampa...) nudimo Vam mogućnost kompletnog bolničkog ispitivanja
i multidisciplinarnog lečenja. Bel Medic-ov tim internista čine eksperti različitih internističkih grana koji usko sarađuju i
koordinirano leče pacijenta. U saradnji sa specijalistima drugih grana medicine, oni će, za slučaj postojanja udruženih
bolesti, organizovati i lekarski konzilijum, za bilo koje stanje, kao i za maligna oboljenja.

Operacije
Opšta bolnica Bel Medic u svom sastavu ima dve kompletno opremljene operacione sale za izvođenje klasičnih i/ili
endoskopskih hirurških intervencija u oblasti opšte i vaskularne hirurgije, urologije i rekonstruktivne urogenitalne
hirurgije (uključujući i operacije promene pola), ginekologije, kao i ortopedije, estetske i plastične hirurgije, ORL
hirurgije i hirurgije kože. Operacije se izvode u lokalnoj i opštoj anesteziji, a sva preoperativna priprema pacijenta
takođe se u celini može obaviti u našoj bolnici.

Dijagnostika
Specijalističke preglede i bolničko i hirurško lečenje u Bel Medic-u prati kompletna dijagnostika, čiji se deo može
obaviti i u Vašem stanu (ultrazvučni pregledi, rendgen, uzimanje svih uzoraka za laboratorijske analize).

Terapija

- Intravenska i intramuskularna terapija
- Inhalaciona terapija
- Ispiranje ušiju
- Medikamentozna konverzija srčanog ritma
- Pleuralna punkcija
- Punkcija ascita
- Klizma
- Infuziona terapija
- Infuzija bisfosfonatima (Aredia, Bonviva)
- Punkcija zgloba
- Intraartikularne injekcije
- Lokalna infiltracija leka
- Imobilizacije običnim i plastičnim gipsom (u različitim bojama)
- Fizikalna i kineziterapija, korektivne vežbe, rehabilitacija nakon povreda, rehabilitacija reumatskih i neuroloških
pacijenata...
- (Razvojne) korekcije vilica i zuba ortodontskim aparatima (fiksne i mobilne proteze)
- Transfuzija krvi i krvnih derivata
- Terapija bola

Kućne posete
U kućnoj poseti mogu se obaviti:
- svi specijalistički pregledi
- kompletna dijagnostika: laboratorija, ultrazvuk, rentgen...
- terapija: infuzija, inhalacija, promena katetera, klizma, stavljanje gipsa, previjanje...
- fizikalna terapija

Sistematski pregledi
Briga o zdravlju, koja uključuje i redovne sistematske preglede, dobra je navika kojom se, vremenom, za budućnost
obezbeđuje veliki zdravstveni kapital. Sistematski pregled se savetuje pre svega radi prevencije bolesti, ali i
blagovremenog otkrivanja zdravstvenih problema i rizika, i rane dijagnostike bolesti, čime se obezbeđuje
pravovremeno i uspešno lečenje. Bel Medic Vam omogućava uvid u trenutno zdravstveno stanje u jednom danu.
Najčešće je dovoljno obaviti jedan sistematski pregled godišnje, osim ako lekar ne savetuje drugačije.

Vakcinacija
U Bel Medic-u se u svako doba možete vakcinisati u okviru priprema za putovanja u endemska područja, a svake
jeseni se možete vakcinisati protiv sezonskog gripa. Vakcinacija dece obavlja se u skladu sa kalendarom vakcinacije
u Srbiji, ili kalendarima vakcinacije drugih zemalja za decu iz inostranstva.

Prethodni i periodični pregledi zaposlenih
Program sistematskog pregleda zavisi od uzrasne strukture zaposlenih, pola i vrste posla koju obavljaju. Pre
sistematskog pregleda zaposleni će dobiti pisano uputstvo za pripremu. Medicinska ekipa Bel Medic-а može doći u
kompaniju nekoliko dana pre početka sistematskih pregleda i uzeti zaposlenima uzorke krvi i urina. Zaposlenom će
na samom pregledu biti rastumačeni rezultati i data detaljna uputstva.

Pregledi za vozače
Kategorije A, B, C, D, E
Brzo i jednostavno - u vreme koje Vama odgovara - u prijatnom ambijentu Bel Medica, obavite sve neophodne
preglede za izdavanje ili produženje vozačke dozvole, u roku od jednog do dva sata. Odmah po završenim
pregledima, Dom zdravlja Bel Medic će Vam izdati uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim
vozilom.

Sanitetski prevoz
Transport pacijenata obavlja se kompletno opremljenim, aklimatizovanim vozilima, uz pratnju medicinske ekipe:
- u Beogradu
- u zemlji
- u inostranstvu

Medicinsko obezbeđenje
Medicinske ekipe Bel Medica-a osposobljene su za zdravstveno obezbeđenje sportskih, kulturnih i drugih
manifestacija sa velikim brojem učesnika.

Savetovališta/Programi za pacijente
Pored specijalističkih pregleda, kompletne dijagnostike koja ih prati, terapijskih procedura i hirurškog lečenja, deo
naše ponude su i specijalni programi namenjeni svima koji žele da na sveobuhvatniji i delotvorniji način poboljšaju
svoje zdravlje i formu. Programe osmišljavaju i vode naši najpoznatiji stručnjaci okupljeni u multidisciplinarne timove,
a učesnici programa mogu biti i pojedinci i grupe.

Laboratorija
Savremena medicina danas ne može da se zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo
otkrivanje bolesti i za što uspešnije lečenje, praćenje toka bolesti i izlečenje. Brzina određivanja i tačnost analiza su
veoma uznapredovali zadnjih godina sa razvojem novih tehnologija, robotike i on-line obaveštavanja. Moderno
opremljena laboratorija je osnovni faktor za brzo i tačno postavljanje dijagnoze.
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - NAŠE USLUGE BEL MEDIC - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - NAŠE USLUGE BEL MEDIC - 1
Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja 1 - NAŠE USLUGE BEL MEDIC - 1
Koste Jovanovića 87 - Beograd - Voždovac
+381 11 3091000;
MAPA
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Voždovac Koste Jovanovića 87
  +381 11 3091000;
  Lokacija
 2. Beograd Zemun Palmira Toljatija 1
  +381 11 3091050;
  Lokacija
 3. Beograd Kaluđerica Kneginje Zorke 7
  +381 11 3091052;
  Lokacija
 4. Beograd Senjak Viktora Igoa 1
  +381 11 3091011;
Pitaj BEL MEDIC

Poruku prima: Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top