Kurs francuskog jezika NS PRO GROUP

Kurs francuskog jezika NS PRO GROUP

Centar za edukaciju NS PRO group

PREZENTACIJA FIRME
+381 21 422003; +381 21 422004; +381 21 4754320;
Kurs francuskog jezika NS PRO GROUP - Centar za edukaciju NS PRO group 1 - 1
Kurs francuskog jezika NS PRO GROUP - Centar za edukaciju NS PRO group 1 - 2
Kurs francuskog jezika NS PRO GROUP - Centar za edukaciju NS PRO group 1 - 1
Kurs francuskog jezika NS PRO GROUP - Centar za edukaciju NS PRO group 1 - 2

Kurs francuskog jezika NS PRO GROUP

Kurs francuskog jezika koncipiran je tako da osposobi polaznike da vode aktivnu pismenu i usmenu komunikaciju u
svakodnevnim životnim i poslovnim situacijama na ovom jeziku.

Karakteristike kurseva francuskog jezika:
– Nastavni planovi opštih kurseva francuskog jezika usklađeni su zahtevima CEFR-a (Common Europian
Framework of Reference for Languages) i pripremaju kandidate za polaganje međunarodno priznatih ispita.
– Nastava se može odvijati kroz individalni rad, rad u parovima, ili u grupama. Grupe broje maksimalno
osam polaznika što omogućava aktivno i ravnopravno učestvovanje svih polaznika u nastavnom procesu.
– Nivoi koje je moguće pohađati su: A1-C2.

Za kurs francuskog jezika, u zavisnosti od nivoa, koristi se sledeća literatura:
– Belleville 1,2,3 – Thierry Gallier, Odile Grand-Clement, Aline Volte, Vicki Moore
– Delf A1, A2, B1, B2+CD – Preparation a l’examen du DELF A1, A2, B1, B2

Poruku prima: Centar za edukaciju NS PRO group

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Upiši kurs: Kurs francuskog jezika NS PRO GROUP

Poruku prima: Centar za edukaciju NS PRO group

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top