Dom zdravlja Clinicanova

Dom zdravlja Clinicanova
LOKACIJE

Domovi zdravlja

DOM ZDRAVLJA U BEOGRADU.
Svojom lokacijom, u neposrednoj blizini centra grada i krugu Kliničkog centra, odgovaramo potrebama, raspoloživom vremenu i zahtevima svih gradjana Srbije i regiona.
Našim pacijentima nudimo konsultacije i preglede lekara svih specijalnosti, po standardima svetskog poslovanja.
Oprema koja se koristi u radu je sertifikovana, inovativna i prilagođena za rad, kako bi naši lekari na najbolji i najsigurniji način obavljali svoj posao.

Medicina rada

Medicina rada je medicinska specijalnost, koja je “usmerena na zaštitu i poboljšanje zdravlja zaposlenih i kontrolu profesionalnih bolesti i povreda na radu.
Bavi se procenom rizika na radu i njihovom eliminacijom, kao i održavanjem i razvijanjem radne sposobnosti radnika.
Omogućava fizičko, mentalno i socijalno blagostanje zaposlenih.” Na sastanku zajedničkog komiteta Međunarodne organizacije rada i Svetske zdravstvene organizacije, 1950 godine, određeni su zadaci, redefinisani 1995 godine, sa fokusom na: očuvanje i unapređenje zdravlja radnika i radne sposobnosti, unapređenje radne sredine, sprovođenjem mera bezbednosti i zdravlja na radu, razvoj organizacije rada i radne kulture, pružanjem podrške zdravlju i bezbednosti na radu.
Vrhunski specijalisti iz oblasti medicine rada, deo su našeg tima lekara, osposobljeni za preventivne preglede zaposlenih i dijagnostifikovanje svih profesionalnih bolesti.

Biohemijske laboratorije

BIOHEMIJSKA LABORATORIJA.
Dom zdravlja “Clinicanova” opremljen je najnovijom laboratorijskom opremom.
Kod nas možete lako i brzo uraditi sve vrste biohemijskih analiza i pretraga.

Pedijatrijske ordinacije

PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA.
Pedijatrija je grana medicine koja se bavi prevencijom bolesti i lečenjem dece, od rođenja do adolescentnog doba.
Sastoji se iz više subspecijalnosti, a najbolje stručnjake iz svake oblasti možete pronaći u našem Domu zdravlja.
PREVENTIVNA PEDIJATRIJA.
Preventivna pedijatrija je usmerena ka zdravoj deci.
U okviru nje u mogućnosti smo da da obezbedimo: Praćenje rasta i razvoja, Vakcinaciju po kalendaru, Sistematske preglede, pri upisu u vrtić i školu, Ultrazvučni skrining kukova u prvoj godini života, Stalno i povremeno praćenje zdravstvenog stanja dece u vrtiću i školi, Kompletnu dijagnostiku (hematološke, biohemijske i mikrobiološke analize, rentgen, ultrazvuk).
OPŠTA PEDIJATRIJA - Opšta pedijatrija je usmerena ka bolesnoj deci, koju smo u mogućnosti da pregledamo u našoj ordinaciji ili Vašem domu.
Obezbeđujemo: Pregled pedijatra

Internističke ordinacije

INTERNISTIČKE ORDINACIJE.
Interna medicina je oblast, koja se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem bolesti odraslih osoba.
Lekar interne medicine (internista), čoveka posmatra kao celinu i često biva konsultovan, od strane lekara drugih specijalnosti, u rešavanju zdravstvenih problema, naročito nejasnih stanja ili bolesti.
Bavi se brigom o zdravlju pacijenta, edukovanjem pacijenta, pomaže razumevanju značaja preventive, zloupotrebe medicinskih supstanci, mentalnog zdravlja i ostalih nedoumica.
Internista može biti specijalizovan za lečenje svih unutrašnjih organa ili izabrati neku od subspecijalnosti interne medicine.

Ginekološke ordinacije

Ginekologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti ženskog reproduktivnog sistema.
Naziv “Ginekologija” potiče od grčkih reči “gine”‘-žena i “logos”- nauka, tako da je ginekologija, u bukvalnom prevodu, nauka o ženama.
Moderna ginekologija je usko povezana sa akušerstvom, te proučava i prati promene u ženskom telu, u vezi sa trudnoćom i porođajem, od momenta začeća do kraja postpartalnog perioda.
Svaka žena, uzrasta od devetnaeste godine, kada se doseže puna polna zrelost, do 65 godine, treba barem jednom godišnje obaviti ginekološki pregled.
Mi vam nudimo potpunu diskreciju, prijatnu atmosferu i vrhunske stručnjake u oblasti ginekologije, koji će brinuti o zdravlju Vaše intimne regije.
METODE PREGLEDA U GINEKOLOGIJI: Anamneza, Pregled vagine spekulumom, Bimanuelni pregled, Pregled vaginalnog sekreta, Citološki pregled epitela vagine i grlića materice

Radiologija

Radiologija je medicinska specijalnost, koja uključuje sve načine medicinskog slikanja (imaginga), kojima se dobijaju informacije o anatomiji, patologiji, histopatologiji, i funkciji bolesnih stanja.
Ona takođe uključuje i interventne tehnike za postavljanje dijagnoze bolesti i za minimalno invazivno lečenje bolesti pod kontrolom imaging (slikovnih) tehnika.” Savremena radiologija obuhvata radiološku dijagnostiku i intervenciju.
U cilju utvrđivanja dijagnoze i postavljanja terapije, upotreba jonizirajućeg zračenja je opravdana i odobrena.
Radiološka dijagnostika, kod novorođenčadi se obavlja sa velikim oprezom, zbog zračenja.
U trudnoći, lekar preuzima odgovornost za ovu indikaciju, a ukoliko se proceni da je pretraga suvišna, radiolog može odbiti intervenciju.
Pravilna dijagnostika je korak do izlečenja i ne može se zamisliti bez modernih uređaja za analizu kompletne anatomije, kao što su ultrazvučni aparat i mamograf premium klase.
U našem prostoru imamo najsavremenije aparate za radiologiju, kojima upravljaju vrhunski stručnjaci iz ove oblasti.

Ultrazvučna dijagnostika

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA.
Ultrazvuk je sasvim bezbolna i neškodljiva metoda, koja se koristi za dijagnostikovanje različitih oboljenja.
Dom zdravlja “Clinicanova” poseduje najsavremije ultrazvučne aparate (klasični 2D, kao i 3D i 4D ultrazvuk).
3D ULTRAZVUK je ultrazvučna tehnika, koja obezbeđuje trodimezionalnu sliku, odnosno viđenje sve tri dimenzije posmatranog organa ili tkiva, bez pokreta.
4D ULTRAZVUK je ultrazvučna tehnika, kojom se može videti trodimenzionalna slika u realnom vremenu.
U Domu zdravlja “Clinicanova” možete uraditi: Ultrazvuk abdomena, Ultrazvuk vrata (štitaste žlezde), Ultrazvuk dojke, Ultrazvuk srca, Ginekološki ultrazvuk, Ultrazvuk prostate, Ultrazvuk zglobova i mekih tkiva

Orl ordinacije

OTORINOLARINGOLOGIJA.
Svrab u ušima, bol u grlu, beličaste naslage na jeziku, devijacija nosne pregrade, bolovi u sinusima i ostali simptomi ove vrste, ukazuju na problem koji dijagnostikuje, prevenira i leči specijalista otorinolaringologije.
Nudimo Vam kompletan pregled koji uključuje pregled nosa, uha, grla i palpatorni pregled vrata.
PREGLED ORL SPECIJALISTE, AUDIOMETRIJU, TIMPANOMETRIJU, VESTIBULOMETRIJU, ISPIRANJE JEDNOG ILI OBA UVA, ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA IZ NOSA, TAMPONADU DETAMPONADU, INCIZIJU PERITONZILARNOG APSCESA, OBRADU i ZAŠIVANJE MANJIH RANA U ORL REGIJI

Oftalmološke ordinacije

OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA.
Oftalmologija se bavi poremećajima i bolestima oka, suznog aparata, očnih mišića i kapaka.
Uključuje dijagnozu, lečenje i hirurške intervencije.
U okvir oftalmologije spada i utvrđivanje dioptrije, prepisivanje recepata za nošenje naočara i kontaktnih sočiva.
Sve veći deo populacije izložen je konstatnom naprezanju očiju, zbog celodnevnog rada za računarom i gledanja televizijskih programa.
Jedan od najvažnijih koraka u očuvanju vida je pravovremeno uočavanje bolesti oka, odnosno prevencija istih.
Naš tim oftalmologa primenjuje najsavremenije metode u prevenciji i dijagnostici bolesti oka.
PREGLEDE OFTALMOLOGA - DIJAGNOZE TERAPIJE KONTROLE, ODREĐIVANJE DIOPTRIJE, PREGLEDE OČNOG DNA, ODREĐIVANJE OČNOG PRITISKA.
Korekcija vida i lečenje bolesti oka osiguravaju zdravlje jednog od najvažnijih ljudskih čula, koje obezbeđuje najveći deo informacija iz okoline i na poseban način doprinosi kvalitetu života.
Na krvnim sudovima i strukturama očnog dna mogu se uočiti prve promene koje ukazuju na razvoj ili postojanje drugih organskih oboljenja, pa je očni pregled, takođe, deo protokola ispitivanja internističkog ili neurološkog pacijenta.
Iz tog razloga, oftalmolog je član lekarskog tima uključen u lečenje i praćenje pacijenata sa komplikacijama hroničnih bolesti (šećerna bolest, hipertenzija) i pacijenata sa sistemskim bolestima (reumatska oboljenja, Sjogrenov sindrom).

Neurologija

Neurologija je medicinska disciplina, koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema.
Neurologija i psihijatrija se, delom, prepliću.
Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem- mozak i kičmena moždina, kao i njima bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.
PREGLEDI, Konzilijarni ekspertski pregledi neurologa, neuropsihologa i detaljno neuropsihološko testiranje, kod pacijenata sa demencijom i drugim poremećajima pamćenja.
Konzilijarni ekspertski pregledi neurologa i neuropsihijatra, kod pacijenata sa dugotrajnim glavoboljama, koje ne reaguju na primenu terapije (primarne epizodične i hronične glavobolje, glavobolja prekomerne upotrebe medikamenata, retke glavobolje), primena detoksikacione i profilaktičke terapije.
Primarna i sekundarna prevencija i lečenje moždanog udara, otkrivanje faktora rizika za moždani udar, njihovo lečenje, uz izračunavnje indeksa rizika za razvoj ovog oboljenja.
Moždani udar kod mladih osoba (otkrivanje faktora rizika, lečenje, prevencija, detekcija retkih uzroka moždanog udara) Lečenje pacijenata sa tranzitornim ishemijskim atacima-TIA tj prolaznom smanjenom prokrvljenošću mozga, detekcija faktora rizika, prevencija.
Dijagnostikovanje i lečenje pacijenata, sa vrtoglavicama neurološkog porekla Konzilijarni ekspertski pregledi, radi pripreme pacijenata za operaciju, kod zakrčenja krvnih sudova vrata i postoperativno praćenje i lečenje (asimptomatska i simptomatska stenoza karotidnih arterija).
Otkrivanje i lečenje bolesti malih krvnih sudova mozga, uz procenu kapaciteta rezervnog moždanog krvotoka, posebno kod pacijenata koji imaju stenozu velikih krvnih sudova u vratu i indikovani su za operativno lečenje.
Dijagnostikovanje i lečenje Parkinsonove bolesti i drugih poremećaja pokreta.
Dijagnostikovanje i lečenje pacijenata, sa bolestima perifernih nerava i nervnih korenova (radikulopatija, ishijalgija, cervikobrahijalgija, cervikalni i lumbalni bolni sindromi, polineuropatija).
Konzilijarni neurološki-neuropsihijatrijski-neuropsihološki pregled (3 člana)

Onkologija

Onkologija je medicinska disciplina i nauka o malignim tumorima ili neoplazmama.
Naziv “Onkologija” potiče od grčkih reči, “oncos”-masa (tumor) i “logos”- nauka.
Onkologija obuhvata veliki broj bioloških, medicinskih, socioloških i demografskih disciplina: epidemiologiju, molekularnu biologiju, biohemiju, genetiku, te gotovo sve grane kliničke medicine.
PREGLEDE SPECIJALISTE ONKOLOGA, KONZILIJARNE PREGLEDE VIŠE SPECIJALISTA.
U većini zemаljа, pa i kod nas, je uobičаjeno dа se pаcijenti, prilikom pregleda i intervencije, tretirаju od strаne multidisciplinаrnog timа.
Ovakav tim čine: Medicinski onkolog, Klinički onkolog

Stomatološke ordinacije

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA.
Zdravlje i lepota usta i zuba su deo opšteg telesnog i mentalnog zdravlja.
Lepota zdravog osmeha doprinosi sticanju samopouzdanja i sigurnosti, što je izuzetno značajno u privatnom i poslovnom životu svake osobe.
Tajna lepog osmeha, prvenstveno, je u zdravim i čistim, dakle negovanim ustima.
Voditi računa o svom oralnom zdravlju ne treba da bude luksuz, već rutina!
U mogućnosti smo da unapredimo Vaše oralno zdravlje, nizom preventivnih intervencija, lečenjem zuba ili rešavanjem drugih problema u usnoj regiji, koje zahtevaju protetsko, oralno- hirurško ili ortodontsko zbrinjavanje.
Za Vas organizujemo pružanje usluga, u kratkim vremenskim rokovima, kao i mimo regularnog radnog vremena.

Nutricionisti, dijetičari

NUTRICIONISTI, DIJETIČARI.
Higijena ishrane je oblast medicine koji se bavi pravilnom ishranom zdravih i bolesnih ljudi.
PREGLEDE LEKARA SPECIJALISTE HIGIJENE ISHRANE DIJETOLOGA, PROCENE STANJA UHRANJENOSTI, STANDARDNI PLAN ISHRANE.
Za zdrav, normalan i dug život neophodno je unositi kvalitetnu vodu i kvalitetnu hranu, sa svim potrebnim, odgovarajućim, hranljivim sastojcima.
Nutricionizam je nauka koja proučava, na koje načine organizam koristi hranljive sastojke iz hrane i tečnosti.

Kardiološke ordinacije

KARDIOLOŠKA ORDINACIJA.
Pravilna ishrana, fizička aktivnost, život bez duvanskog dima i alkohola su najznačajniji korak u prevenciji bolesti srca i krvnih sudova.
Naši kardiolozi vam mogu pomoći u pravovremenoj prevenciji, dijagnostici i lečenju kardiovaskularnih poremećaja.
PREGLED INTERNISTE KARDIOLOGA, EKG U PROSTORIJAMA DOMA ZDRAVLJA ILI NA TERENU, 24–SATNI EKG HOLTER, 24–SATNI HOLTER KRVNOG PRITISKA, ULTRAZVUK SRCA U PROSTORIJAMA DOMA ZDRAVLJA ILI NA TERENU, KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA U PROSTORIJAMA DOMA ZDRAVLJA ILI NA TERENU.
EHOKARDIOGRAF, Ultrazvuk srca (ehokardiografija) je dijagnostička metoda, koja koristi ultrazvučni talas za vizuelizaciju srčanih struktura.
Izvodi se posebnom sondom, koja se prislanja i pokreće preko prednjeg zida grudnog koša, te se ova metoda stručno zove “transtorakalni ultrazvuk srca”.

Pulmološke ordinacije

PULMOLOŠKA ORDINACIJA.
Prevencija, dijagnostika i lečenje astme, bakterijske ili virusne upale pluća, opstruktivnih bolesti pluća i emfizema su uska specijalnost našeg tima pulmologa, koji su Vam na raspolaganju za preglede, poput rentgena pluća- spirometrije.
PREGLEDE INTERNISTE PULMOLOGA, RENTGEN PLUĆA, SPIROMETRIJU (TEST PLUĆNE FUNKCIJE), BRONHODILATATORNI TEST, BRONHOPROVOKATIVNI TEST, KOŽNE PROBE NA INHALACIONE i NUTRITIVNE ALERGENE

Endokrinologija

ENDOKRINOLOGIJA.
Bolesti štitne žlezde, osteoporoza, gojaznost, poremećaj nivoa lipida u organizmu i povišeni krvni pritisak, predstavljaju oblast endokrinologije.
Prevencija, dijagnostika i pravovremeno lečenje su jedini put da sprečite komplikacije, koje ove podmukle bolesti nose sa sobom.
PREGLED INTERNISTE ENDOKRINOLOGA.
ULTRAZVUK - ŠTITASTA ŽLEZDA MALA KARLICA, ODREĐIVANJE HORMONA, ENDOKRINOLOŠKE ANALIZE, SAVETOVALIŠTE ZA DIJABETES

Reumatologija

REUMATOLOGIJA.
Reumatološka oboljenja “nose sa sobom” svakodnevne komplikacije u životu pacijenta, ograničenu pokretljivost, bol, potrebu za povećanom pažnjom, a u teškim slučajevima i za stalnim nadzorom lekara specijaliste.
Uzrok bolova u kostima i mišićima, otoka i jutarnje ukočenosti zglobova, može biti i neko od oko sto oboljenja, među kojima su različite forme artritisa, osteoporoza, fibromijalgija i mnogih sistemskih bolesti.
Da li je reč o prolaznim tegobama ili oboljenju koje zahteva lečenje, odgovoriće Vam naši specijalisti reumatologije.
PREGLEDE INTERNISTE REUMATOLOGA.
ŠTA JE REUMA?
bolovi se često nazivaju istim imenom- reuma.
Reč “Reuma” potiče iz grčkog jezika, a znači-strujanje.
Dok god ne budu lično pogođeni, samo mali broj ljudi zna da se iza tog opšteg naziva kriju različita oboljenja.
Nema dela lokomotornog sistema čoveka, otpornog na reumatske bolesti.
Reuma označava skup različitih tegoba od kojih pati 10% stanovništva, a svima je zajednička bol i ograničenje pokreta u zahvaćenom delu (zglobu, delu kičme, ruke ili noge).
Reumatizam je naziv za različite bolesti i tegobe u organima za kretanje (kostima, zglobovima, mišićima).
Karakteristična bol u zglobovima i ograničena pokretljivost, zajednički su simptomi svih reumatskih bolesti.

Gastroenterologija

Gastroenterologija.
Tim eminentnih stručnjaka, gastroenterologa, u Domu zdravlja ”Clinicanova” bavi se prevencijom, dijagnostikom i lečenjem oboljenja: želuca i creva (čir na želucu, gastritis, tumori, upalne bolesti-Kronova bolest i ulcerozni kolitis), pankreasa (pankreatitis i tumori), jetre i žučne kese (upale, bolesti, kamen u žučnoj kesi i žučnim putevima, benigni i maligni tumori trbušne maramice), metaboličkih oboljenja.
Sistematski pregled Vašeg digestivnog trakta se, u savremenom svetu, savetuje najmanje jednom godišnje.
Pod gastroenterološkim oboljenjima podrazumevaju se oboljenja želuca, dvanaestopalačnog creva, tankog i debelog creva i rektuma.
PREGLED INTERNISTE GASTROENTEROLOGA, ULTRAZVUK ABDOMENA, GASTROSKOPIJU, KOLONOSKOPIJU.
Gastroskopija uključuje direktno posmatranje jednjaka, želuca i duodenuma pomoću savitljivog fibroptičkog instrumenta promera oko 9 mm koji se naziva endoskop.
Pacijenti su budni iako im se može dati sedativ.
Traje oko 15 minuta.
Pacijent se postavlja u levi bočni položaj, u usta mu se postavi šuplji deo kroz koji se uvodi instrument, a koji štiti usne i zube.
Endoskop se kroz usta uvlači u jednjak, želudac i duodenum.
Posmatra se građa sluznice, važne strukture i traže sumnjive promene kao čirevi, erozije, polipi, suženja, tumori, prošireni krvni sudovi, mesta krvarenja itd.
Malom štipaljkom i četkicom se lako može uzeti uzorak za analizu tkiva, ćelija i mikroorganizama.

Nefrologija

NEFROLOGIJA.
Bolesti bubrega i mokraćnih kanala spadaju pod oblast nefrologije.
Bol pri mokrenju, često mokrenje ili nesposobnost da se isprazni bešika, kao i nevoljno isticanje mokraće, najčešći su problemi ove vrste.
U Domu zdravlja “Clinicanova” rade stručnjaci koji, uz pravilnu dijagnostiku i pravovremeno lečenje, obezbeđuju rešenje ove neprijatnosti, koja pogađa kako odrasle, tako i decu.
Bubrežne bolesti su česte, mogu da budu opasne, ali ih je važno na vreme prepoznati i započeti blagovremeno lečenje.
PREGLEDE INTERNISTE NEFROLOGA, ULTRAZVUK UROGENITALNIH ORGANA, IVP – INTRAVENSKA PIJELOURETEROGRAFIJA.
Nefrološke bolesti mogu da se spreče redovnim i dovoljnim unošenjem tečnosti, izbegavanjem masne i slane hrane i opreznim korišćenjem lekova.
Poznato je da su bubrezi nezamenljivi „prečišćivači“

Hematologija

HEMATOLOGIJA.
Čitanje rezultata za ispitivanje krvi može da bude komplikovano.
Kako bi Vam pomogli da bolje razumete svoje rezultate, sastavili smo kratki vodič kroz skraćenice, ali i tipove analiza koje možete izvršiti u Zdravstvenom centru “Clinicanova”.
KOD NAS MOŽETE PROVERITI: KOMPLETNU KRVNU SLIKU i LEUKOCITARNU FORMULU, ANALIZU RETIKULOCITA, SEDIMENTACIJU ERITROCITA, KOAGULACIONE FAKTORE, ODREĐIVANJE KRVNE GRUPE i RH FAKTORA, SKRINING ANTITELA

Alergologija

ALERGOLOGIJA.
I pored toga što je mlada nauka, alergologija ima sve veći značaj u medicini.
Pre otkrića anafilaksije i alergije, mnogi fenomeni u medicini su objašnjavani na drugačiji način.
Tako se sve veći broj oboljenja u raznim oblastima medicine (interne, otorinolaringologije, dermatovenerologije, pedijatrije itd.
) ubraja u alergijske bolesti.
Klinička slika alergijskih reakcija se sastoji u napadima astme, kijanja, urtikarije itd.
Alergijske bolesti imaju nagli početak i mogu biti praćenje teškim šokovima.
Predispozicija za alergije je, pre svega, nasleđe.
Prema statističkim podacima nekih američkih autora, ako je majka alergičar i deca će biti, u 50% slučajeva.
Ako je to otac, onda je verovatnoća da deca budu alergična 25%, a ako su oba roditelja onda je verovatnoća čak 75%.
Alergologija se, prevashodno, bavi posledicama odbrambenih reakcija organizma, na prisustvo različitih alergena u vazduhu ili namirnicama, a koje se mogu manifestovati kao respiratorne smetnje, smetnje sa varenjem ili kožne promene.
PREGLED INTERNISTE ALERGOLOGA, ALERGOLOŠKE TESTOVE, KOŽNE PROBE

Imunologija

Imunologija je subspecijalistička grana interne medicine, koja se bavi bolestima imunog sistema (sistemske bolesti).
Autoimune bolesti su poremećaji, kod kojih organizam napada sopstvene ćelije.
Ove bolesti se, najčešće, javljaju kod pacijenata sa genetskom predispozicijom, izazvanom brojnim egzogenim i endogenim faktorima.
Bilo koji poremećaj u radu imunskog sistema ima za posledicu slabosti tog sistema, koje mogu biti od lakih alergijskih do teških imunoloških bolesti.
PREGLED INTERNISTE IMUNOLOGA

Sistematski pregledi

SISTEMATSKI PREGLED.
Briga o zdravlju, koja uključuje i redovne sistematske preglede, dobra je navika kojom se, vremenom, za budućnost obezbeđuje veliki zdravstveni kapital.
Sistematski pregled se savetuje, pre svega, radi prevencije bolesti, ali i blagovremenog otkrivanja zdravstvenih problema i rizika i rane dijagnostike bolesti, čime se obezbeđuje pravovremeno i uspešno lečenje.
Program sistematskog pregleda može biti i širi, u zavisnosti od pola, zdravstvenog stanja, porodične zdravstvene istorije, vrste posla koji radite, kao i životnog stila i navika (pušenje, konzumiranje alkohola, nedovoljna fizička aktivnost).

Dermatološke ordinacije

DERMATOLOŠKA ORDINACIJA.
Dermatovenerološki pregled obuhvata pregled kože, vidljivih sluznica, dlake i nokatnih ploča u svim uzrastima.
U dijagnostici i lečenju bolesti kože, kose, noktiju, sluzokože i polnih bolesti primenjujemo najnovije naučne metode.
Dijagnostikujemo i lečimo: Infektivne kožne bolesti izazvane virusima, kao što je veoma česta promena na koži, “herpes simplex”, Sve bolesti kože uzrokovane bakterijama, Gljivična oboljenja, kao što je “atletsko stopalo”, Alergijske dermatoze, Akne, Poremećaje znojenja, Sve ostale bolesti kože.
Savremenim dermoskopom i melanoskopom pregledamo mladeže i sve pigmentne i nepigmentne promene na koži.
U dijagnostici benignih i malignih promena na koži koristimo savremeni dermoskop i mikroskop, čija je primena naročito važna kod pregleda mladeža i u ranoj dijagnostici karcinoma i melanoma.

Mamografija

MAMOGRAF.
Mamograf je specijalni rentgenski aparat, kojim se izvodi mamografija – neinvazivna radiološka metoda pregleda dojki.
U Domu zdravlja “Clinicanova” se može obaviti: Klinička mamografija kod pacijentkinja koje imaju simptome, Skrining mamografija kod pacijentkinja koje nemaju simptome, Mamografija za rano otkrivanje raka dojke
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Savski venac Višegradska 26
    +381 11 7151777; +381 60 3980808;

Poruku prima: Dom zdravlja Clinicanova

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top