Drumski transport robe Beograd

LOKACIJE
Transport robe je danas najznačajniji dinamički proces bez koga bi bio nezamisliv život i opstanak ljudi. U zavisnosti od specifičnosti proizvodnje i proizvoda korisnici uslovljavaju kvalitet usluge. Danas u svetu ne može se zamisliti ni jedan trenutak da se ne obavi neki transport robe. Kao specifiĉna delatnost, transport povezuje ljude, preduzeća, grane, teritorije, gradove, države i tržišta. Transportom se može uticati na nivo razvoja nekog tržišta, on neposredno utiĉe na stepen snabdevenosti tržišta robama i na veću prisutnost ljudi na tržištu. Drumski transport je elastičan i prilagodljiv zahtevima prevoza. Može prihvatiti svaku količinu robe. Vreme polaska vozila se podešava prema potrebama prevoza, tereta ili putnika. Pravci kretanja mogu zadovoljiti potrebe više neko bilo koje prevozno sredstvo. Savremeni drumski transport obavlja se automobilima (teretni automobili sa prikolicom i bez prikolice, tegljači, šleperi, specijalni automobili i priključna vozila). Odlika drumskog saobraćaja je što omogućava jednostavniju organizaciju prevoza. Moguće je svako pojedinačno vozilo organizovati nezavisno od drugog. Bez obzira na jednostavnu organizaciju prevoza drumski saobraćaj ima složenu organizaciju prometa. Drumskim transportom se može obavljati prenos robe i proizvoda od vrata do vrata. Ne gube se vreme i sredstva na pretovar, prepakivanje. Naroĉito je pogodan za skupocene terete na kraćim relacijama.
Back to Top