Državna uprava i Javni servisi

Državna uprava i Javni servisi

Ambasade

...

Arhivi

...

Biblioteke

...

Carina

...

Centar za decu i omladinu

...

Centar za socijalni rad

...

Centralni registar

...

Državne agencije

...

Gradska čistoća

...

Gradska uprava

...

Gradsko zelenilo

...

Groblja

...

Hidrometeorološki zavod

...

Hitna pomoć

...

Infostan

...

Javna komunalna preduzeća

...

Javni beležnik

...

Ministarstva

...

Narodna banka

...

Održavanje puteva

...

Opštine

...

Parking servis

...

Parlament

...

Policija

Policija-1

Milicija

Policija je služba javne uprave kojoj je povereno čuvanje javnog reda i poretka. Takođe pojam označava i zgradu u kojoj se nalazi ta uprava. Policija građanima pruža zaštitu njihovih temeljnih ustavnih prava i sloboda i zaštitu drugih ustavom zaštićenih vrednosti. Prve policijske snage ...

Poreska uprava

...

Pošta

Pošta-1

Spisak ovlašćenih pošta

Pošta je vrsta usluge koja se odnosi na raznošenje pisama, razglednica, penzija, sudskih i vojnih poziva, paketa i slično. Naplaćivanje usluga obično ide u vidu poštanskih maraka koje se lepe na koverat ili se naplaćuju u obliku takse. Poštanske marke ljubitelji sakupljaju i to je poznato kao ...

Pravobranilaštva

...

Privredne komore

...

Republička direkcija

...

Republički fondovi

...

Republički zavodi

...

Službeni glasnik

...

Socijalne ustanove

...

Sudovi

...

Toplane

...

Tužilaštva

...

Uprave ministarstva

...

Vatrogasci

Vatrogasci-1

Vatrogasne službe

Vatrogasac je osoba koja je obučena za gašenje požara, učestvovanje u sprovodjenju preventivnih mera zaštite od požara i eksplozija, spaša­vanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama i obavlja­nja drugih poslova u ...

Vlada

...

Zavodi

...

Back to Top