Implantologija Palilula

Implantologija Palilula
cdei-centar-za-dentalnu-estetiku-i-implantologiju-implantologija
IMPLANTOLOGIJA BEOGRAD CDEI CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU I IMPLANTOLOGIJU Najbolja zamena za nedostajući zub je implant.
Najbolja zamena za sve nedostajuće zube je određeni broj implanata i protetska nadokanda na njima.
Bez obzira na prirodu gubitka zuba ni jedno od praktikovanih protetskih rešenja nije se pokazalo efikasnijimi dugotrajnijim od zubnog implantata. Jedan implantat može nadoknaditi jedan izgubljeni zub, sa par može se rekonstruisati čitav krezubi segment vilice, dok sa 4 do 8 može se potpuno rekonstruisati bezuba vilica.
Koliko implanata treba baš Vama i na koji način bi se dizajnirao najoptimalniji terapijski postupak saznaćete posle kliničkog pregleda i analize pomoćnih dijagnostičkih elemenata, rtg snimaka, CBCT 3D snimka i analize modela nedostajućih i preostalih zuba.
stomatoloska-ordinacija-dr-ognjen-stankov-implantologija
IMPLANTOLOGIJA BEOGRAD STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR OGNJEN STANKOV Zubni implanti ili implantati su cilindrični šrafovi koji se ugrađuju u kost vilice i koriste se kao zamena za prirodni koren zuba.
Izrađuju se od titanijuma.
Zajedno sa nadgradnjom (suprastrukturom) i protetskom krunom zuba čine jedinstvenu celinu za funkcionalnu i estetsku rehabilitaciju jednog ili više zuba koji nedostaju.
Zubni implantati se ugrađuju u vilice i na njih se nadograđuju posebna sidrišta koja kasnije drže zubnu protezu.Ta sidrišta mogu biti oblika malih kugli ili prečki.
Proteze na implantatima kao što i naziv govori, jesu zubne proteze koje se pričvršćuju za zubne implantate.
Izvrsna osobina proteze na implantima je da se lagano mogu skidati zbog čišćenja i higijene, ali isto tako kada se nose dobro su učvršćene i sasvim sigurno se pacijenti osećaju bilo da jedu ili pričaju.
stomatoloska-ordinacija-c-dental-centar-implantologija
IMPLANTOLOGIJA BEOGRAD STOMATOLOŠKA ORDINACIJA C DENTAL CENTER Najveći broj pacijenata koji usled bezubosti nose totalne proteze, imaju problem sa stabilizacijom istih pri funkciji žvakanja i govora.
Stoga, kada uslovi dozvoljavaju, idealno je ugraditi 4-6 mini implanta, a u izvesnim slučajevima moguće je iskoristiti već postojeću protezu ili pristupiti izradi nove.
stomatoloska-ordinacija-city-dentist-implantologija

Stomatološka ordinacija City Dentist

Beograd, Palilula, Draže Pavlovića 14 011 3290208 |
011 3290313 |
STOMATOLOSKA ORDINACIJA CITY DENTIST mplantologija danas čini deo savremene kliničke stomatologije.
Dugogodišnja praksa pokazala je da je ugradnja implantata mali rutinski zahvat koji traje svega tridesetak minuta, potpuno je bezbolan i radi se u lokalnoj anesteziji.
Uspešnost ugradnje je preko 97%.
Dentalni implantat je nadoknada koja se ugrađuje u kost kao zamena za koren izgubljenog zuba.
Implantatima se rešava nedostatak jednog ili više zuba, pri čemu implantat služi kao nosač za protetske nadoknade.
stomatoloska-ordinacija-mnd-implantologija

Stomatološka ordinacija MND

Beograd, Palilula, Draže Pavlovića 25 011 2767891 |
062 8950855 |
STOMATOLOSKA ORDINACIJA MND Dentalni implant predstavlja svojevrsni vijak izrađen od titanijuma koji se jednostavno i gotovo potpuno bezbolno ugrađuje u vilicu.
Ako nam situacija u vilici dozvoljava, vrši se ugradnja tehnikom koja se naziva „flapless“ koja je u potpunosti bezbolna.
Tim načinom u potpunosti zamenjujemo nedostajući koren zuba sa odgovarajućim implantom.
Nakog intervencije, potrebno je odgovarajuće vreme kako bi ugrađeni implant srastao sa okolnim koštanim tkivom.
Taj proces nazivamo osteointegracija, a vremenski period za njeno okončanje je u proseku od 3 do 6 meseci.
Nakon tog vremena, implant postaje jak i pouzdan nosač protetske nadoknade.
stomatoloska-ordinacija-pilipovic-implantologija

Stomatološka ordinacija Pilipović

Beograd, Palilula, Vladetina 8 064 2160881
STOMATOLOSKA ORDINACIJA PILIPOVIĆ Implantologija je oblast koja privlači veliku pažnju, zato što se na ovaj način zbrinjava veliki broj pacijenata koji su izgubili jedan ili više zuba.
Prednosti implanta su kod gubitka manjeg broja zuba je očuvanje oklnih struktura pre svega IZBEGAVANJE BRUŠENJA SUSEDNIH ZUBA.
Kod pacijenata koji su do sada nosili PROTEZE, ugradnjom implatata i izradom adekvatnog protetskog rada pacijenti mogu uspesno nosit FIKSNE NADOKNADE (KRUNICE I MOSTOVE).
Implant je ustvri „veštački koren zuba“ koji se ugrađuje u viličnu kost na mesto to jest bezubi prostor gde je ranije postojao pravi zub.
Oni kasnije služe kao nosači mostova koji se naknadno izrađuju.
Implati se izradjuju od TITANIJUMA, bioinertnog metala, koji omogućava biokompatibilnost, što znači da je implant inertan prema živim tkivima i da ga organizam prepoznaje kao ‘svoj’ tako da praktično nema odbacivanja.
stomatoloska-ordinacija-starcevic-implantologija

Stomatološka ordinacija Starčević

Beograd, Palilula, Stanoja Glavaša 15 011 3223951 |
063 7723434 |
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA STARČEVIĆ Savremeni zubni implant je titanijumski šraf koji se uvrće u kost vilice i srasta sa njom, a služi kao zamena za koren izgubljenog ili nedostajućeg zuba.
Zubni implanti su idealna opcija za pacijente sa dobrom oralnom higijenom kod kojih je došlo do gubitka zuba usled parodontoze, neuspešnog lečenja zuba, traume ili bilo kog drugog razloga.
stomatoloska-ordinacija-fildent-dr-milan-dabic-implantologija
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA FILDENT DR MILAN DABIĆ Ugradnja svih vrsta implantata.
stomatoloska-ordinacija-dr-jasna-madzarev-implantologija
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA MADŽAREV Vršimo ugradnju implantata.
stomatoloska-ordinacija-osmeh-implantologija

Stomatološka ordinacija Osmeh

Beograd, Palilula, Vladetina 8 011 3340099 |
065 3340099 |
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA OSMEH Ugradnja zubnog implanta se vrši kao zamena za nedostajući ili izgubljeni zub.
Zubni implant se sastoji od titanijumskog šrafa koji se postavlja umesto korena nedostajućeg zuba i predstavlja trajno i idealno rešenje za gubitak zuba zbog svoje strukturne i funkcionalne povezanosti sa kosti vilice.
stomatoloska-ordinacija-dent-event-implantologija

Stomatološka ordinacija Dent Event

Beograd, Palilula, Dalmatinska 66 011 3240469 |
060 3322166 |
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA DENT EVENT Implantati su namenski oblikovane nadoknade koje zamenjuju koren zuba koji nedostaje, i oni su osnova krunicama, mostovima ili protezama.
Implantati se postavljaju hirurški u viličnu kost.
Implantati su trenutno najbolje rešenje za nadoknadu izgubljenih zuba, ukoliko postoje uslovi za njihovu ugradnju.
stomatoloska-ordinacija-dental-studio-implantologija
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA DENTAL STUDIO Implantologija (oralna implantologija) je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom zubnih implantata.
Uobičajen naziv za stomatologa ili oralnog hirurga, koji se bavi zubnim implantatima je implantolog.
Zubni implantat se ugrađuje u viličnu kost i nakon određenog vremena stvara čvrstu vezu sa kosti.
Na implantat se zatim postavlja krunica ili može da služi kao nosač mosta ili pak kao sidrište proteze.
stomatoloska-ordinacija-dr-nada-grga-implantologija

Stomatološka ordinacija Dr Nada Grga

Beograd, Palilula, Dalmatinska 72 011 3220794
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA DR NADA GRGA Implant je ubedljivo NAJBOLJE terapeutsko, medicinsko i estetsko rešenje usled gubitka zuba.
stomatoloska-ordinacija-viz-dentis-implantologija

Stomatološka ordinacija Viz Dentis

Beograd, Palilula, Stojana Novakovića 6 011 2761014 |
063 7259960 |
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA VIZ DENTIS Dijapazon usluga u ordinaciji Viz Dentist je vrlo širok i obuhvata sve stomatološke intervencije i procedure: popravku, lečenje, vađenje zuba, prevenciju i lečenje parodontopatije, sve protetske radove, oralnu hirurgiju, ortopediju vilica, i poslednjih godina sve atraktivniju, estetsku stomatologiju.
stomatoloska-ordinacija-dr-cerovic-implantologija

Stomatološka ordinacija Dr Cerović

Beograd, Palilula, Starine Novaka 2 063 222368 |
011 3240312 |
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA DR CEROVIĆ Implantologija je hiruška metoda koja je u poslednje vreme kao jedna od najkomfornijih metoda u rešavanju bezubosti naših pacijenata.
stomatoloska-ordinacija-dr-aleksandar-jankovic-implantologija
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA DR ALEKSANDAR JANKOVIĆ Dentalni implantat je veštački koren koji se ugrađuje u kost.
Najčešće se izrađuje od titanijuma i koristi se u stomatologiji za nošenje nadoknade jednog ili više zuba kako bi se zamenili izgubljeni pojedini zubi ili grupe zuba.
stomatoloska-ordinacija-estetik-dent-implantologija

Stomatološka ordinacija Estetik dent

Beograd, Palilula, Kraljice Marije 9 011 3235070 |
063 338118 |
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA ESTETIK DENT Dentalni implantat je veštački koren koji se ugrađuje u kost.
Najčešće se izrađuje od titanijuma i koristi se u stomatologiji za nošenje nadoknade jednog ili više zuba kako bi se zamenili izgubljeni pojedini zubi ili grupe zuba.
LOKACIJE
Implantologija-2
Implantologija je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom zubnih implanata. Uobičajen naziv za stomatologa ili oralnog hirurga, koji se bavi zubnim implantima je implantolog. Zubni implant je strano telo koje se ugrađuje u vilicu i nakon određenog vremena stvara čvrstu vezu sa kosti. Na implant se zatim postavlja krunica ili može da služi kao nosač mosta ili pak kao sidrište proteze. Ove protetske nadoknade izrađuje zubni tehničar. Zubni implant pruža nekoliko prednosti u odnosu na druge mogućnosti zamene zuba. Osim što izgledaju i funkcionišu poput prirodnog zuba, implanti zamjenjuju zube bez žrtvovanja susednih zuba. Naime, u slučaju zamene jednog zuba mostom, potrebno je izbrusiti susedne zube. Implant će pomoći u očuvanju alveolarnog grebena. Pošto je implant usađen u kost, on stimuliše okolnu kost i u tom slučaju ne dolazi do resorpcije kosti, koja se javlja nakon vađenja zuba. Moderni zubni implanti se prave od čistog titanijuma za razliku od ortopedije gde se koriste legure titanijuma. Poznato je da se titanijum ponaša neutralno i da ne uzrokuje nikakve alergijske reakcije (biokompatibilan materijal). Titanijum gradi sa kiseonikom zaštitni sloj i zato ga organizam dobro prihvata. To se naziva osteointegracija. Prednosti zamene jednog zuba implantom su ti što se zubi oko njega ne moraju brusiti, kao što je slučaj kod mosta. Zubno meso (periodoncijum) se nalazi u dobrom odnosu sa krunicom i vratom zuba pri čemu se stvaraju optimalni uslovi za održivost implantom. Zamena jednog zuba zubnim implantom je uvedena u klasifikaciju po Brinkmanu (Brinkmann) još 1973 god pod klasu I. Zatim je ta klasa prepravljena na konferenciji za implantologe 2002. Tada su uvedena i sledeća pravila: u gornjoj vilici se do četiri nedostajuća sekutića mogu zameniti sa četiri implanta. U donjoj vilici se pri četiri nedostajuća sekutića mogu ugraditi samo dva implanta. Za premolare ili molare se preporučuje zamena jednog zuba jednim implantom.
Back to Top