Laboratorija za asfalt

Laboratorija za asfalt
gradjevinsko-preduzece-gemax-laboratorija-za-asfalt

Građevinsko preduzeće GEMAX

Beograd, Dedinje, Banjički venac 28b 011 3061800
LABORATORIJA ZA ASFALT.
Gemax u sklopu svog redovnog posla, vrši praćenje proizvodnje i proizvodnih ciklusa, pa su iz tog razloga formirane Laboratorije za asfalt. Laboratorija za asfalt koja prati proizvodnju i ugradnju sveže asfaltne mase, prva je formirana i počela je sa radom u junu 2002 godine.
Od februara 2008 godine Laboratorija je useljena u aneks hale na Batajničkom drumu bb, u Zemunu gde je i danas stacionirana.
Rad Laboratorija za asfalt pokriva sve segmente proizvodnje asfalta počevši od ulaznih materijala, preko same proizvodnje do ugradnje i garantnog perioda.
Laboratorije deluju u sistemu ISO 9001:2008, a svi poslovi obavljaju se pod patronatom različitih Instituta i to: Laboratorije za asfalt i geomehaniku pod patronatom Instituta za puteve.
Sva ispitivanja koja obavljaju laboratorije su u skladu sa Srpskim standardima (SRPS), i Evropskim normama (EN).
Back to Top