Privatni vrtić Eurokids

Privatni vrtić Eurokids

PRIVATNI VRTIĆ EUROKIDS

Kategorija - Privatni vrtići
Naša misija i vizija

Eurokids je vrtić koji raste zajedno sa decom, prati njihov razvoj i potrebe, inspiriše, podstiče na istraživanje i
komunikaciju. To je dobro i sigurno mesto gde se poštuju sloboda govora i izbora, otvorenost i jednakost. Mi verujemo u
bezgraničnost dečijih mogućnosti za pravilan i pozitivan rast i razvoj. Znamo da svako dete ima sposobnost da se oseti
srećno i uspešno. Zato želimo da podelimo naša znanja i prenesemo iskustva, kako bismo pomogli malim ljudima da
postanu uspešni jednoga dana. Naš zadatak je da svakom detetu omogućimo uslove da prepozna sopstvene kvalitete i
kapacitete i da u njih veruje. Da stvorimo okruženje u kom se dete oseća voljeno i uči da voli, u kome je poštovano i uči
da poštuje sebe i druge. Svakom detetu pristupamo sa pažnjom i uverenjem da je ličnost za sebe, sa jedinstvenim
potrebama, sposobnostima i razvojnim karakteristikama.

Verujemo da je svako dete posebno i neponovljivo biće i zato mu pružamo individualno usmeren i ličan pristup. Želimo
da svako dete živi i raste sa uverenjem da je baš takvo kakvo jeste, da je dovoljno dobro, vredno i da od nas odraslih
nasledi i postane "Eurokids".
Privatni vrtić Eurokids - PRIVATNI VRTIĆ EUROKIDS - 2
Privatni vrtić Eurokids - PRIVATNI VRTIĆ EUROKIDS - 3
Privatni vrtić Eurokids - PRIVATNI VRTIĆ EUROKIDS - 4
Privatni vrtić Eurokids - PRIVATNI VRTIĆ EUROKIDS - 5
Privatni vrtić Eurokids - PRIVATNI VRTIĆ EUROKIDS - 6
Privatni vrtić Eurokids - PRIVATNI VRTIĆ EUROKIDS - 7

PROSTOR PRIVATNOG VRTIĆA EUROKIDS

Kategorija - Privatni vrtići
Vrtić "Eurokids" nalazi se na Voždovcu, u mirnom i bezbednom delu grada, u ulici Dimitrija Marinkovića 22a iza
Tržnog centra Stadion. Objekat nije namenski građen, ali je prilagođen potrebama za realizaciju vaspitno obrazovnog
rada u skladu sa svim zakonskim normativima.
U adaptiranoj kući površine 300 m2 ima kapacitet za boravak 60 dece predškolskog uzrasta. Takođe postoje i adekvatni
uslovi za svakodnevni boravak dece na otvorenom – dvorište i dve terase.

Rad će biti organizovan u tri vaspitne grupe, jaslena, mešovita i predškolska sa celodnevnim boravkom, sa radnim
vremenom od 07h do 18h.
Privatni vrtić Eurokids - PROSTOR PRIVATNOG VRTIĆA EUROKIDS - 2
Privatni vrtić Eurokids - PROSTOR PRIVATNOG VRTIĆA EUROKIDS - 3
Privatni vrtić Eurokids - PROSTOR PRIVATNOG VRTIĆA EUROKIDS - 4
Privatni vrtić Eurokids - PROSTOR PRIVATNOG VRTIĆA EUROKIDS - 5
Privatni vrtić Eurokids - PROSTOR PRIVATNOG VRTIĆA EUROKIDS - 6
Privatni vrtić Eurokids - PROSTOR PRIVATNOG VRTIĆA EUROKIDS - 7

PLAN I PROGRAM RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE EUROKIDS

Kategorija - Privatno predškolsko
Opredelili smo se za vaspitno / obrazovni rad po modelu **A** programa i to na srpskom jeziku. Program **A**
podrazumeva otvoreni sistem vaspitanja i obrazovanja. Kroz naš rad kombinovaće se i osnovne Montesori metode
kao i NTC sistem rada sa decom. Naše vaspitno osoblje / vaspitači i medicinske sestre / poseduju certifikate kao i
višegodišnje iskustvo u radu sa decom svih uzrasta. Opredelili smo se za otvoren pristup vaspitno / obrazovnog rada
koji se odvija kroz interakciju dece, odraslih i sredine.

Planiranje je tematsko i radi se po centrima interesovanja dece. Oblici rada koje koristimo su -individuani rad - rad u
parovima - rad u manjim grupama - putem različitih radionica u saradnji sa roditeljima. Aktivnosti se uvek organizuju
prema dečijem interesovanju, ali i prema potrebama i sposobnosti same dece. Program obuhvata celokupni psiho-
fižički razvoj dece. Prvenstveno se snime karakteristike vaspitne grupe i to putem: Fižičko zdrastveni status, Stepen
samostalnosti i Sposobnost usvajaja navika, Senzo / Perceptivni razvoj, Lokomotorne sposobnosti, Govorni status,
Pažnja, Koncentracija, Učenje i Pamćenje, Socijalno / Emocionalni razvoj, Interesovanje i igra.

Učimo kroz igru i pokret, podstičemo kreativnost i maštu kao i slobodu izražavanja. Sastavni deo naših aktivnosti je
muzika, sport i rano učenje stranog jezika. Posebnu pažnju obraćamo da se deca pravilno razvijaju i rastu kroz sport,
a muzika je osnov za dobro i veselo raspoloženje pa će biti svakodnevno prisutna u radu sa decom. Učenje stranog
jezika u kombinaciji sa instrumentalnom pratnjom, jer deca lakše prihvataju i pamte kroz muziku !!!
Privatni vrtić Eurokids - PLAN I PROGRAM RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE EUROKIDS - 2
Privatni vrtić Eurokids - PLAN I PROGRAM RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE EUROKIDS - 3
Privatni vrtić Eurokids - PLAN I PROGRAM RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE EUROKIDS - 4
Privatni vrtić Eurokids - PLAN I PROGRAM RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE EUROKIDS - 5
Privatni vrtić Eurokids - PLAN I PROGRAM RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE EUROKIDS - 6
Privatni vrtić Eurokids - PLAN I PROGRAM RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE EUROKIDS - 7

DEO ZA RODITELJE

Kategorija - Privatne jaslice
U našem vrtiću postoji program koji podrazumeva stručnu podršku porodici i to putem individualnih razgovora, roditelj -
vaspitač kao i razgovor sa pedagogom vrtića ukoliko je to potrebno. Organizujemo radionice koje će voditi pedagog
vrtića, ali i radionice u kojima ce učestvovati roditeli sa svojom decom i vaspitačem grupe. Znamo da je uloga roditelja
veoma bitna u odrastanju dece stoga je bitno da se roditelj pravovremeno edukuje i pripremi za najrazličitije faze kroz
koje dete prolazi tokom svog odrastanja.

Mi kao tim možemo da Vam pružimo podršku i da zajedno nadjemo adekvatno rešenje. Tim našeg vrtića je za potpunu i
otvorenu saradnju sa roditeljima, jer samo na taj način možemo da detetu i roditeljima pružimo poverenje, sigurnost i
bezbrižno odrastanje !!! Zato preporučujemo svim roditeljima da se slobodno obrate vaspitnom osoblju vrtića, bilo da
date neku sugestiju ili potražite savet.
Privatni vrtić Eurokids - DEO ZA RODITELJE - 2
Privatni vrtić Eurokids - DEO ZA RODITELJE - 3
Privatni vrtić Eurokids - DEO ZA RODITELJE - 5
Privatni vrtić Eurokids - DEO ZA RODITELJE - 6
Privatni vrtić Eurokids - DEO ZA RODITELJE - 7
Privatni vrtić Eurokids - DEO ZA RODITELJE - 8

JEDINSTVENA PONUDA PRIVATNOG VRTIĆA EUROKIDS

Kategorija - Privatni vrtići
Naši uslovi i cena su u potpunosti prilagođeni potrebama roditelja.
Odnos cene, kvaliteta i ponude koju pružamo sigurno je najbolji u Beogradu.
Naša ponuda sadrži kvalifikovane vaspitače sa dugogodišnjim iskustvom. Četiri redovna obroka sa dohranom po potrebi
svakog deteta. Redovne aktivnosti sa stručnim spoljnim saradnicima, zubar - sa popravkom zubića o našem trošku -
dva puta godišnje uz pregled sa izveštajem zubara, pedagog, logoped, engleski, gluma, muzika, sport, slikanje i crtanje.
Kompletan propratni material za rad sa decom (bojanke, slikovnice, pametne knjige ...). Posete raznim manifestacijama
kao što su koncerti, pozorišne predstave, muzeji, jednodnevni izleti u Beogradu - u dogovoru sa roditeljima (zoo vrt, ada,
košutnjak, pionirski grad, igraonica i slično). Obezbeđene su i pelene za najmlađe. Takođe očekujte razna iznenađenja
kroz plan i program vrtića.

Srećno u izboru i vidimo se !!!
Privatni vrtić Eurokids - JEDINSTVENA PONUDA PRIVATNOG VRTIĆA EUROKIDS - 2
Privatni vrtić Eurokids - JEDINSTVENA PONUDA PRIVATNOG VRTIĆA EUROKIDS - 3
Privatni vrtić Eurokids - JEDINSTVENA PONUDA PRIVATNOG VRTIĆA EUROKIDS - 4
Privatni vrtić Eurokids - JEDINSTVENA PONUDA PRIVATNOG VRTIĆA EUROKIDS - 5
Privatni vrtić Eurokids - JEDINSTVENA PONUDA PRIVATNOG VRTIĆA EUROKIDS - 6
Privatni vrtić Eurokids - JEDINSTVENA PONUDA PRIVATNOG VRTIĆA EUROKIDS - 7

UPIS U UPRIVATNI VRTIĆ EUROKIDS UZ SUBVENCIJU

Kategorija - Privatni vrtići
Eurokids je privatna predškolska ustanova, verifikovana od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja,
pod br.rešenja 5-1645-00 2fi251/16.

Ako vaše dete nije dobilo mesto u državnom vrtiću, možete ga upisati kod nas uz mogućnost subvencije od strane
Gradske uprave grada Beograda. Potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju, a mi ćemo Vam završiti kompletnu
papirologiju bez vašeg odlaska bilo gde sem kod nas.
Privatni vrtić Eurokids - UPIS U UPRIVATNI VRTIĆ EUROKIDS UZ SUBVENCIJU - 2
Privatni vrtić Eurokids - UPIS U UPRIVATNI VRTIĆ EUROKIDS UZ SUBVENCIJU - 3
Privatni vrtić Eurokids - UPIS U UPRIVATNI VRTIĆ EUROKIDS UZ SUBVENCIJU - 4

PRIVATNE JASLICE EUROKIDS

Kategorija - Privatne jaslice
Deca borave u prostoru koji je svetao, uvek provetren i prilagođen potrebama dece. Prostor je opremljen u skladu sa
propisanim pravilima ministarstva i ispunjava sve uslove. (tehničke kao i sanitarno-higijenske). Bezbednost nije
izostavljena, objekat je pod video nadzorom 24h i alarmnim sistemom pod pratnjom sigurnosne agencije.

U vrtiću postoji distributivna kuhinja kao i trpezarija u kojoj snabdevanje hranom obavlja licencirana firma. Sve radne
sobe su opremljene nameštajem koji odgovara uzrastu dece, normativima, zahtevima programa i uslovima koje daje
prostor.

Didaktička sredstva, AV sredstva i ostali materijali za rad i igru takođe su nabavljeni u skladu sa uzrastom. Svaki
vaspitač ovde daje sopstveni pečat i izraz u skladu sa karakteristikama svoje grupe. Izuzev radnih soba, za
izvođenje vaspitno-obrazovnog rada koriste se i drugi prostori, a to su dvorište, hol, garderoba, terase, i trpezarija. U
zavisnosti od potreba, prostori dobijaju različitu strukturu, o čemu odlučuje vaspitač, odnosno medicinska sestra-
vaspitač, najčešće na inicijativu same dece za potrebe raznih igara.
Privatni vrtić Eurokids - PRIVATNE JASLICE EUROKIDS - 2
Privatni vrtić Eurokids - PRIVATNE JASLICE EUROKIDS - 3
Privatni vrtić Eurokids - PRIVATNE JASLICE EUROKIDS - 4
Dimitrija Marinkovića 22a - Beograd - Voždovac
065 5202500; 069 5202500; 061 5202500;
LOKACIJE
 • Privatni vrtić Eurokids - 2
 • Privatni vrtić Eurokids - 3
 • Privatni vrtić Eurokids - 4
 • Privatni vrtić Eurokids - 5
 • Privatni vrtić Eurokids - 6
 • Privatni vrtić Eurokids - 7
 • Privatni vrtić Eurokids - 8
 • Privatni vrtić Eurokids - 9
 • Privatni vrtić Eurokids - 10
 • Privatni vrtić Eurokids - 11
 • Privatni vrtić Eurokids - 12
 • Privatni vrtić Eurokids - 13
 • Privatni vrtić Eurokids - 14
 • Privatni vrtić Eurokids - 15
 • Privatni vrtić Eurokids - 16
 • Privatni vrtić Eurokids - 17
 • Privatni vrtić Eurokids - 18
 • Privatni vrtić Eurokids - 19
 • Privatni vrtić Eurokids - 20
 • Privatni vrtić Eurokids - 21
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Voždovac Dimitrija Marinkovića 22a
  +381 65 5202500; +381 69 5202500; +381 61 5202500;

Poruku prima: Privatni vrtić Eurokids

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top