Saobraćajna signalizacija i oprema

Saobraćajna signalizacija i oprema
Saobraćajna signalizacija-2
Saobraćajna signalizacija je sistem sredstava, uređaja i oznaka za regulisanje i vođenje saobraćaja. Saobraćajna signalizacija i ostala oprema mora biti izvedena prema važećim srpskim standardima (SRPS). U slučaju da za saobraćajnu signalizaciju ne postoji odgovarajući srpski standard, do njegovog usvajanja, primenjivaće se evropski standardi (EN). Javni putevi moraju da se obeleže propisanom saobraćajnom signalizacijom, kojom se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im preti na putu, odnosno delu puta, stavljaju do znanja ograničenja, zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obaveštenja za bezbedno i nesmetano odvijanje saobraćaja. Saobraćajnom signalizacijom moraju da se obeleže i opasnosti privremenog karaktera. Saobraćajna signalizacija se deli na vertikalnu i horizontalnu, a čine je: saobraćajni znakovi; oznake na kolovozu i trotoaru; uređaji za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova (semafori); svetlosne oznake na putu; branici ili polubranici na prelazu puta preko železničke pruge; privremena saobraćajna signalizacija, i druge oznake na putu.
Back to Top