Vadjenje zuba VESODENT

Vadjenje zuba VESODENT

Stomatološka ordinacija Vesodent

PREZENTACIJA FIRME
Vadjenje zuba VESODENT - Stomatološka ordinacija Vesodent - 3
Vadjenje zuba VESODENT - Stomatološka ordinacija Vesodent 1 - 2
Vadjenje zuba VESODENT - Stomatološka ordinacija Vesodent - 3
Vadjenje zuba VESODENT - Stomatološka ordinacija Vesodent 1 - 2

Vadjenje zuba VESODENT

Vađenje zuba je naješća oralno-hiruška intervencija i spada u rutinske metode lečenja. Iako rutinska, vađenju zuba
uvek treba pristupiti veoma pažljivo jer može doći do komplikacija koje mogu da budu noćna mora, kako za lekara
tako i za pacijenta.

Postoje slučajevi gde je neizbežno da dođe do zaloma korena zbog njegove morfologije ili nekih drugih faktora.
Zub se isključivo vadi onda kada su iscrpljene sve mogućnosti da se on spase ili kada je direktan uzročnik
pogoršanja opšteg zdravstvenog stanja pacijenta. Takođe kao indikacija za vađenje zuba je ortodonska terapija,
preprotetska priprema i impaktirani zubi koji stvaraju probleme.
Pre svakog vađenja pacijent je dužan da tačno i detaljno odgovori doktoru na pitanja vezana za opšte
zdravstveno stanje, a doktor da predoči i upozna pacijenta o metodi rada i eventualnim komplikacijama.
ZUB SE NE SME VADITI BEZ PREDHODNE SAGLASNOSTI PACIJENTA.


Intervencija se izvodi u lokalnoj anestezijii i upotpunosti je bezbolna, jedino što pacijent oseća je pritisak na vilici.
Nakon intervencije treba se pridržavati upustva doktora o tome kako se treba ophoditi prema rani. Najčešća
komplikacija koja nastaje nakon ekstrakcije je ALVEOLIT. Nastaje ukoliko ne dođe do formiranja koaguluma ili
njegovog raspadanja.
Jedan od faktora nastajanja alveolita je nemar i nebriga pacijenta prema rani ili ne pridržavanja upustva lekara.

Poruku prima: Stomatološka ordinacija Vesodent

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Zakaži pregled: Vadjenje zuba VESODENT

Poruku prima: Stomatološka ordinacija Vesodent

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top