Stomatološka ordinacija Wisil M

Stomatološka ordinacija Wisil M
LOKACIJE

Stomatološke ordinacije

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA NA NOVOM BEOGRADU.
Stomatološka ordinacija wisil m nalazi se u Novom Beogradu.
Otvorena je 2007.godine.
U njoj se mogu dobiti sve vrste stomatoloških usluga.
Ordinacija je organizovana tako da stručni tim, zajedno sa timom zubotehničke laboratorije wisil m po principu SVE NA JEDNOM MESTU može da izradi sve vrste visoko estetskih i funkcionalnih zubnih nadoknada.
Bolesti zuba sa endodoncijom.
Lečenje zuba i korenskih kanala u zubnoj ordinaciji, podrazumeva ispravnu dijagnostiku sa odabirom novih, visokokvalitetnih materijala i tehniku koja osigurava uspešnu terapiju.
Ortopedija vilice.
U zubnoj ordinaciji primenjuje se savremeni način u lečenju i ispravljanju anomalija nastalih u rastu i razvoju zuba kod dece i odraslih osoba.
Uz primenu novih i savremenih fiksnih i mobilnih aparata, postižu se dobri rezultati i uspešna terapija.
U toku nedelje organizovan je ortodontski dan kada će gostovati specijalista ortopedije vilica.
Dečja i preventivna stomatologija.
Podrazumeva preventivu i lečenje zuba i usta kod dece.
U okviru nedelje organizovan je dečiji dan, kada ordinira specijalista dečije preventivne stomatologije.

Oralna hirurgija

ORALNA HIRURGIJA BEOGRAD.
Ova grana stomatologije podrazumeva, ekstrakciju zuba kao i ekstrakciju impaktiranih zuba uz primenu odgovarajućih hiruških metoda.
Takođe u oralnoj hirurgiji se zbrinjavaju pacijenti sa raznim problemima koja se jedino mogu lečiti hiruškim putem.
Implantologija.
U ordinaciji se ugrađuju najpoznatiji implantološki sistemi, (Straumann, Nobel, Biocare, Imtec).
Ugradnja implantata danas je bezbolna.
U našoj ordinaciji podrazumeva se primena savremenog koncepta ugradnje implantata odnosno korišćenje 3D tomografskih snimaka i izrada hiruških stentova, što obezbeđuje maksimalno preciznu i pouzdanu ugradnju.

Zubna protetika

ZUBNA PROTETIKA.
Protetika.
Izrada svih vrsta zubnih nadoknada: keramičke krunice i mostovi, bezmetalna keramika, keramički viniri ili fasete, inleji, onleji, teleskop krunice, skeletirane proteze, klasične akrilatne proteze, biologične totalne proteze, zubne nadoknade na implantatima.
Privremene krunice.
U toku izrade protetskih radova u dental centru wisil m, posebno se izrađuju privremene krunice kojima se pacijent služi do završetka definitivne zubne nadoknade.
Pored značajne uloge privremenih krunica da zaštite zubno tkivo, pomoću njih se pacijent ujedno može informisati i o izgledu finalne nadoknade u funkcionalnom i estetskom smislu.
Za izradu koriste se najsavremeniji kompozitni materijali kao što su 3M ESPE Sinfony.

Implantologija

IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSAK ORDINACIJA WISIL M U ordinaciji se ugrađuju najpoznatiji implantološki sistemi, (Straumann, Nobel, Biocare, Imtec).
Ugradnja implantata danas je bezbolna.
U našoj ordinaciji podrazumeva se primena savremenog koncepta ugradnje implantata odnosno korišćenje 3D tomografskih snimaka i izrada hiruških stentova, što obezbeđuje maksimalno preciznu i pouzdanu ugradnju.

Parodontologija

PARODONTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA WISIL M Jedna od svakodnevnih usluga je lečenje potpornog aparata zuba, odnosno parodontopatije i raznih oboljenja mekih tkiva usne duplje.
Uspešno se primenjuju hiruške metode sa primenom najsavremenijih, zamenika za kost.

Estetska stomatologija

ESTETSKA STOMATOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA WISIL M U zubnoj ordinaciji se mogu dobiti najsavremenije zubne nadoknade.
Maksimalne estetske rekonstrukcije sa vrhunskim rezultatima su deo svakodnevnog programa.

Ortodoncija

ORTODONCIJA STOMATOLOSAK ORDINACIJA WISIL M U zubnoj ordinaciji primenjuje se savremeni način u lečenju i ispravljanju anomalija nastalih u rastu i razvoju zuba kod dece i odraslih osoba.
Uz primenu novih i savremenih fiksnih i mobilnih aparata, postižu se dobri rezultati i uspešna terapija.
U toku nedelje organizovan je ortodontski dan kada će gostovati specijalista ortopedije vilica.

Zubotehničke laboratorije

ZUBNOTEHNIČKE LABORATORIJE STOMATOLOSKA ORDINACIJA WISIL M Zubna laboratorija wisil m ostvaruje znatne rezultate u izradi protetskih nadoknada.
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Novi Beograd Nehruova 44/4
    +381 11 7175725;

Poruku prima: Stomatološka ordinacija Wisil M

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top