Stomatološka poliklinika Zepter Dental

Stomatološka poliklinika Zepter Dental
LOKACIJE

Stomatološke ordinacije

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA.
Bolesti zuba i endodoncija, Ortodoncija, Paradontologija, Implantologija.
Tim Stomatološke Poliklinike ZEPTER DENTAL formiran je tako da u stručnom i organizacionom pogledu ispuni visoke zepter standarde koje obezbeđujemo najmodernijom opremom.
Sposoban je da uz stalni konsultantski tim eksperata iz različitih oblasti stomatološke problematike, pruži usluge na očekivanom nivou.
Četiri stomatološke ordinacije namenjene tretmanu svih vrsta stomatoloških oboljenja, potpuno opremljen RTG kabinet, sterilizacioni blok kao i svi prateći sadržaji po aktuelnim svetskim standardima, omogućavaju izbor odgovarajućeg tretmana bilo kojeg stomatološkog problema.

Zubna protetika

ZUBNA PROTETIKA.
U Stomatološkoj poliklinici Zepter Dental moguće je uraditi sve vrste fiksnih i mobilnih protetskih radova.
Pre započinjanja protetskog rada potebno je steći uvid u stanje usta i zuba.
Na osnovu pregleda i rendgenskih snimaka koje radimo u okviru polikinike, pravimo detaljan plan terapije i izlažemo Vam mogućnosti protetskog zbrinjavanja.
Priprema za protetske radove.
Bitan korak u izradi protetskog rada je priprema zuba i desni.
Da bi protetske nadoknade trajale dugi niz godina neophodno je da budu postavljene na zdravoj osnovi.
Zato je pre svega nekada potrebno uraditi konzervativnu, endodontsku, parodontološku i oralno hiruršku pripremu.
Fiksne nadoknade.
Prva faza u izadi fiksnih nadoknada je brušenje zuba.
Ukoliko je na zubu koji je predviđen za ovu vrstu nadoknade izvađen živac i pored toga postoji veći gubitak dela krunice zuba, potrebno je pre brušenja ovakav zub nadograditi.
Ukoliko je oštećenje krunice manjeg obima, nadogradnju je moguće napraviti korišćenjem fabričkog kočića od titanijuma ili staklenih vlakana u kombinaciji sa kompozitnim materijalom.
Ukolko je oštećenje veće, uzima se otisak za nadogradnju koja se u laboratoriji izliva od legure srebra i paladijuma ili legure zlata i nakon toga cementira na oštećeni zub.
Nakon brušenja zuba i uzimanja otiska, izrađujmo privremene krune koje omogućavaju da pacijent tokom perioda potrebnog za izradu definitivnog protetskog rada, ni u jednom trenutku nije bez zuba.

Poliklinike

POLIKLINIKA U BEOGRADU.
Stomatološka poliklinika ZEPTER DENTAL predstavlja nov pristup prevenciji i lečenju u stomatologiji.
Osmišljena je tako da na jednom mestu omogući kompletnu dijagnostiku i tretman stomatoloških oboljenja.
Četiri stomatološke ordinacije namenjene tretmanu svih vrsta stomatoloških oboljenja.
Potpuno opremljen RTG kabinet, Sterilizacioni blok.
Svi prateći sadržaji po aktuelnim svetskim standardima omogućavaju izbor odgovarajućeg tretmana bilo kojeg stomatološkog problema.
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Stari Grad Kralja Petra 32
    +381 11 3283880;

Poruku prima: Stomatološka poliklinika Zepter Dental

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top