Tabaš

Tabaš

TABAŠ

Kategorija - Aluminijumske konstrukcije
Tabaš doo, privredno društvo sa ograničenom odgovornošću , osnovano početkom 1991. godine.
Od 1998 godine glavne aktivnosti firme Tabaš doo su kompletni kamenorezački radovi u građevinarstvu -sve faze
projektovanja kao i nabavke, obrade i ugradnje pozicija u kamenu – podovi, stepenice, zidne unutrasnje obloge kao i
fasade.

Druga delatnost je projektovanje i izrada, ugradnja kamina po sistemu ‚‚ključ u ruke“. Tabaš je do sada realizovao više
stotina unikatnih i originalnih kamina, koji su prilagođeni željama klijenata i uklapaju u ambijent.
Tabaš - TABAŠ - 1
Tabaš - TABAŠ - 1
Tabaš - TABAŠ - 1
Tabaš - TABAŠ - 1
Tabaš - TABAŠ - 1
Tabaš - TABAŠ - 1

FASADNE POTKONSTRUKCIJE TABAŠ

Kategorija - Ventilisane fasade
- Podkonstrukcija
Potkonstrukcija TABAŠ je izrađena od viskokokvalitetnih namenski projektovanih aluminijumskih profila i nosača koji
su izrađeni od legura minimum kvaliteta AW 6063 T6. Sistem TABAŠ se sastoji od horizontalnih i vertikalnih
aluminijumskih profila i nosača, različitih oblika i dimenzija. Sistemi TABAŠ su fasadni sistemi kod kojih se kamene
ploče kontinualno oslanjaju na horizontalne profile po celoj dužini ploče, a ne mestimično. Na taj način sprečava se
oštećenje kamenih ploča jer pritisak vetra se drugačije prenosi na konstukciju (ploča nije tačkasto oslonjena) i znatno
se ubrzavati ugradnja fasade.

- Usluge
TABAŠ doo, može da daje potkonstrukciju, isporučuje istu, projektuje ili obučava druge da projektuju, vrši ugradnju
potkonstrukcije i kamena ili obučava druge ako je potrebno, i naravno obezbeđuje komplatan kamen spreman za
ugradnju ili to prepušta po dogovoru.

- Projektovanje
Na početku izrade svakog projekta, naši projektanti mogu Vam pružiti pomoć pri odabiru sistema za Vašu fasadu. Na
raspolaganju smo da odgovorimo na specifične potrebe svakog klijenta, dajemo konsultacije o tipu materijala i
vrstama obrade.Takođe, postoji veliki broj naših tipskih detalja, koji Vam u fazi izrade idejnog projekta mogu pomoći.

- Montaža
Usluga može biti prilagodjena posebnim zahtevima klijenta. Usluga „ključ u ruke“: u ovom slučaju montažu obavljaju
specijalizovane ekipe Tabaš, (do sada je preko 100 montažera ugrađivalo našu aluminijumsku potkonstrukciju) koje
imaju odgovarajuću opremu i instrumente neophodne za precizno i profesionalno izvođenje radova. Prisustvo naših
stručnjaka garantuje da će radovi biti korektno izvršeni, sa ciljem da Naručilac bude siguran u njihovu kvalitetnu
izradu, kako enterijera tako i eksterijera.

Ventilisane fasade
Ova fasada,posle novih i kvalitetnih staklenih fasada, spadaju u odnosu na druge tipove fasada (keramičke,
HPL, alubond i sl., itd) u skuplje, što im je praktično jedina “mana“ -ako tako može da se kaže, ali su i neuporedivo
trajnije, složenije za pripremu i rad i montažu, same su fizički znatno teže od ostalih, rade se od prirodnih materijala,
najtrajnije fasade i bitno je da kamene ventilisane fasade nekoliko puta duže traju od drugih.
U odnosu na druge tipove fasada, kamena fasada je najteža za montažu -ugradnju pre svega zbog same težina
pojedinačnih kamenih ploča -pozicija kao i osetljivosti materijala na moguća oštećenja prilikom manipulacije.
U slučaju ventilisane kamene fasade zahtev je i da je sama potkonstrukcija znatno jača i kvalitetnija od drugih, lakših
završnih obloga.
Tabaš - FASADNE POTKONSTRUKCIJE TABAŠ - 1
Tabaš - FASADNE POTKONSTRUKCIJE TABAŠ - 1
Tabaš - FASADNE POTKONSTRUKCIJE TABAŠ - 1
Tabaš - FASADNE POTKONSTRUKCIJE TABAŠ - 1
Tabaš - FASADNE POTKONSTRUKCIJE TABAŠ - 1
Tabaš - FASADNE POTKONSTRUKCIJE TABAŠ - 1

KAMINI TABAŠ

Kategorija - Kamini
Kamin je jedan od elemenata vašeg doma koji prostor čini prepoznatljivim i daje vaš lični pečat , te kao takav, još i
pre same realizacije mu se posvećuje dužna pažnja i vreme.
Vrstu i oblik kamina, odabir njegovog položaja kao i veličinu i materijal od koga će biti napravljen određuje arhitekta.
Projektovati kamin znači i sagledavanje celokupnog prostora u kome će se on nalazi. Time, smeštanje kamina u
ambijent, mora se postići funkcionalno i oblikovno jedinstvo prostora.
Pre svake realizacije kamina, naše iskustvo nam govori, da je najviše vremena potrebno pri samom projektovanju,
definisanju, odnosno usklađivanju rešenja sa željom projektanta, kupca ili investitora. Taj period nazivamo
primpremnim i on može trajati nedelju do dve dana, u zavisnosti od kompleksnosti projekta kamina.

Ložišta mogu biti izrađena od livenog gusa ili od kotlovskog lima. Ložišta od livenog gusa su
zastupljenija na tržištu i imaju manju cenu.Druga vrsta ložišta su napravljena od kotlovskog lima. Gorionik im je
obložen šamotnim pločama ili vermikulit pločama. Ona spolja izgledaju elegantnije. Cene ovih ložišta su uglavnom
mnogo veće od livenih.

Realizacija kamina po fazama:
- Faza - 1
Postavljanje postolja
- Faza - 2
Položaj ložišta
- Faza - 3
Postavljanje
rama oko ložišta
- Faza - 4
Povezivanje ložišta nadimnu vertikalu.Postavljanje drvene grede
- Faza - 5
Postavljanje maskeod gipsa
- Faza - 6
Prva vatra u kaminu
Tabaš - KAMINI TABAŠ - 1
Tabaš - KAMINI TABAŠ - 1
Tabaš - KAMINI TABAŠ - 1
Tabaš - KAMINI TABAŠ - 1
Tabaš - KAMINI TABAŠ - 1
Tabaš - KAMINI TABAŠ - 1

PODELA KAMINA PO POLOŽAJU

Kategorija - Kamini
Položaj kamina u prostoriji u već postojećim objektima odrediće položaj dimnjaka.

- Zidni kamini
U zavisnosti od karakteristika zida, njegove debljine, sastava, veličine kamini mogu biti „ugrađeni“ i „priljubljeni“ zidni.
Ugrađeni zidni kamini se mogu realizovati kada ložište možemo ugraditi potpuno ili mestimicno u zid iza kamina.
ovakvi kamini omogucuju vise mesta u prostoriji. Nije uvek moguće ovo rešenje.
Priljubljeni zidni nastaju kada se ložište, a često i sama dimna vertikala nasloni na zid. U realizaciji ovakvog kamina,
dobijamo i prostor sa strane kamina za dodatne funkcije (biblioteke, police, smeštanja goriva za kamin i sl.) Ovaj
položaj zidnih kamina je češće realizovan.

- Ugaoni kamini
Ugaoni kamin kao što i naziv kaže, nalaze se u uglu prostorije. Ovakvi kamini daju poseban vizuelni efekat zato što
se „doživljaj vatre“ može sagledati skoro iz cele prostorije. Oblikovanje komore iznad ložišta može biti ortogonalno ili
lučno. Ovi kamini mogu biti povezani sa drugim elementima u prostoru: stepenicama, stubom i sl.
U koliko želite zidni kamin, na uglu, moguće je realizovati i takav model.

- Slobodnostojeći kamini
Centralni detalj. Često se dešava da dimna vertikala, naslonjena na konstruktivni element stub, čini centralni element
prostorije.Takvo postojeće stanje nam daje mogućnost za realizaciju ovakvog kamina. Slobodnostojeći kamin može
imati i ložišta koja gledaju na više strana, u koliko je funkcionalno to potrebno. Na tržištu postoje i savremeni kamini,
već gotovi kamini odmetala, lima i koji samostalno stoje u protoriji.

- Višestrani kamini
Ukoliko ambijent zahteva da kamin ima „lice“ na dve ili više strana, zato što je funkcionalno tako projektovana, ova
vrsta kamina ustvari vezuje dva kamina u jednom, pa ih nazivamo dvojni kamini
Ugrađeno je ložište koje gleda na dve ili više strana.
Tabaš - PODELA KAMINA PO POLOŽAJU - 1
Tabaš - PODELA KAMINA PO POLOŽAJU - 1
Tabaš - PODELA KAMINA PO POLOŽAJU - 1
Tabaš - PODELA KAMINA PO POLOŽAJU - 1
Tabaš - PODELA KAMINA PO POLOŽAJU - 1
Tabaš - PODELA KAMINA PO POLOŽAJU - 1

PODELA KAMINA PO STILU

Kategorija - Kamini
Oblikovanje kamina je veza sa ambijentom kome on treba da pripadne, kao i samim stilom enterijera.

- Moderni kamini
Moderan kamin je prilagođen potrebama današnjeg života. Danas kamin prati forme, stilove, materijale i ostale
zahteve jednog modernog enterijera. Projektantima daje mogućnost da u potpunosti uklope kamin u ambijet. Moguće
je, takodje, moderan kamin staviti kao primarnu ili sekundarnu vrstu grejanja u kući ili stanu.

- Klasični, engleski, stilski kamini
Ponekad nas klasični kamin vrati u vreme kada je svaka prostorija imala svoj kamin (zato sto je to bio jedini način
grejanja) i kada je kamin zauzimao važno mesto u projektovanju enterijera. Kao neizostavni deo enterijera, pratio je i
razvoj svih stilova u klasičnoj arhitekturi.

- Tradicionalni, rustični kamini
Vreme kada su kamin i vatra u njemu, bili srce svakog domaćinstva.
Služio je i za ogrev i kuvanje, pa je i sama forma kamina bila prilagodjena njegovoj funkciji. Danas je i tradicionalni
kamin modernizovan ali i dalje čuva toplinu rustičnog doma.
Tabaš - PODELA KAMINA PO STILU - 1
Tabaš - PODELA KAMINA PO STILU - 1
Tabaš - PODELA KAMINA PO STILU - 1
Tabaš - PODELA KAMINA PO STILU - 1
Tabaš - PODELA KAMINA PO STILU - 1
Tabaš - PODELA KAMINA PO STILU - 1

KAMEN TABAŠ

Kategorija - Granit i mermer
Kamen je deo stene i može da ima promenjene karakteristike u odnosu na stensku masu iz koje je izvađen
Stene se klasifikuju: po načinu postanka i po fizickom stanju:
Po postanku:
– Magmatske /graniti, granodioriti, tonaliti, dioriti, sijeniti, gabri, daciti, peridoiti, bazalti, dijabazi…./
– Sedimentne /breče, peščari, krečnjaci, dolomiti, travertini, bigar, mermerni oniks, tufovi…./
– Metamorfne /mermeri, argilošisti, škriljci, kvarciti/

Po fizickom stanju:
– Čvrste stene
– Vezane stene
– Nevezane stene

Petrografska svojstva stena su:
– mineralni sastav
– struktura
– tekstura
– ispucalost
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Trajka Rajkovića 3 - Beograd - Novi Beograd
011 2270554; 063 8505677; 060 7654327;
LOKACIJE
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Novi Beograd Trajka Rajkovića 3
    +381 11 2270554; +381 63 8505677; +381 60 7654327;

Poruku prima: Tabaš

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Mirandre.com logo

Copyright © Mirandre 2016-17
Powered by MIRANDRE.com TEAM