Kurs engleskog jezika za mlade ACADEMIA EDUCATIVA

Registruj se
Prijavi se

Kurs engleskog jezika za mlade ACADEMIA EDUCATIVA

Academia Educativa

PREZENTACIJA FIRME
Kurs engleskog jezika za mlade ACADEMIA EDUCATIVA - Academia Educativa - 1
Kurs engleskog jezika za mlade ACADEMIA EDUCATIVA - Academia Educativa - 2
Kurs engleskog jezika za mlade ACADEMIA EDUCATIVA - Academia Educativa - 1
Kurs engleskog jezika za mlade ACADEMIA EDUCATIVA - Academia Educativa - 2

Kurs engleskog jezika za mlade ACADEMIA EDUCATIVA

Trajanje: 4 meseca ili 2,5 meseca intenzivni, fond 60 časova, dinamika 2x 2 časa ili 3x2 časa nedeljno

Metode rada: Oxford, Longman, Cambridge, Hueber, Cle International

Oblik: Kursevi, rad u grupama ili individualno

Udžbenici, radne sveske i ostali nastavni materijal: koriste se udžbenici najuglednijih izdavača, izabranih metoda: Oxford,
Longman, Cambridge, Hueber, Cle International
Back to Top