Kurs francuskog jezika za predškolce ACADEMIA EDUCATIVA

Registruj se
Prijavi se

Kurs francuskog jezika za predškolce ACADEMIA EDUCATIVA

Academia Educativa

PREZENTACIJA FIRME
Kurs francuskog jezika za predškolce ACADEMIA EDUCATIVA - Academia Educativa - 1
Kurs francuskog jezika za predškolce ACADEMIA EDUCATIVA - Academia Educativa - 2
Kurs francuskog jezika za predškolce ACADEMIA EDUCATIVA - Academia Educativa - 1
Kurs francuskog jezika za predškolce ACADEMIA EDUCATIVA - Academia Educativa - 2

Kurs francuskog jezika za predškolce ACADEMIA EDUCATIVA

Deca predškolskog uzrasta (audiovizuelna metoda):
Fond: 72 časa, dinamika 2x1 čas nedeljno, javni čas na kraju školske godine

Trajanje: od septembra do juna

Metode rada: Oxford, Longman, Cambridge, Hueber, Cle International. Osnovne metode rada zasnovane su na
principima komunikativnog učenja stranog jezika i podrazumevaju rad na istovremenom razvijanju sve 4 jezičke
veštine: veštine govora, slušanja, čitanja i pisanja, uz paralelno razvijanje pravilnog izgovora ikorišćenja gramatičkih
struktura. Obuka se, na osnovu navedenih principa, najčešće obavlja po obrascu: prezentacija- vežba-upotreba.

Oblik: Kursevi, rad u grupama do 12 učenika

Udžbenici, radne sveske i ostali nastavni materijal: koriste se udžbenici najuglednijih izdavača, izabranih metoda:
Oxford, Hueber, Cle International

Provera znanja: Novi polaznici podležu proveri znanja

Diploma: učenici polažu ispit na kraju školske godine na osnovu koga stiču diplomu o položenom ispitu

Upis: Upis se vrši na početku školske godine na svim upisnim mestima osnovnih škola sa kojima Academia Educativa
ima ostvarenu saradnju i na upisnim mestima ustanove Academia Educativa. Plaćanje se vrši u celosti prilikom upisa,
ili u ratama.
Back to Top