Kurs ruskog jezika za odrasle ACADEMIA EDUCATIVA

Registruj se
Prijavi se

Kurs ruskog jezika za odrasle ACADEMIA EDUCATIVA

Academia Educativa

PREZENTACIJA FIRME
Kurs ruskog jezika za odrasle ACADEMIA EDUCATIVA - Academia Educativa - 1
Kurs ruskog jezika za odrasle ACADEMIA EDUCATIVA - Academia Educativa - 2
Kurs ruskog jezika za odrasle ACADEMIA EDUCATIVA - Academia Educativa - 1
Kurs ruskog jezika za odrasle ACADEMIA EDUCATIVA - Academia Educativa - 2

Kurs ruskog jezika za odrasle ACADEMIA EDUCATIVA

Trajanje: 4 meseca ili 2,5 meseca intenzivni, fond 60 časova, dinamika 2x 2 časa ili 3x2 časa nedeljno

Metode rada: Oxford, Longman, Cambridge, Hueber, Cle International

Oblik: Kursevi, rad u grupama ili individualno

Udžbenici, radne sveske i ostali nastavni materijal: koriste se udžbenici najuglednijih izdavača, izabranih metoda :Oxford,
Longman, Cambridge, Hueber, Cle International

Provera znanja: Novi polaznici podležu proveri znanja
Back to Top