Agencija za prevođenje Lexica

Registruj se
Prijavi se

Agencija za prevođenje Lexica

PREVODILAČKA AGENCIJA LEXICA

Kategorija - Prevodilačke agencije
Prevodilačko preduzeće LEXICA posluje preko deset godina i slovi za jednu od najpouzdanijih prevodilačkih kuća.
Izdvojili smo se kao partner kompanija iz EU i proširili poslovanje na Sloveniju, Italiju, Nemačku, Austriju i Švajcarsku.
Svaki klijent je jedinstven, stoga primenjujemo individualni pristup uz dugoročnu viziju i partnerski odnos. Bogato
iskustvo i naporan rad daju uglednog i uspešnog prevodioca, a posvećenost daje rezultate. Odgovorni smo i verujemo da
su zadovoljni klijenti naša najbolja preporuka. Mi poštujemo ukazano poverenje.

Prevodilačko preduzeće LEXICA ima ljudske i tehničke resurse da obezbedi fleksibilnost kada su pitanju rokovi dostave
prevoda. Pružamo usluge na takav tehnički, stručan način koji je saglasan uslovima i terminima profesionalnog
udruženja i u skladu sa standardnom prevodilačkom praksom. Pravno verodostojan prevod može da Vam izda samo
ovlašćeni sudski tumač.
Agencija za prevođenje Lexica - PREVODILAČKA AGENCIJA LEXICA - 2
Agencija za prevođenje Lexica - PREVODILAČKA AGENCIJA LEXICA - 3
Agencija za prevođenje Lexica - PREVODILAČKA AGENCIJA LEXICA - 4

JEZICI LEXICA

Kategorija - Prevodilačke agencije
- Prevodilac i sudski tumač za engleski jezik
- Prevodilac i sudski tumač za nemački jezik
- Prevodilac i sudski tumač za ruski jezik
- Prevodilac i sudski tumač za francuski jezik
- Prevodilac i sudski tumač za italijanski jezik
- Prevodilac i sudski tumač za španski jezik
- Prevodilac i sudski tumač za portugalski jezik
- Prevodilac i sudski tumač za grčki jezik
- Prevodilac i sudski tumač za slovenački jezik
- Prevodilac i sudski tumač za poljski jezik
- Prevodilac i sudski tumač za slovački jezik
- Prevodilac i sudski tumač za češki jezik
- Prevodilac i sudski tumač za mađarski jezik
- Prevodilac i sudski tumač za rumunski jezik
- Prevodilac i sudski tumač za bugarski jezik
- Prevodilac i sudski tumač za makedonski jezik
- Prevodilac i sudski tumač za hrvatski jezik
- Prevodilac i sudski tumač za albanski jezik
- Prevodilac i sudski tumač za hebrejski jezik
- Prevodilac i sudski tumač za švedski jezik
- Prevodilac i sudski tumač za kineski jezik
Agencija za prevođenje Lexica - JEZICI LEXICA - 2
Agencija za prevođenje Lexica - JEZICI LEXICA - 4

PREVODJENJE LEXICA

Kategorija - Prevodilačka agencija
PISANI PREVOD
Pisani prevod je intelektualno veoma zahtevan posao koji od prevodioca zahteva punu koncetraciju i stručno znanje
iz oblasti koja se prevodi. Prevodilac se oslanja na temeljno istraživanje teksta kako bi pisani tekst preveo što je
moguće preciznije i verodostojnije. Prevodilac će utrošiti puno vremena tragajući za adekvatnim izrazom, koristeći
propratne materijale i rečnike. Dakle, prevodilac proučava pisani tekst na jednom jeziku (izvorni jezik) i prenosi ga u
pisanoj formi na drugi jezik (ciljni jezik).

PREVOD MEDICINSKE DOKUMENTACIJE
Medicinsku dokumentaciju kvalitetno mogu da prevedu samo usko specijalizovani prevodioci sa značajnim
iskustvom. Većina naših prevodilaca su lekari koji razumeju stručnu termonologiju, teško čitljiva rukom pisana
dokumenta i razne skraćenice. Osim prevođenja medicinske dokumentacije, naši sudski prevodioci veliko iskustvo
imaju na području prevođenja kliničkih ispitivanja, registracije lekova i uputstava za medicinske uređaje.

Dugogodišnje iskustvo u prevođenju medicinske dokumentacije:
- medicinski nalazi
- izveštaj lekara specijaliste
- istorija bolesti
- otpusna lista
- uputstvo za pacijenta
- karakteristike leka

KONSEKUTIVNO PREVODJENJE
Konsekutivno prevođenje je najstarija vrsta prevođenja. Prevodilac se nalazi pored govornika i sa vremenskim
razmakom prevodi publici, deo po deo. Pored iskustva, prevodilac mora da poznaje terminologiju i da ima odlično
pamćenje.

Konsekutivno prevođenje iziskuje više vremena ali se prednost ogleda u tome što nije potrebna oprema. Osnovna
karakteristika konsekutivnog prevođenja je da ono mora biti sažeto kako bi rasteretilo slušaoce i skratilo vreme
nastupa govornika. Delovi teksta koji se prenose na ciljni jezik mogu imati različitu dužinu.

Prevodilačka agencija LEXICA pruža usluge konsekutivnog prevođenja na preko 20 jezika. Usluge konsekutivnog
prevođenja nudimo klijentima kojima je neophodan prevodilac za poslovne sastanke, manje skupove ili pregovore.
Pošaljite nam upit mejlom ili popunite formular a mi ćemo pripremiti ponudu za Vas. Agencija LEXICA brine o
detaljima i stoji Vam na raspolaganju sa iskusnim prevodiocima.

SIMULTANO PREVODJENJE
Simultano prevođenje predstavlja proces tokom kojeg se paralelno odvija više različitih aktivnosti, od slušanja, preko
analize sadržaja, anticipacije onoga što još nije izrečeno, prevoda na ciljni jezik i samog izgovaranja prevoda.

Simultani prevodilac (koji se obično nalazi u zvučno izolovanoj kabini) sluša govornika na izvornom jeziku preko
slušalica i u realnom vremenu reprodukuje govor na ciljnom jeziku govoreći u mikrofon. Slušaoci prate izlaganje
govornika u prevodu na ciljni jezik preko slušalica. Prevodilac ne sme značajno zaostati za govornikom pa ovaj
metod iziskuje puno prakse i visoku koncentraciju. Jedan prevodilac može kvalitetno da prevodi 30-40 minuta, u
zavisnosti od težine i intenzivnosti prevoda. Pravilnikom je propisano da standardni radni dan simultanih prevodilaca
iznosi šest sati. Za jedan veliki skup, kao što je međunarodni kongres, neophodno je imati dva simultana prevodioca,
koja će se naizmenično smenjivati.

Ako planirate konferenciju ili seminar, pošaljite nam upit mejlom ili popunite formular a mi ćemo pripremiti ponudu za
Vas. Prevodilačka agencija LEXICA brine o detaljima i stoji Vam na raspolaganju kako sa iskusnim prevodiocima
tako i sa tehničkom podrškom, od početka do završetka događaja.
Agencija za prevođenje Lexica - PREVODJENJE LEXICA - 2
Agencija za prevođenje Lexica - PREVODJENJE LEXICA - 3
Agencija za prevođenje Lexica - PREVODJENJE LEXICA - 4

SUDSKI TUMAČI LEXICA

Kategorija - Sudski tumači
Sudski tumač (sudski prevodilac) vrši prevod i overu svih ličnih i pravnih dokumenta. Tačnost izvršenog prevoda
prevodilac overava svojim potpisom i pečatom. Sudski tumač je postavljen rešenjem Ministarstva pravde Republike
Srbije.

Sudski prevodilac je naziv za sudskog tumača koji je promenjen Pravilnikom o sudskim tumačima, kako bi se
napravila jasna razlika između sudskih tumača za strane jezike i tumača znakova nemih, gluvih ili slepih lica. Tada je
izvršena i promena pečata.

Ovlašćeni sudski tumač ima pečat okruglog oblika, prečnika 38 mm koji sadrži ime i prezime, oznaku: „sudski
prevodilac“, sa naznakom jezika za koji je postavljen i mesto prebivališta. Sudski prevodilac može biti samo lice koje
ima visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili poseduje potpuno znanje jezika sa koga prevodi, i na koji prevodi
usmeni govor ili pisani tekst. Neophodno je da poznaje pravnu terminologiju, da ima najmanje pet godina iskustva na
prevodilačkim poslovima i da ispunjava zakonom utvrđene uslove za zaposlenje kao državni službenik.Ministarstvo
pravosuđa raspisuje konkurs za odobravanje pečata ali ne postoji rok u kojem je dužno da to uradi. Ministar nadležan
za pravosuđe na predlog jednog ili više predsednika viših sudova koji su uočili nedovoljan broj prevodilaca za
određene strane jezike objavljuje oglas za postavljenje prevodilaca u Službenom glasniku Republike Srbije i u jednom
od štampanih medija u Republici Srbiji. Dakle, konkurs se raspisuje po potrebi.

PREVOD I OVERA LIČNIH I PRAVNIH DOKUMENATA:
- prevod izjave
- prevod punomoćja
- prevod potvrde o državljanstvu
- prevod potvrde o nekažnjavanju
- prevod potvrde o stanju računa u banci
- prevod izvoda iz matične knjige (rođenih, venčanih, umrlih)
- prevod uverenja o prebivalištu
- prevod uverenja o slobodnom bračnom stanju
- prevod uverenja o položenim ispitima
- prevod uverenja o diplomiranju
- prevod svedočanstva
- prevod diplome
- prevod dodatka diplomi
- prevod prepisa ocena i nastavnog plana
- prevod radne biografije (CV)
- prevod vozačke dozvole
- prevod pasoša
- prevod lične karte
- prevod medicinskih nalaza
- prevod ugovora
- prevod odluka
- prevod rešenja
- prevod zapisnika
- prevod tužbi
- prevod statuta privrednih društava
- prevod izvoda iz Agencije za privredne registre
- prevod rešenja Agencije za privredne registre
- prevod finansijskih izveštaja
- prevod revizorskih izveštaja
- prevod faktura
- prevod sertifikata i međunarodnih dozvola
- prevod tenderske dokumentacije
- prevod tehničkih uputstava
Agencija za prevođenje Lexica - SUDSKI TUMAČI LEXICA - 3
Agencija za prevođenje Lexica - SUDSKI TUMAČI LEXICA - 4

OSTALE USLUGE LEXICA

Kategorija - Prevodilačke agencije
Lektura i korektura

- Lektura je postupak čitanja i ispravljanja gramatičkih, pravopisnih i stilskih grešaka u tekstu.

- Korektura je ispravljanje štamparskih grešaka.

Radi ispravnog razumevanja neophodno je lektorisati svaki tekst, polazeći od stručnih radova preko udžbenika,
ugovora, izveštaja, književnih tekstova do reklama, prezentacija i internet sajtova.
Da bi tekst bio u svom najboljem izdanju, neophodno je izvršiti i lekturu i korekturu.

Oprema za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme najčešće podrazumeva prevodilačku kabinu, prijemnike za slušaoce, bežične i statične
mikrofone, ozvučenje i prateću opremu.

Cena iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje zavisi od veličine prostorije koju je potrebno ozvučiti, mesta
održavanja, vrste skupa, jezičkih parova, broja učesnika i govornika, kao i ostalih zahteva. Za svaki skup obezbeđen
je iskusan tehničar koji je zadužen za kontrolu i ispravno funkcionisanje opreme. Insistiramo da naši tehničari, dan
pre početka skupa, provere sve detalje kako bi se eliminisali potencijalni tehnički problemi.

Svaki događaj je jedinstven. Obratite se sa poverenjem i prepustite nama organizaciju tehnike i prevodilaca
Agencija za prevođenje Lexica - OSTALE USLUGE LEXICA - 2
Agencija za prevođenje Lexica - OSTALE USLUGE LEXICA - 3
Agencija za prevođenje Lexica - OSTALE USLUGE LEXICA - 4
Agencija za prevođenje Lexica - OSTALE USLUGE LEXICA - 5

TURISTIČKI VODIČI LEXICA

Kategorija - Turistički vodiči
- Turistički vodič za engleski jezik
- Turistički vodič za ruski jezik
- Turistički vodič za poljski jezik
- Turistički vodič za italijanski jezik


Naš licencirani turistički vodič će po unapred utvrđenom programu i satnici pružiti kompletnu uslugu razgledanja
znamenitosti Beograda (objašnjenje prirodnih, kulturno-istorijskih, etnografskih, arheoloških, privrednih i dr.
znamenitosti). Program razgledanja može se dodatno prilagoditi potrebama i željama. U zavisnosti od interesovanja
mogu se prirediti i drugi obilasci grada. U dogovoru sa naručiocem usluga, vodič ce pomoći u kreiranju celodnevnog ili
višednevnog programa boravka stranih gostiju u Beogradu.

Prvi profesionalni vodiči pojavili su se pre II svetskog rata, ali je zakon o njihovim uslugama u Srbiji donet 1957.
godine i od tada menjan više puta. U radu se polazi od definicije pojma turistički vodič koja je prihvaćena na nivou
EU, zatim se daje kraći pregled razvoja turističkog vođenja kod nas i analiziraju svi dosadašnji propisi, uključujući i
odredbe aktuelnog Zakona o turizmu.

*Po zakonu o turizmu u Srbiji, turistički vodiči su osobe sa stalnim boravkom u Republici Srbiji koje moraju imati
položen stručni ispit za turističkog vodiča. Za obavljanje ove delatnosti, Zakon zahteva od vodiča upisivanje u
registar kod Ministarstva trgovine, turizma i usluga, kao i dobijanje legitimacije.
Agencija za prevođenje Lexica - TURISTIČKI VODIČI LEXICA - 2
Agencija za prevođenje Lexica - TURISTIČKI VODIČI LEXICA - 3
Agencija za prevođenje Lexica - TURISTIČKI VODIČI LEXICA - 4
Agencija za prevođenje Lexica - TURISTIČKI VODIČI LEXICA - 5
Alekse Nenadovića 32 - Beograd - Vračar
011 2442439;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Agencija za prevođenje Lexica - 2
 • Agencija za prevođenje Lexica - 3
 • Agencija za prevođenje Lexica - 4
 • Agencija za prevođenje Lexica - 5
 • Agencija za prevođenje Lexica - 6
 • Agencija za prevođenje Lexica - 7
 • Agencija za prevođenje Lexica - 8
 • Agencija za prevođenje Lexica - 9
 • Agencija za prevođenje Lexica - 10
 • Agencija za prevođenje Lexica - 11
 • Agencija za prevođenje Lexica - 12
 • Agencija za prevođenje Lexica - 13
 • Agencija za prevođenje Lexica - 14
 • Agencija za prevođenje Lexica - 15
 • Agencija za prevođenje Lexica - 16
 • Agencija za prevođenje Lexica - 17
 • Agencija za prevođenje Lexica - 18
Agencija za prevođenje Lexica
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Vračar Alekse Nenadovića 32
  +381 11 2442439;
Back to Top