Shockwave terapija TAJNA MM

Registruj se
Prijavi se

Shockwave terapija TAJNA MM

Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Tajna MM

PREZENTACIJA FIRME
Schockwave terapija TAJNA MM - Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Tajna MM - 1
Schockwave terapija TAJNA MM - Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Tajna MM - 2
Schockwave terapija TAJNA MM - Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Tajna MM - 1
Schockwave terapija TAJNA MM - Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Tajna MM - 2

Shockwave terapija TAJNA MM

Shockwave se definiše kao talas sa brzim povećanjem pritiska u veoma kratkom vremenskom roku, a zatim ima
postepeni pad pritiska sa fazom malog negativnog pritiska.
Back to Top