Rehabilitacija AMBULANTA FIZIO

Registruj se
Prijavi se

Rehabilitacija AMBULANTA FIZIO

Ambulanta za fizikalnu terapiju Fizio

PREZENTACIJA FIRME
Rehabilitacija AMBULANTA FIZIO - Ambulanta za fizikalnu terapiju Fizio - 1
Rehabilitacija AMBULANTA FIZIO - Ambulanta za fizikalnu terapiju Fizio - 2
Rehabilitacija AMBULANTA FIZIO - Ambulanta za fizikalnu terapiju Fizio - 1
Rehabilitacija AMBULANTA FIZIO - Ambulanta za fizikalnu terapiju Fizio - 2

Rehabilitacija AMBULANTA FIZIO

Medicinska rehabilitacija podrazumeva sve postupke i aktivnosti kojima je cilj da smanjimo posledice oboljenja ili
povređivanja i razvijemo preostale fizičke i psihičke sposobnosti. Ona podrazumeva kompleksne metode lečenja.

Zasnovana je na primeni fizikalnih agenasa i kineziterapije kao i radne terapije. Intenzitet i vrsta terapije koja se daje
pacijentima, varira od slučaja do slučaja i zavisi od oboljenja, godina starosti i fizičkog stanja.
Back to Top