Tretman kifoze AMBULANTA ZA REHABILITACIJU ISPRAVI SE

Registruj se
Prijavi se

Tretman kifoze AMBULANTA ZA REHABILITACIJU ISPRAVI SE

Ambulanta za rehabilitaciju IspraviSe

PREZENTACIJA FIRME
Tretman kifoze AMBULANTA ZA REHABILITACIJU ISPRAVI SE - Ambulanta Za Rehabilitaciju Ispravi Se - 3
Tretman kifoze AMBULANTA ZA REHABILITACIJU ISPRAVI SE - Ambulanta Za Rehabilitaciju Ispravi Se - 4
Tretman kifoze AMBULANTA ZA REHABILITACIJU ISPRAVI SE - Ambulanta Za Rehabilitaciju Ispravi Se - 3
Tretman kifoze AMBULANTA ZA REHABILITACIJU ISPRAVI SE - Ambulanta Za Rehabilitaciju Ispravi Se - 4

Tretman kifoze AMBULANTA ZA REHABILITACIJU ISPRAVI SE

Kifotično, loše držanje su pogrbljena leđa i povijena ramena unapred, koja se lako ispravljaju ako povedemo računa kako
ih držimo. Ukoliko se sa vežbama ne krene na vreme i držanje ne koriguje, može da preraste u kifozu.

Nastanku ovog deformiteta pogoduje dugotrajno i nepravilno sedenje u školskim klupama, za kompjuterom, nošenje
tereta. Današnji poslovi su nažalost, često vezani za dugotrajno i nepravilno sedenje.
Back to Top