Art studio Mali Monmartr

Registruj se
Prijavi se
Art studio Mali Monmartr
LOKACIJE

Škola slikanja i crtanja

Škola slikanja i crtanja Aart studio MaliMonmartr.
Osmišljen po uzoru na najbolje umetničke škole u svetu, stekao je ugled u domaćoj i medjunarodnoj javnosti kao dobra škola za darovitu decu i omladinu.
U radu studija estetska komponenta shvata se kao deo svestrano razvijene ličnosti koja se izgrađuje objedinjavanjem učenja, igre i stvaranja.
Insistira se na slobodi izražavanja, razvijanju imaginacije, pročišćenoj paleti, ali i na pažljivo odmerenoj disciplini, bez koje se ne dolazi do ličnog izraza.
Atelje za male slikare - za decu predškolskog uzrasta od 6-7 godina starosti.
Priprema za dizajnersku školu.
Kraj osnovne škole (VII i VIII razred ) trenutak je kada u nastavu uvodimo analitički pristup crtanju i slikanju.
Deca postepeno savladavaju zadatke tačnog crteža: kompoziciju, odnose masa, proporcije, planove.
Kroz disciplinovan pristup, uspevaju da shvate svetlo i oplemene boju na slici.
Pripreme za likovnu i primenjenu akademiju.
Crteži i slike naših srednješkolaca imaju najveći intezitet i dubinu.
Analitički pristup mrtvoj prirodi, portretu ili telu leoparda u zoološkom vrtu, u sebi integrišu slobodu izražavanja.
Program ih vodi do dubljeg posmatranja i razvoja percepcije, do toga da gledanjem mrtvoj prirodi udahnu život.
Deca tragaju za psihološkim kvalitetom linije, površine, boje i spremaju se za akademiju.
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Stari Grad Višnjićeva 5
    +381 11 3283867; +381 63 7107464;
Povezane kategorije:
Back to Top