Registracija vozila AUTO CENTAR ANĐELKOVIĆ

Registruj se
Prijavi se

Registracija vozila AUTO CENTAR ANĐELKOVIĆ

Auto Centar Anđelković

PREZENTACIJA FIRME
Registracija vozila AUTO CENTAR ANĐELKOVIĆ - Auto Centar Anđelković - 1
Registracija vozila AUTO CENTAR ANĐELKOVIĆ - Auto Centar Anđelković - 2
Registracija vozila AUTO CENTAR ANĐELKOVIĆ - Auto Centar Anđelković - 1
Registracija vozila AUTO CENTAR ANĐELKOVIĆ - Auto Centar Anđelković - 2

Registracija vozila AUTO CENTAR ANĐELKOVIĆ

Tehnički pregled vozila koji nameravate da uradite kod nas u servisu i produžite registraciju Vašeg vozila potrebno je da
ponesete sledeća dokumenta:

FIZIČKA LICA:
- Polisa auto odgovornosti od predhodne godine,
- Saobračajna dozvola,
- lična karta.

PRAVNA LICA
- Polisa auto odgovornosti od predhodne godine,
- Saobračajna dozvola,
- lična karta lica koje će biti ovlašćeno za registraciju vozila,
- Punomočje overeno od strane ovlašćenog lica.
Back to Top