Balans Medika

Registruj se
Prijavi se
Balans Medika
LOKACIJE

Kiropraktičar

Nameštanje zglobova – kiropraktika.
To je zasebna zdravstvena disciplina i profesija.
Ona se u prvom redu bavi dijagnostikom i lečenjem obolenja u čijoj osnovi se nalaze smetnje u pokretima ljudskog tela, a naročito njegove kičme.
Ove smetnje mogu nastati kao posledica različitih trauma ili naglog nepravilnog trzajnog pokreta tela, kao i u drugim situacijama.
Ovi uzroci dovode do blokade pogođenog zgloba – smanjenog ili potpunog prestanka pokretljivosti jednog ili više zglobova.
Blokirani zglob može dugo vremena ostati u tom nenormalnom položaju i dovesti do naizgled neobjašnjivih poremećaja kao što su bolovi, ograničena pokretljivost kičmenog stuba i udova, povećane mišićne napetosti i nepravilnog držanje tela.
Pored toga, ova blokada zgloba može refleksnim putem izazvati organske funkcionalne smetnje (disfunkcije) u radu brojnih organa i organskih sistema.
Blokirani zglobovi preko nervnog sistema mogu izazvati veoma različite tegobe, koje ponekad mogu trajati godinama, a da se nikada ne posumnja na kičmu kao njihov mogući uzrok.
Moj zadatak je da otkrijem ovakve smetnje i posle pažljive analize njihovog uzroka da ih otklonim.
Pre preduzimanja tretmana potrebno je uzeti detaljne podatke (anamnezu) pri čemu nisu važne samo trenutne tegobe, nego i ranija oboljenja, povrede, saobraćajni udesi, operacije, sportske povrede… Posle uzimanja anamneze sledi pregled, pri čemu sa na samom početku posmatra držanje i kretanje pacijenta.Posle introspekcije sledi opipavanje i izvođenje neuroloških i ortopedskih testova,mišićnih testova, po potrebi i druga ispitivanja.
Cilj pregleda će da se stekne što potpuniji uvid u zdravstveno stanje pacijenta, a naročito u stanje njegovog mišićno-koštanog sistema.
Tretman se zapravo sastoji od specifičnih blagih i bezbolnih pokreta na blokiranom zglobu kičme.
Na ovaj način se ponovo uspostavlja pokretljivost zglobova pri čemu se njihove zglobne ploče dovode u međusoban normalan položaj.
Po potrebi tretman se može dopuniti i drugim metodama koje imaju za cilj ponovno uspostavljanje funkcionalne sposobnosi aparata za kretanje.
To se pre svega odnosi na otopedske zahvate na izjednačavanju dužine nogu, savetovanje o pravilnom držanju tela i pokretima pod opeterećenjem, navike pri spavanju, sportskim aktivnostima i druge potrebne mere.
Osnovna aktivnost je ciljani tretman blokiranog zgloba, pri čemu se pogođeni zglob neznatno pomera preko svoje normalne granice pokretljivosti (fiziološka granica pokretljivosti), ali uz obavezan uslov da to pomeranje nikada ne pređe njegovu normalnu granicu pokretljivosti.
Pri tome se često može jasno čuti i zvučni fenomen koji za uspešnost zahvata nije neophodan.
Za razliku od vratne i grudne kičme primarna funkcija lumbalnog dela kičme je statička, a funkcionalno lumbalni deo je pokretljiviji od grdunog dela kičme.
Na nivou segmenta L5-S1 obavlja se oko 75% svih savijanja i ispružanja kičmenog stuba.
Tačka oslonca svih pokreta tela, sa ili bez opterećenja, je u lumbalnom delu kičmenog stuba.
Veličina lumbalne krivine – lordoze je od primarnog značaja ne samo za lumbalni već i za vratni deo kičmenog stuba, budući da veličina prednjeg nagiba karlice predstavlja “ključ” stava (držanja).
Pokreti kičme određeni su fasetnim zglobovima, ligamentnim ograničenjima, neuromišićnim strukturama.
Lumbalna kičma se savija i ispravlja, onoliko, koliko to dozvoljava površina zglobova.
Pri savijanju unapred leđni mišići se izdužuju do pune fleksije i savijanje se zaustavlja inhibicijom različitih impulsa iz vertebralnih (kičmenih) ligamenata.
To se zove kritična tačka.
Pri savijanju napred uz rotaciju, ili nagle promene položaja, brži pokret, pa se lumablna lordoza javi ranije i ne uskladi pokret, zglob se može zaključati “sabiti”, ili čak može doći do ispada diska.
Tako da progresivna biomehanika pri radu ili sportu može dovesti do bola i “povrede leđa”.
U jednom ovakvom ispadu, ili više ponovljenih, može se javiti pravi, ozbiljan problem koji se onda dugo leči.
Upravo iz ovih razloga neophodno je putem trtmana delovati na sve zone kičmenog stuba koje su izložene pokretu ili opterećenju za koje nisu spremne da bi se upravo i svaki put kada postoji rizik i posledica oni sanirali odmah i time sprečio razvoj ozbiljnijih stanja.

Akupunktura

Akupunktura je vrsta medicinske nauke nastala na Dalekom Istoku pre više od 5.000 godina.
Danas je akupunktura sastavni deo savremene medicine skoro u celom svetu.
Za razliku od zvanične, oficijelne, alopatske medicine koja se bavi lečenjem nekog organa, akupunktura se bavi otkljanjanjem uzroka bolesti ili problema.
Tako ona ima značajno drugačiji pristup ljudskom telu koji se ogleda u posmatranju energetskih tokova tzv.meridijana na telu čoveka.
Energetski tokovi – MERIDIJANI imaju jedinstvena pravila koja važe za sve ljude, kako na Istoku tako i na Zapadu.
Akupunkutura ima cilj da energetski protok kroz telo drži u stabilnoj ravnoteži, kako do bolesti ne bi došlo, pa je uobičajeno da se za akupunkturu koristi izraz preventivna medicina.
To ne znači da je akupunktura samo alternativna medicina, iako je ona i to, već je nauka u punom smislu reči.
Treba znati da studije akupunkture u Kini traju jednako kao i studije zvanične medicine.
Prema tipu energije koja teče kroz njih dele se na JIN i JANG meridijane.
Na meridijanima se nalazi 365 osnovnih akupunkturnih tačaka, preko kojih se može manipulisati dodavanjem ili oduzimanjem energije, zavisno od toga da li je energija u tom meridijanu prisutna u većoj ili manjoj količini od optimalne.
Uz glavne meridijane postoje i sporedni na kojima se takođe nalaze akupunkturne tačke raznih dubina kojih ima oko tri hiljade.
Akupunktura koristi veoma tanke igle, tanje od vlasi kose, za jednokratnu upotrebu.
Igla ulazi bezbolno u telo, njome se manipuliše tako što akupunkturolog okreće iglu levo ili desno, oduzima ili dodaje energiju, čime menja energetski protok energije.
EFEKTI TRETMANA JAPANSKOM AKUPUNKTUROM.
Tokom sesije, uopšteno uzev, primetićete poboljšanja u telesnoj cirkulaciji.
Na primer, primetićete da su vam ruke i noge toplije.
Osećaćete da vam telo lakše i savitljivije.
Bolje ćete spavati i imaćete više energije i manje bola i napetosti.
Bićete opušteniji, digestivni sistem će bolje apsorbovati hranljive materije, što će poboljšati kvalitet krvi.
Zatim će vaše telo početi samo da se leči, što znači da ćete imati bolje šanse da popravite vaše simptome.
Ponekad tokom procesa unapređenja, akupunktura na mestima gde se javljaju simptomi čini da se oni pogoršaju.
Zbog toga je važno zadržati pozitivan stav i naučiti kako da se osete i razumeju promene u vašem telu.

Homeopatija

HOMEOPATIJA.
Danas se i sami lekari žale da se medicina suviše isparčala na specijalnosti pa se često lekovi propisuju da reše samo jedan problem, izleče samo jedan organ ili jedan organski sistem.
Homeopatija je holistička metoda, što znači da čoveka posmatra kao celinu, a lekovi su tako razblaženi da nema toksičnosti već samo podstiču organizam.
Homeopatiju je kao medicinski sistem ustanovio dr Samuel Haneman početkom 19 veka.
Početkom 20 veka, homeopatija je bila rame uz rame sa alopatskom medicinom, da bi kasnije alopatska medicina odnela prevagu i postalO dominantni medicinski sistem.
Međutim, suočavanje sa tim da lekovi, pored svog pozitivnog, pomažućeg efekta, imaju i neke neželjene efekte, vodilo je traženju alternativa.
Homeopatski princip je sasvim drugačiji.
Homeopatski lekovi su interesantni s više aspekata.
Jedan od bazičnih principa homeopatije je dokazivanje lekova na zdravim pojedincima.
Zdrav pojedinac koji uzima homeopatski lek razvija simptome bolesti koju taj lek leči.
Homeopatski lekovi se prave od biljnih, mineralnih i životinjskih supstanci.
Od bilo koje biljke može da se dobije tinktura koja je polazna supstanca za homeopatski postupak razblaživanja i potenciranja, kojim se dobijaju lekovi različite potencije.
Kada se stvori slika pacijenta, treba naći jedan lek koji najviše odgovara toj slici.
Za razliku od alopatskih lekova, nema receptora, ugrađivanja, inhibicije, blokade, gde treba svakog dana vršiti akciju da bi efekat leka bio postojan.
Ovde samo jednom data doza leka svojom sličnošću vrši poticaj organizma da se sam izbori sa određenim tegobama, na fizičkom, mentalnom i emotivnom planu.
Čak i kada nije moguće izlečiti neku bolest, jer nemaju sve bolesti, kao što znamo, reverzibilan tok, pacijent se nakon terapije homeopatskim lekom lakše nosi sa svojom tegobom, raspoloženiji je, opušteniji.
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Stari Grad Bulevar despota Stefana 1
    +381 11 3226826; +381 11 3340855; +381 64 5515050;
Back to Top