Mesečna članarina PLESNI STUDI DANCE PLUS

Registruj se
Prijavi se

Mesečna članarina PLESNI STUDI DANCE PLUS

Baletski Studio Dance Plus

PREZENTACIJA FIRME
Časovi plesa PLESNI STUDI DANCE PLUS - Plesni Studio Dance Plus - 1
Časovi plesa PLESNI STUDI DANCE PLUS - Plesni Studio Dance Plus - 2
Časovi plesa PLESNI STUDI DANCE PLUS - Plesni Studio Dance Plus - 3
Časovi plesa PLESNI STUDI DANCE PLUS - Plesni Studio Dance Plus - 1
Časovi plesa PLESNI STUDI DANCE PLUS - Plesni Studio Dance Plus - 2
Časovi plesa PLESNI STUDI DANCE PLUS - Plesni Studio Dance Plus - 3
Časovi plesa PLESNI STUDI DANCE PLUS - Plesni Studio Dance Plus - 1
Časovi plesa PLESNI STUDI DANCE PLUS - Plesni Studio Dance Plus - 2
Časovi plesa PLESNI STUDI DANCE PLUS - Plesni Studio Dance Plus - 3

Mesečna članarina PLESNI STUDI DANCE PLUS

- Nastava je grupna, a grupe se formiraju prema uzrastu i nivou znanja članova
- Časovi se odvijaju dva puta nedeljno
- Časovi traju 60 minuta, osim za predškolske grupe kojima časovi traju 45 minuta
- Nastava traje od 1. septembra do 15. juna
- Članarina se plaća najkasnije do 10-tog u mesecu, za tekući mesec
- Za drugo dete iz porodice odobravamo popust od 1.000 dinara za mesečnu članarinu,bez obzira u kojim grupama
se deca nalaze.


Dance Plus:
Organizuje i realizuje nastavu po sopstvenom planu i programu. Nastava je grupna, a grupe se formiraju prema
uzrastu i nivou znanja članova.
Za odvijanje programa obezbeđuje adekvatne uslove: salu(studio), svlačionice i stručnu i pedagošku podršku-baletske
pedagoge ili plesne trenere.
Realizuje nastavu za svoje članove u periodu: od 01.septembra do 15.juna, prema zvaničnom školskom kalendaru.
Izdaje potvrdu o učešću u radu, odnosno odgovarajući dokaz o završenom programu-tečaju.
Organizuje dva školska koncerta ili javna časa tokom jedne sezone i to na kraju oba polugodišta, kao i da članovima
obezbedi ulaznice za koncerte, a maksimalno 3 po članu po koncertu.
Dance Plus nije dužan da organizuje nastavu tokom zimskog i letnjeg raspusta i da nadoknađuje časove izgubljene
zbog državnih i verskih praznika, ekskurzija i rekreativnih nastava, kao i bilo kojeg drugog individualnog izostanka sa
nastave.
Dance Plus zadržava pravo da uskladi cene sa indeksom rasta troškova zvanično objavljenim za Republiku Srbiju.

Član kluba, odnosno roditelj ili staratelj je obavezan da:
Celokupan iznos mesečne članarine u iznosu od 3.500,00 dinara uplaćuje na početku meseca za tekući mesec, a
najkasnije do 10-og u mesecu
Popusti se mogu ostvariti u sledećim slučajevima:
ako polaznica nije pohađala časove ceo mesec, a želi da nastavi sa programom, plaća članarinu 50%, odnosno
1.750,00 dinara, uz odgovarajuću potvrdu o izostanku,
drugo dete iz iste porodice plaća članarinu u iznosu od 2500,00 dinara.
Popusti se ne ostvaruju u slučajevima odsustva sa časova zbog: ekskurzija, rekreativnih nastava, izleta, drugih
grupnih ili individualnih putovanja, verskih praznika, prehlada i drugih sezonskih infekcija.
Za nastavu obezbedi odgovarajuću opremu za vežbanje, a za sve javne nastupe, uključujući i školske koncerte,
obezbedi kostime za nastup.
Za maloletne članove roditelj ili staratelj je u obavezi da proveri zdravstveno stanje i fizičke sposobnosti svog deteta za
bavljenje plesnim aktivnostima i o tome informiše pedagoga.
Cena:
na upit
Upiši časove
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Baletski Studio Dance Plus
Prosečna ocena proizvoda/usluge:
5/5
100% Korisnika dalo je ocenu: Odličan
Back to Top