HIRURŠKO VAĐENJE ZUBA

Registruj se
Prijavi se

HIRURŠKO VAĐENJE ZUBA

Belville Dental Centar

PREZENTACIJA FIRME
Hiruruško vadjenje zuba BELVILLE DENTAL ORTO CENTAR - Belville Dental Orto Centar - 2
Hiruruško vadjenje zuba BELVILLE DENTAL ORTO CENTAR - Belville Dental Orto Centar - 1
Hiruruško vadjenje zuba BELVILLE DENTAL ORTO CENTAR - Belville Dental Orto Centar - 2
Hiruruško vadjenje zuba BELVILLE DENTAL ORTO CENTAR - Belville Dental Orto Centar - 1

Hiruruško vadjenje zuba BELVILLE DENTAL CENTAR

Belville Dental Centar uspešno rešava brojne intervencije iz ove oblasti, počevši od vađenja zuba, a takodje slede i:

- Hirurško uklanjanje dubokih parodontalnih džepova
- Uklanjanje periapikalnih procesa na vrhovima korenova zuba
- Hirurška vađenja neizniklih zuba
- Ugradnja dentalnih implantataaugmentacije grebena i sinus lift


Zahvaljujući konstantnoj edukaciji i najnovijim trendovima vezanim za tehnologije snimanja zuba upotrebu najnovijih
softvera, u mogućnosti smo da izvršimo precizno planiranje budućih implanata i pacijentima prikažemo izgled budućeg
rada.

Kompjuterizovano planiranje implanata čini njihovu ugradnju bržom, predvidivom i manje bolnom.
Back to Top