HIDROMAX PLUS MAXIMA

Registruj se
Prijavi se

HIDROMAX PLUS MAXIMA

Beogranit farbara

PREZENTACIJA FIRME
HIDROMAX PLUS MAXIMA - Beogranit farbara - 1
HIDROMAX PLUS MAXIMA - Beogranit farbara - 2
HIDROMAX PLUS MAXIMA - Beogranit farbara - 1
HIDROMAX PLUS MAXIMA - Beogranit farbara - 2

HIDROMAX PLUS MAXIMA

Upotrebljava se za zaštitu betona i objekata od pojave kapilarne vlage, prodora vode po niskim pritiscima i kod situacija
gde je potrebno obezbediti vodonepropusnost prilikom pozitivnog hidrostatičkog pritiska vode. Preporučuje se za
hidroizolaciju ukopanih zidova, suterenskih i podrumskih prostorija, temeljnih traka i tankova.
Back to Top