Patohistološka analiza BIOTEST

Registruj se
Prijavi se

Patohistološka analiza BIOTEST

Biohemijska laboratorija Biotest

PREZENTACIJA FIRME
Patohistološka analiza BIOTEST - Biohemijska laboratorija Biotest - 1
Patohistološka analiza BIOTEST - Biohemijska laboratorija Biotest - 2
Patohistološka analiza BIOTEST - Biohemijska laboratorija Biotest - 1
Patohistološka analiza BIOTEST - Biohemijska laboratorija Biotest - 2

Patohistološka analiza BIOTEST

Patologija je nauka koja se bavi istraživanjem bolesti, odnosno promenama na ćelijama, tkivima i organima za vreme
bolesti. U današnje vreme najčešći vid osnovne invazivne dijagnostike je uzimanje biopsije (dela tkiva ili organa) u cilju
postavljanja mikroskopske dijagnoze. Citološki se mikroskopski analiziraju brisevi različitih organa kao što je ispljuvak,
punkcijom dobijen sadržaj cista, pleuralne, perikardijalne i trbušne duplje, likvor, iscedak iz dojke… Analiza podrazumeva
utvrđivanje ćelijskog sastava i detekciju malignih ćelija. Cervikalni brisevi se obrađuju Papanikolau metodom u cilju
utvrđivanja premalignih i malignih stanja grlića materice.

Standardna savremena patohistologija obuhvata obradu i mikroskopsku analizu tkivnih uzoraka dobijenih različitim
invazivnim metodama kao i ex tempore dijagnostiku koja se sprovodi za vreme operativnog zahvata. Koristi se
standardno hematokslilin/eozin bojenje kao i dodatna histohemijska bojenja prema potrebi da bi se postavila dijagnoza. U
današnje vreme osim standardnih metoda mogu se koristiti i imunohistohemijske metode bojenja pločica kao i
molekularna dijagnostika a sve u cilju postavljanja tačne dijagnoze u odnosu na koju će klinički lekar moći da sprovede i
adekvatnu terapiju.
Back to Top