Mirandre

Registruj se
Prijavi se

Kada vam zatrebaju sudski tumači za švedski jezik

Švedski jezik spada u grupu germanskih jezika, istu grupu u kojoj je i nemački jezik. Kada je kategorizacija u pitanju, on takođe spada u skandinavske jezike. Osobama koje nisu poznavaoci, švedski zvuči slično kao danski i norveški. To nije slučajno, jer ovi severnogermanski jezici su imaju mnoge sličnosti, štaviše njihovi govornici se bez teškoća međusobno razumeju.

Blog ilustracija: Standardni nemački jezik i angažovanje sudskih tumača
Foto: Pixabay

Osim matične zemlje – Švedske, ovaj jezik je službeni još i u Finskoj. Kako je Švedska jedna od članica Evropske unije, švedski jezik spada u grupu zvaničnih jezika Evropske unije. Koliki je njegov uticaj i zašto je on značajan? Iako ga ne koristi veliki broj ljudi, višestruko manji nego što ima govornika nemačkog ili francuskog, švedski jezik je veoma značajan zato što pripada jednoj od najrazvijenijih evropskih zemalja. Tačnije, on ima preko 10 miliona govornika. To su stanovnici ove skandinavske države, od kojih oko 12 procenata nisu Šveđani, već stranci tj. stanovništvo koje je naselilo Švedsku tokom perioda u prošlosti kada su se dogodile veće imigracije. Imigracija u Švedsku započela je tokom drugog svetskog rata, kada su deca iz Finske evakuisana, njih oko 70 hiljada, od kojih je preko petnaest hiljada ostalo za stalno u Švedskoj. Međutim zašto je za nas i naše govorno područje značajna Švedska? Naime, od ostalih stranaca velik procenat čini stanovništvo koje je poreklom iz bivših jugoslovenskih republika. Ovaj talas imigracije spada u ekonomsku imigraciju. Postoji podatak da u Švedskoj živi čak oko 75 hiljada stanovnika koji su po rođenju poreklom iz Srbije i Crne Gore i preko 50 hiljada poreklom iz Bosne. Zato je i potreba za prevođenjem dokumenata i uslugama izrade overenog prevoda koje jedino nudi sudski tumac za svedski jezik uvek bila velika. Prilike u kojima je bilo neophodno da sudski tumač prevede lična dokumenta, diplome, svedočanstva i slično, bile su veoma česte jer je to bio put do dobijanja neophodnih „papira“ za boravak i rad u Švedskoj. Svaki zvanični dokument koji se predaje državnoj instituciji kada se prevodi mora imati overu. Ovo pravilo ne važi samo za švedski jezik već i za druge svetske jezike.

Standardni švedski jezik je tvorevina koja je nastala na osnovu govora naroda. To znači da je to prirodan jezik na kome je sprovedena normativa i standardizacija. Konkretno, standardni švedski jezik temelji se na govoru Šveđana iz gluvog grada Stokholma. On ima veoma visok stepen standardizacije i kao književni jezik ima strogo propisana pravila.

Što se istorije jezika tiče, nastanak jezika vezuje se za 8. vek. Nastao je od istočne varijante staronordijskog jezika. U srednjem veku u pisanju se koristilo runsko pismo i stoga neki jezik ovog razdoblja zovu runski švedski. Sličnosti između danskog jezika i švedskog potiču iz istorijskih prilika koje su nastale u 9. veku. To je doba Vikinga u kome su Skandinavci govorili zajedničkim jezikom. Međutim, tada je počela deoba na istočnu i zapadnu varijantu, a i švedski i danski su pripali istoku. To je početak zajedničke istorije jezika, koja je danas dovela do toga da su standardni švedski i standardni danski jezik danas slični i da njihovi govornici mogu bez teškoća da komuniciraju. Međutim, u 13. veku nastaju ključne razlike između ova dva srodna jezika. Period je vezan za dominaciju katoličke crkve u kome je stari švedski jezik poprimio uticaj grčkog i latinskog jezika. U novom veku nastali su dijalekti švedskog jezika. 19. vek, doba je urbanizacije i industrijalizacije koje su iznedrile naučnike i pisce čija dela su uticala na stvaranje savremenog švedskog jezika. Konačno je formalno standardizovan u 20. veku. Pravopisna reforma sprovedena je 1906. godine.

Švedska je danas jedna od zemlja sa najvišim standardom sa veoma razvijenom privrednom i industrijom. Trgovinska razmena sa drugim zemljama zahteva i konstantno komuniciranje uz posredstvo prevodilaca i sudskih tumača. Stručnjaka za švedski jezik zasad ima dovoljno. On se izučava na evropskim i svetskim univerzitetima. Negde se izučava samostalno, a negde u okviru grupe skandinavskih jezika.

Po svojim gramatičkim strukturama, švedski ne spada u komplikovane jezike za izučavanje. To je melodičan jezik. Zbog svog uticaja i ekonomske razvijenosti matične zemlje –Švedske, studenti na filološkim studijama ga često biraju kao glavni predmet. U poređenju sa srpskim jezikom, strukturalno je znatno jednostavniji, kao i većina germanskih jezika. Ima 2 roda, a to su neutralni i zajednički. Postoji čak 5 tipova deklinacija imeničkih reči. Švedski poznaje samo dva padeža: nominativ i genitiv. Veći broj jezika koji su indoevropskog porekla imaju karakterističan melodičan akcenat. Ovo je, takođe osobenost i švedskog jezika.

Prilike u kojima se koriste usluge prevodilaca i sudskih tumača za švedski su brojne. Pored, već navedenih, situacija u kojima je pojedincima potrebno prevođenje ličnih dokumenata zarad dobijanja radne vize i ostale dokumentacije potrebne za borava, još češće su prilike u kojima je neophodno pisano prevođenje u poslovnoj komunikaciji. Švedska je najpoznatija po svojim fabrikama automobila i kamiona Volvo i Scania, ali osim ovih giganata, švedska industrija veoma je razvijena. Poslovna saradnja u vidu uvoza i izvoza proizvoda, kolaboracije na projektima i slično, veoma je zastupljena. Sve to nalaže da se pravna i tehnička dokumentacija prevede. Tokom poslovnih susreta, bilo da je reč o sastancima ili skupovima većeg obima, javlja se potreba za usmenim prevođenjem na švedski i sa švedskog jezika. Iako je engleski jezik veoma dominantan i veoma čest u komunikaciji sa Šveđanima, ipak, njihov maternji jezik ne može da se zaobiđe. Često je potrebno da se tehnička dokumentacija i uputstva prevedu sa švedskog na više stranih jezika, u skladu sa tržištem na koje će neki proizvod biti plasiran. Pored mašinske industrije razvijene su telekomunikacija, brodogradnja i drvna industrija. Osim poslovnih prilika, prevođenje švedskog jezika potrebno je i tokom kulturne razmene. Interesantno je primetiti da je Švedska do sad imala puno uspeha na takmičenju za pesmu Evrovizije gde je do sad čak šest puta pobeđivala, a više puta su njeni predstavnici zabeležili odlične rezultate. U ovakvim prilikama masovno se koristiti engleski jezik, ali se javlja i potreba za simultanim i konsekutivnim prevođenjem sa švedskog na druge jezike.

Trebalo bi napomenuti da se švedski jezik osim u Švedskoj, još govori i u Finskoj i Estoniji.
M. K.

Back to Top