Čabar Plast

Registruj se
Prijavi se

Čabar Plast

O NAMA ČABAR PLAST

Kategorija - Proizvodi od plastike
Čabar plast osnovan je 05.07.2013.godine sa sedištem u Plušcu (Osečina). Bavimo se izradom
plastičnih proizvoda ekstruzionim namotavanjem (plastični rezervoari, plastične kace, plastične cevi za kanalizaciju, šahte
za kanalizaciju i vodomere) od polietilenskog i polipropilenskog materijala.

Nešto što nas izdvaja od ostalih proizvođača je odličan i proveren kvalitet proizvoda po pristupačnim cenama. Za sve
naše proizvode od plastike postoji garancija da ćete ih koristiti dugi niz godina.

Naše proizvode izrađujemo isključivo od originalnih sirovina.
Čabar Plast - O NAMA ČABAR PLAST - 1
Čabar Plast - O NAMA ČABAR PLAST - 1
Čabar Plast - O NAMA ČABAR PLAST - 1

PLASTIČNE KACE ZA VODU ČABAR PLAST

Kategorija - Plastična burad i kace
Plastične kace se proizvode različitih zapremina, sa ili bez poklopca koji se može skidati. Plastične
kace su vertikalni otvoreni plastični rezervoari. Materijal od koga se prave je otporan na sunčevo zračenje, a postojan
je i na niskim i visokim temperaturama od minus 30 stepeni Celzijusa do preko 60 stepeni.

Ako dodamo i sledeće osobine kao što su da ne primaju mirise i ukuse supstanci koje se čuvaju u njima, što znači da
ih i ne odaju, čini ovaj proizvod kao polivalentan za primenu kod skladištenja vode, kao kace za vodu bilo da je u
pitanju pijaća ili tehnička voda.

Osobine plastičnih kaca:
- mala masa – lagane za manipulaciju
- dugotrajne – praktično neuništive (rok trajanja minimum 50 godina)
- otporne na sve hemijske uticaje
- ne zavise od vremenskih prilika (ni Sunce ni maraz ne mogu im ništa)
- održavaju se pranjem samo vodom
Čabar Plast - PLASTIČNE KACE ZA VODU ČABAR PLAST - 1
Čabar Plast - PLASTIČNE KACE ZA VODU ČABAR PLAST - 1

PLASTIČNI HORIZONTALNI REZERVOARI ČABAR PLAST

Kategorija - Plastični rezervoari
Plastični rezervoari su poznatiji pod nazivom cisterne. Prave se od istog
materijala kao i vertikalni plastični rezervoari od politelina visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) tehnlogojim
spiralnog namotavanja.

Cisterne se mogu koristiti kao nadzemni rezervoari ili rezervoari koji se ukopavaju u zemlju. Ako su
nadzemni moraju se postaviti na posebna ležišta kako bi čvrsto stajali na podlogama. Zbog već pomenute osobine da
su lagani mogu se postavljati na traktorske prikolice pa mogu služiti kao pokretne cisterne za vodu ili se mogu koristiti
kao cisterne za mleko, osoku ili pak kao cisterne za navodnjavanje zemljišta.

Cisterne za naftu - ako se koriste kao cisterne za naftu ili neku drugu vrstu goriva moraju se
ukopavati u zemlju, a po potrebi u zavisnosti od mesta gde se ukopavaju potrebno je izvršiti i proračun i
dimenzuonisanje cisterne ako bi izdržali pritasak zemlje koja će je poklopiti. U industriji se mogu koristiti za
skladištenje i transport hemikalija jer su otporne na hemijske uticaje.

Cisterne za vodu umesto betonskih bazena - iz našeg iskustva najviše se koriste kao cisterne za
vodu, bilo kao pokretne ili se ukopavaju u zemlju gde su u potpunosti zamenili betonske zidane rezervoare za vodu.
Zbog potreba tržšišta razvili smo još nekoliko proizvoda kao što su septičke jame ili prsklaice za voće i povrće. Zbog
osobina da se lako održavaju, operu se samo vodom, da ne upijaju i ne ispuštaju mirise, da svaki medijum u njima
ostaje nepromenjen, mogu se koristiti neograničeno u svim sferema industrije, domaćinstva poljoprivrede.
Čabar Plast - PLASTIČNI HORIZONTALNI REZERVOARI ČABAR PLAST - 1
Čabar Plast - PLASTIČNI HORIZONTALNI REZERVOARI ČABAR PLAST - 1
Čabar Plast - PLASTIČNI HORIZONTALNI REZERVOARI ČABAR PLAST - 1

PLASTIČNE KACE ZA VINO ČABAR PLAST

Kategorija - Plastična burad i kace
Na zahtev naših kupaca uradili smo i plastične kace za vino.

Plastične kace za vino sa plivajućim poklopcem - za razliku od plastičnih kaca za kominu, plastične
kace za grožđe, odnosno za vino pravimo na drugačiji način. Njih pravimo sa plivajućim poklopcem ili na drugi način ih
nazivaju kace sa vodenim dihtungom. Vino je ipak malo specifičnije od rakije, tako da je potrebno zaštiti da ne dođe do
oksidacije koje bi izazvale promene na kvalitetu vina.
Čabar Plast - PLASTIČNE KACE ZA VINO ČABAR PLAST - 1
Čabar Plast - PLASTIČNE KACE ZA VINO ČABAR PLAST - 1

ŠAHTE ZA VODOMERE ČABAR PLAST

Kategorija - Vodovodni materijal
Čabar plast izrađuje i specijalne šahte za vodomere od plastike. Šahta je gotova i odmah nakon
povezivanja u mrežu spremna za upotrebu. Sve što je kasnije potrebno je oko šahta zatrpati zemljom sve rupe.

Naše šahte za vodomere imaju sve, čak i izolaciju da šahta ne može da zamrzne, što se u betonskim nekada dešava, jer
one često propadnu, izmrznu vremenom.
Čabar Plast - ŠAHTE ZA VODOMERE ČABAR PLAST - 1
Čabar Plast - ŠAHTE ZA VODOMERE ČABAR PLAST - 1

PONTONI ZA MARINE I SPLAVOVE ČABAR PLAST

Kategorija - Tehnička plastika
Plastični pontoni su namenjeni za vez plovila u marinama, pristaništima, lukama, na rekama i jezerima. Takođe mogu se
koristiti u morima jer ih slana voda ne može oštetiti. Koriste za lakši prilaz i ulaz ili izlaz kupača na moru, kao platforme i
izdvojeni objekti na površinama mora ili jezera. Na gornju stranu se mogu postavljati različiti materijali u odnosu na vaše
potrebe i svrhu u koju se pontoni koriste.

Plutajući plastični pontoni koriste se:
- za vez plovila
- za kretanje osoba
- kao splavovi za prevoz putnika i tereta na manjim vodenim površinama
- platforme na vodi za kupanje i sunčanje
- osnova za splav za kuće na vodi
- skela za prelaz reka
- za ribnjake
Čabar Plast - PONTONI ZA MARINE I SPLAVOVE ČABAR PLAST - 1
Čabar Plast - PONTONI ZA MARINE I SPLAVOVE ČABAR PLAST - 1

PROIZVODNI PROGRAM ČABAR PLAST

Kategorija - Proizvodnja plovila
Predstavljamo Vam proizvodni program kompanije Čabar Plast:

Plastične kace za vodu, kominu, voće i povrće - jedan od proizvoda koji je poslednjih godina posato
nezamenjiv u domaćinstvu, industriji ili poljoprivredi

Plastični horizontalni rezervoari - plastični rezervoari osim što su vertikalni i mogu biti horizontalni
rezervoari koji su poznatiji pod nazivom cisterne.

Vertikalni plastični rezervoari - zatvoreni plastični rezervoari napravljeni su od polietilena visoke
gustine HDPE i polipropilena PP.

Cisterne za vodu - cisterne mogu da se ukopavaju u zemlju ili da budu iznad zemlje, ali im se onda
mora obezbediti ležište. Najlakše je da se odmah opredelite da li će vaša cisterna biti podzemna ili nadzemna kakao bi
napravili ležeišta u kojima će čvrsto stajati.

Plastične septičke jame - čabar plast septičke jame vam nude idealno i brzo rešenje za rešavanje
svih problema sa septičkim jamama.

Plastične kace, cisterne i rezervoari za navodnjavanje - Nedostatak je vode, ne samo vode za piće,
već i vode koja je potrebna za normalan rast i razvoj biljnog sveta. Zato Vam mi i nudimo rešenje za navodnjavanje
plastenika i površina koje imaju problema sa snabdevanjem vodom.

Plastični pontoni za marine i splavove - Plastični pontoni koje mi proizvodimo od PEHD su stabilni i
sigurni objekti na vodi. Laki su za transport, lako se postavljaju i instaliraju, mogu da nose terete velikog raspona
nosivosti.

Šahte za vodomere - vodomerne šahte su već gotove lagane su i treba ih samo spustiti u zemlju,
odnosno već iskopanu jamu za šahte.

Plastične kace za vino - zbog svih svojih osobina koje poseduju plastične kace i li bačve kakao ih
negde zovu, a gde je vrlo bitna stavka je cena, naše bačve za vino su mnogo jeftinije od drugih rešenja.

Bačve za vodu ili kace za kominu sa poklopcem - naše plastične kace ili plastične bačve su
univerzalan proizvod koji je prvo nastao kao zamena za klasičnu drvenu kacu za metalnim obručevima koja se koristila
kao kaca za kominu.

Pravougaoni rezervoari, tankvane, plastične kade - osim cilindričnih rezervoara koji mogu biti
horizontalni rezervoari cisterne i vertikalni plastični rezervoari, često imamo i posebne zahteve naših kupaca kojima su
potrebni pravougaoni rezervoari ili pravougaone plastične kade, tankvane.

Plastične tabarke za kazane za pečenje rakije - tabarka služi kao posuda za vodu, kako bi se para
koja prolazi kroz spiralnu cev pretvorila u kondezat odnosno, ako se koristi iz kazan za pečenje rakije, rakiju ili ako se
destiluje voda, dobija se destilovana voda.

Cevi za plastenike - u ponudi imamo cevi za plastenike koje će vam u velikom značaju pomoći
podizanje i održavanje vašeg plastenika.

Plastični čamci - Naši plastični čamci su pogodni za sve sredine bilo da su u pitanju slatke ili slane
vode.

Separatori masti i ulja - otpadne vode koje su zagađene lakim tečnostima mogu se najlakše i
najjeftinije odstraniti sa našim separatorima masti i ulja
Čabar Plast - PROIZVODNI PROGRAM ČABAR PLAST - 1
Čabar Plast - PROIZVODNI PROGRAM ČABAR PLAST - 1
Čabar Plast - PROIZVODNI PROGRAM ČABAR PLAST - 1
Plužac bb - Osečina -
060 4452012;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Čabar Plast - 12
 • Čabar Plast - 19
 • Čabar Plast - 15
 • Čabar Plast - 9
 • Čabar Plast - 5
 • Čabar Plast - 2
 • Čabar Plast - 4
 • Čabar Plast - 10
 • Čabar Plast - 11
 • Čabar Plast - 13
 • Čabar Plast - 17
 • Čabar Plast - 18
 • Čabar Plast - 24
 • Čabar Plast - 20
 • Čabar Plast - 21
 • Čabar Plast - 22
 • Čabar Plast - 7
 • Čabar Plast - 23
 • Čabar Plast - 16
 • Čabar Plast - 25
Čabar Plast
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Osečina Plužac bb
  +381 60 4452012;
Back to Top
Mirandre.com logo