Tabarke za kazane za pečenje rakije ČABAR PLAST

Registruj se
Prijavi se

Tabarke za kazane za pečenje rakije ČABAR PLAST

Čabar Plast

PREZENTACIJA FIRME
Tabarke za kazane za pečenje rakije ČABAR PLAST - Čabar Plast - 1
Tabarke za kazane za pečenje rakije ČABAR PLAST - Čabar Plast - 2
Tabarke za kazane za pečenje rakije ČABAR PLAST - Čabar Plast - 1
Tabarke za kazane za pečenje rakije ČABAR PLAST - Čabar Plast - 2

Tabarke za kazane za pečenje rakije ČABAR PLAST

Plastične tabarke nije potrebno uopšte održavati, napravljene od polietilena visoke gustine PEHD imaju osobine kojima
ništa ne može ni visoka ni niska temperatura, lakše su od metalnih, tako da ih je mnogo lakše prenositi.

Plastične tabarke nije potrebno farbati, a možete dobiti i veće zapremine, jer je poznato da što je veća količina vode u
tabarci to je bolje za destilat, odnosno lakše se hladi para koja prolazi kroz aparat za destilaciju .
Back to Top