Kurs francuskog jezika NS PRO GROUP

Registruj se
Prijavi se

Kurs francuskog jezika NS PRO GROUP

Centar za edukaciju NS PRO group

PREZENTACIJA FIRME

Kurs francuskog jezika NS PRO GROUP

Kurs francuskog jezika koncipiran je tako da osposobi polaznike da vode aktivnu pismenu i usmenu komunikaciju u
svakodnevnim životnim i poslovnim situacijama na ovom jeziku.

Karakteristike kurseva francuskog jezika:
– Nastavni planovi opštih kurseva francuskog jezika usklađeni su zahtevima CEFR-a (Common Europian
Framework of Reference for Languages) i pripremaju kandidate za polaganje međunarodno priznatih ispita.
– Nastava se može odvijati kroz individalni rad, rad u parovima, ili u grupama. Grupe broje maksimalno
osam polaznika što omogućava aktivno i ravnopravno učestvovanje svih polaznika u nastavnom procesu.
– Nivoi koje je moguće pohađati su: A1-C2.

Za kurs francuskog jezika, u zavisnosti od nivoa, koristi se sledeća literatura:
– Belleville 1,2,3 – Thierry Gallier, Odile Grand-Clement, Aline Volte, Vicki Moore
– Delf A1, A2, B1, B2+CD – Preparation a l’examen du DELF A1, A2, B1, B2
Back to Top