Prevodilačke usluge NS PRO GROUP

Registruj se
Prijavi se

Prevodilačke usluge NS PRO GROUP

Centar za edukaciju NS PRO group

PREZENTACIJA FIRME

Prevodilačke usluge NS PRO GROUP

Prevodi sa overom ili bez overe sudskog tumača mogu se obezbediti u našem Centru. Prevodilački
tim Centra za edukaciju NS Pro Group Novi Sad može ponuditi pisane prevode sa ili bez overe sudskog tumača.Prevodi
se završavaju u najkraćem roku, prema Vašem zahtevu.

Usmeno prevođenje
Kada je reč o usmenom prevođenju, nudimo konsekutivno i simultano prevođenje:
Konsekutivno prevođenje se preporučuje kod okruglih stolova, manjih radnih grupa ili sastanaka.
Simultano prevođenje je zahtevniji vid usmenog prevođenja, te je od izuzetenog značaja angažovanje
najmanje dva simultana prevodioca koji se smenjuju na 30-40 minuta, čime se postiže maksimalna efektivnost u radu.

Jezici:
- Engleski
- Nemački
- Francuski
- Švedski
- Holandski
- Danski
- Italijanski
- Ruski
- Španski
- Norveški
- Bugarski
- Rumunski
- Mađarski
Back to Top