Centar za likovno obrazovanje Šumatovačka

Registruj se
Prijavi se
Centar za likovno obrazovanje Šumatovačka
LOKACIJE

Škola slikanja i crtanja

CRTANJE I SLIKANJE.
Cilj predmeta je da kroz praktični i teorijski rad polaznici tečaja steknu osnovna znanja iz oblasti crtanja i slikanja, odnosno da se pripreme za izlazak na prijemne ispite na umetničkim fakultetima i strukovnim školama ili osposobe i ohrabre da samostalno kreiraju i realizuju svoje ideje u slikanju i crtanju.
Centar za likovno obrazovanje – Šumatovačka (osnovan 1948.) je ustanova kulture, umetničkog stvaralaštva i obrazovanja od značaja za grad Beograd i šire.
Kulturna je baština naše zemlje prvog reda, koja ima važno mesto za vizuelne i likovne umetnosti, i za umetničku pedagogiju.
Činjenica da je od 1948.
do danas u ovoj ustanovi kulture svoja prva znanja i iskustva steklo više hiljada polaznika koji su stvarali njenu istoriju, njena duga tradicija i plejada veoma značajnih umetnika koji su na različite načine vezani za nju, čine je posebnom i potvrđuju njen status od značaja.

Škola vajanja

ŠKOLA VAJANJA.
Cilj predmeta je ovladavanje praktičnim veštinama vajarske tehnike i tehnologije, opservacije živog modela, razumevanje anatomije čoveka i unutrašnje konstrukcije, proporcija, uspostavljanje pravilnog odnosa celine i detalja u kompoziciji i upoznavanje sa razvojem umetnosti.
Centar za likovno obrazovanje – Šumatovačka (osnovan 1948.) je ustanova kulture, umetničkog stvaralaštva i obrazovanja od značaja za grad Beograd i šire.
Kulturna je baština naše zemlje prvog reda, koja ima važno mesto za vizuelne i likovne umetnosti, i za umetničku pedagogiju.
Činjenica da je od 1948.
do danas u ovoj ustanovi kulture svoja prva znanja i iskustva steklo više hiljada polaznika koji su stvarali njenu istoriju, njena duga tradicija i plejada veoma značajnih umetnika koji su na različite načine vezani za nju, čine je posebnom i potvrđuju njen status od značaja.
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Vračar Šumatovačka 122
    +381 11 6430908; +381 11 6430908;
Back to Top