Kurs web dizajna JAVASCRIPT & JQUERY CET ŠKOLA RAČUNARA

Registruj se
Prijavi se

Kurs web dizajna JAVASCRIPT & JQUERY CET ŠKOLA RAČUNARA

CET škola računara

PREZENTACIJA FIRME
Kurs web dizajna JAVASCRIPT & JQUERY CET ŠKOLA RAČUNARA - CET škola računara - 1
Kurs web dizajna JAVASCRIPT & JQUERY CET ŠKOLA RAČUNARA - CET škola računara - 2
Kurs web dizajna JAVASCRIPT & JQUERY CET ŠKOLA RAČUNARA - CET škola računara - 1
Kurs web dizajna JAVASCRIPT & JQUERY CET ŠKOLA RAČUNARA - CET škola računara - 2
Kurs web dizajna JAVASCRIPT & JQUERY CET ŠKOLA RAČUNARA - CET škola računara - 1
Kurs web dizajna JAVASCRIPT & JQUERY CET ŠKOLA RAČUNARA - CET škola računara - 2

Kurs web dizajna JAVASCRIPT & JQUERY CET ŠKOLA RAČUNARA

JavaScript je de facto glavni jezik za dodavanje interakcije web stranicama, a jQuery njegova
najpopularnija biblioteka. Web dizajneri koji poznaju JavaScript i JQuery su u bitnoj prednosti jer sa web sajtom mogu da
urade mnogo više nego samo uz HTML i CSS.

Trajanje(časova) :20
Trajanje(dana): 5
Back to Top