Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada

Registruj se
Prijavi se

Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada

DEČIJA KUĆA - BEOGRAD

Nalazi se na teritoriji opštine Palilula u ulici Kneza Danila 45!

„Stogodišnja tradicija je naša osnova, vrhunski kvalitet je naše
polazište, a srećno dete je naš cilj“
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - DEČIJA KUĆA - BEOGRAD - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - DEČIJA KUĆA - BEOGRAD - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - DEČIJA KUĆA - BEOGRAD - 1
Dečija kuća Ljubav Vera i Nada - DEČIJA KUĆA  BEOGRAD - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - DEČIJA KUĆA - BEOGRAD - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - DEČIJA KUĆA - BEOGRAD - 1

DEČIJA KUĆA - NOVI SAD

Nalazi se u Novom Sadu na adresi Kosovska 29!

U Novom Sadu nemamo jaslenu grupu, upis dece se vrši od dve i po godine do školske dece.
Cena je 250 € uz subvencije grada Novog Sada.
Dečija kuća Ljubav Vera i Nada - DEČIJA KUĆA  NOVI SAD - 1
Dečija kuća Ljubav Vera i Nada - DEČIJA KUĆA  NOVI SAD - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - DEČIJA KUĆA - NOVI SAD - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - DEČIJA KUĆA - NOVI SAD - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - DEČIJA KUĆA - NOVI SAD - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - DEČIJA KUĆA - NOVI SAD - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - DEČIJA KUĆA - NOVI SAD - 1

DEČIJA KUĆA LJUBAV, VERA I NADA

Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada primenjuje Montesori pedagoški metod koji uvažava dečije interesovanje. Dete posmatramo kao aktivno biće nastojeći da razvijemo kod njega socijalnu i emotivnu inteligenciju. 

U našoj ustanovi rade licencirani Montesori vaspitači sa višegodišnjim iskustvom. Samo dete koje je srećno će u potpunosti moći da ispolji i iskoristi svoje potencijale, zato radimo na tome da dete odrasta u sigurnom i adekvatnom ambijentu.

Decu osposobljavamo da budu samostalni i odgovorni, spremni na saradnju sa dozom tolerancije.

Rani uzrast je veoma značajan period u razvoju deteta jer se tada postavlja osnova za dalji život. Odrastanje i razvoj deteta prema Montesori pedagogiji podstiče dete da bude samostalno i samouvereno. Ako želite da Vam dete izraste u jaku ličnost, pre svega mu omogućite da učestvuje u radnjama u kojima će se ono osećati produktivno. U današnje vreme je važno da dete osim svojih prava ima i svoje obaveze. Svakodnevne obaveze će pridoneti jačanju detetovog samopouzdanja. Ne bi trebalo da odrađujemo njihove obaveze umesto njih, jer to neće doprineti njihovom osamostaljivanju.

Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - DEČIJA KUĆA LJUBAV, VERA I NADA - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - DEČIJA KUĆA LJUBAV, VERA I NADA - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - DEČIJA KUĆA LJUBAV, VERA I NADA - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - DEČIJA KUĆA LJUBAV, VERA I NADA - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - DEČIJA KUĆA LJUBAV, VERA I NADA - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - DEČIJA KUĆA LJUBAV, VERA I NADA - 1

JASLICE

Jaslice (16 - 36 meseci) 

Rad sa decom u jaslenoj grupi se prevashodno zasniva na razvoju samostalnosti, kao i na motoričkom i govornom razvoju. Trudimo se da stvorimo osnove na koje će se kasnije nadograditi razvoj dečije ličnosti. Samostalnost deteta se ne ogleda u tome ono radi šta god poželi. Dete ne može samo sebi odredi granice, zato su tu vaspitači, da iste postave uz pružanje slobode i prava na izbor. Samo se u takvom okruženju deca mogu pravilno razvijati. Kako bi izgradili samopouzdanje kod dece, dozvoljavamo im da samostalno donose odluke i na taj način oni počinju da vrednuju i poštuju sebe. Bilo kakva pohvala koju dete dobije od drugih, ne može da se poredi sa osećajem sreće kad ono nešto samo uspe da uradi. Aktivnosti dece koje sprovodimo uz korišćenje Montesori materijala u potpunosti su prilagođene njhovom uzrastu. Deca u toku dana imaju mogućnost da sama izaberu Montesori materijal prema njihovom interesovanju.

Sve igračke koje imamo u našem vrtiću su neoštećene i uredno poređane na svojim mestima, a deci su uvek dostupne. Decu učimo da kada uzmu jednu igračku, nakon igranja, je uredno vrate na svoje mesto. Svako dete učimo da bude strplivo i sačeka svoj red ako je neko uzeo igračku koju je ono želelo.

Deci od najnižeg uzrasta pružamo neizmernu brigu i ljubav, podsticajući ih da prepoznaju i razumeju svoje emocije.

Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - JASLICE - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - JASLICE - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - JASLICE - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - JASLICE - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - JASLICE - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - JASLICE - 1

VRTIĆKE GRUPE

- Patuljci (4,5 - 6 godina)
- Bubice (3 - 4,5 godina)


U vrtićkim grupama najveći značaj za razvoj deteta ima uticaj mešovitosti grupe, odnosno uticaj starije dece na mlađu i obrnuto. Starija deca pomažu mlađoj, a mlađa uče od njih.

Međusobni osećaj brige jednih prema drugima se vremenom prenosi i u njihove živote.

Aktivnosti u odnosu na jaslenu grupu duže traju i dopunjuju se sa praktičnim aktivnostima poput obilska muzeja, odlaska u pozorište, posećivanje Botaničke bašte, Filharmonije, Vatrogasne stanice… Praktične aktivnosti pružaju deci jasnu sliku o temi koja se obrađuje.

Deci tokom dana pružamo mogućnost da sama izaberu Montesori materijal prema ličnom interesovanju (praktični,senzorni, matematički jezički, kosmički, muzički, likovni).
Dečija kuća Ljubav Vera i Nada - VRTIĆKE GRUPE - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - VRTIĆKE GRUPE - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - VRTIĆKE GRUPE - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - VRTIĆKE GRUPE - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - VRTIĆKE GRUPE - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - VRTIĆKE GRUPE - 1

PREDŠKOLCI

Predškolci (5,5 godina - do polaska u školu) Predškolcima u našoj ustanovi pridajemo posebnu važnost. Ono što smo polako učili svake godine u preškolskom uzrastu se upotpunjuje i zaokružuje. Predškolcima je na raspolaganju izvrstan izbor Montesori materijala u kojima će spoznati matematičke operacije, ali i pojmove i pojave poput reljefa, nastanka sveta..

Naša misija je kod dece pored lepog ponašanja razvijemo samostalnost i samosvesnost, uz empatiju i lični stav.
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - PREDŠKOLCI - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - PREDŠKOLCI - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - PREDŠKOLCI - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - PREDŠKOLCI - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - PREDŠKOLCI - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - PREDŠKOLCI - 1

MONTESORI PEDAGOGIJA

Upijajući um
Dete do treće godine nesvesno upija ono što se dešava oko njega, dok od treće do šeste godine dete svesno razume ono što ga okružuje i pokazuje interesovanje za isto.

Periodi posebne osetljivosti
Unutrašnja osetljivost je presudna u izboru koje će dete napraviti u raznolikoj sredini, tako što će ga neke situacije učiniti osetljivim a neke ravnodušnim.

Aktivnost deteta
Kretanje je osnovna potreba svakog deteta.

Nezavisnost
Da bi dete bilo što samostalnije treba mu pruziti pomoć i podstrek da on sam uradi određeni zadatak.

Samostalnost
Vaspitač neće pružati detetu bespotrebnu zaštitu i umesto njega uraditi zadatke već će sačekati da mu se dete samo obrati za pomoć ukoliko mu je potrebna.

Sloboda
Proces u kojem se dete uči da bude nezavisno i disciplinovano, da bude odgovorno i poštovano. U vrtiću deca i vaspitači zajedno donose pravila ponašanja, a deca imaju punu slobodu unutar jasno postavljenih granica.

Pripremljena sredina
Montesori pedagogija prevashodno podrazumeva stvaranje adekvatne atmosfere i sredine za boravak dece. Sredina u kome će boraviti treba da pruzi pravilan psiho - fizički razvoj

Montesori materijali
Didaktički materijali prema Montesori principima se zasnivaju na tome omoguće detetu da svojim tempom napreduje i uči. Montesori materijali pomažudetetu da razume, da opipa, da misli, zaključuje I vizualizuje.

Montesori vaspitač je tu da na indirektan način pomogne detetu da izgradi sebe kao ličnost, i da mu kroz periode osetljivosti ponudi adekvatan materijal.
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - MONTESORI PEDAGOGIJA - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - MONTESORI PEDAGOGIJA - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - MONTESORI PEDAGOGIJA - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - MONTESORI PEDAGOGIJA - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - MONTESORI PEDAGOGIJA - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - MONTESORI PEDAGOGIJA - 1

MONTESORI MATERIJALI

Praktični materijal
Predmeti i vežbe iz ove oblasti imaju za cilj razvijanje higijenskih navika, kako da pravilno koriste pribor za hranu, postave sto, sipaju vodu, vrate pribor na svoje mesto, bacaju otpatke u kantu...Pored toga ovi materijali podstiču decu na komunikaciju i usvajanje kultoroloških navika poput pozdravljanja, izvinjenja, traženja dozvole, zahvaljivanja.
U praktičnom centru ima dosta materijala za sortiranje, presipanje, provlačenje i sve ove vežbe su veoma korisne za razvoj sitnemotorike, korišćenje tri prsta, razvoj pažnje, koncentracije i upornosti.

Senzorni materijal
Dečiji um je kao sunđer koji upija sve informacije iz svoje okoline. Dečja čula usavršavamo primenom ovim senzor materijala.

Jezički materijal
Jezičkim materijalima razvijamo govor dece i obogaćujemo njhov rečnik, pripremajući ih za čitanje. Dete se motiviše da ponavlja reči i imenuje predmete, a kasnije da samo sklapa rečenice. Pomoću crtanja i slikanja dete priprema i uvežbava svoju ruku za pisanje slova

Matematički materijal
Apstraktni matematički pojmovi se detetu prikazuju na konkretan način sto će biti osnova za kasnije savladavanje matematičkih operacija.

Kosmički materijal
Obuhvata osnove prirodnih nauka, da bi dete upoznalo pojave u prirodi i način na koje one utiču jedna na drugu.
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - MONTESORI MATERIJALI - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - MONTESORI MATERIJALI - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - MONTESORI MATERIJALI - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - MONTESORI MATERIJALI - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - MONTESORI MATERIJALI - 1
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - MONTESORI MATERIJALI - 1
Kneza Danila 45 - Beograd - Palilula
064 6446881; 011 3341130;
Pitaj vrtić LJUBAV, VERA I NADA
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Palilula Kneza Danila 45 +381 64 6446881 +381 11 3341130
    Novi Sad Kosovska 29 +381 21 2704071 +381 64 6446881
Dečija kuća Ljubav Vera i Nada - 68
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 20
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 50
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 46
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 63
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 40
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 48
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 61
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 44
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 58
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 54
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 57
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 60
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 42
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 52
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 51
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 55
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 62
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 59
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 38
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 49
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 53
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 45
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 43
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 47
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 56
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 37
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 39
Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada - 41
CENE
Pitaj vrtić LJUBAV, VERA I NADA
Back to Top
Mirandre.com logo