Medicinski žuti kontejner od 240 litara DELFIN TRADE

Registruj se
Prijavi se

Medicinski žuti kontejner od 240 litara DELFIN TRADE

Delfin Trade

PREZENTACIJA FIRME
Medicinski žuti kontejner od 240 litara DELFIN TRADE - Delfin trade - 2
Medicinski žuti kontejner od 240 litara DELFIN TRADE - Delfin trade - 1
Medicinski žuti kontejner od 240 litara DELFIN TRADE - Delfin trade - 2
Medicinski žuti kontejner od 240 litara DELFIN TRADE - Delfin trade - 1

Medicinski žuti kontejner od 240 litara DELFIN TRADE

Transportni kontejneri su sertifikovani prema važećim zakonima EU, a takođe i prema nacrtu Zakona
Republike Srbije o upravljanju otpadom, a u skladu sa ADR Uredbom koja se primenjuje u svim zemljama EU, odnosno, u
152 zemlje sveta potpisnice BAZELSKE KONVENCIJE.

Prema članu 28. nacrta Zakona Republike Srbije – Odgovornosti prevoznika otpada, transport
medicinskog infektivnog otpada može da se obavlja isključivo u gore pomenutim sertifikovanim kontejnerima od 240 lit. U
našoj ponudi je i ostala oprema neophodna u čitavom procesu, a takođe je usaglašena prema ADR uredbi koja obuhvata
sve zakone i standarde upravljanja medicinskm i infektivnim otpadom.
U skladu sa vašim potrebama možemo da vam isporučimo i druge proizvode od plastike vezano za potrebe zdravstvenih
ustanova.

Kapacitet 240 Litara
Težina 15,5 kg
Točkovi 200 mm
Back to Top