Parodontologija DENTAL CLINIC

Registruj se
Prijavi se

Parodontologija DENTAL CLINIC

Dental Clinic Stomatološka ordinacija

PREZENTACIJA FIRME
Parodontologija DENTAL CLINIC - Dental Clinic Stomatološka ordinacija - 2
Parodontologija DENTAL CLINIC - Dental Clinic Stomatološka ordinacija - 3
Parodontologija DENTAL CLINIC - Dental Clinic Stomatološka ordinacija - 1
Parodontologija DENTAL CLINIC - Dental Clinic Stomatološka ordinacija - 2
Parodontologija DENTAL CLINIC - Dental Clinic Stomatološka ordinacija - 3
Parodontologija DENTAL CLINIC - Dental Clinic Stomatološka ordinacija - 1
Parodontologija DENTAL CLINIC - Dental Clinic Stomatološka ordinacija - 2
Parodontologija DENTAL CLINIC - Dental Clinic Stomatološka ordinacija - 3
Parodontologija DENTAL CLINIC - Dental Clinic Stomatološka ordinacija - 1

Parodontologija DENTAL CLINIC

Osnova hirurškog lečenja parodontopatije je režanj operacija. Hirurškim pristupom obolelom
parodoncijumu vrši se čišćenje dubokih koštanih džepova a aplikacijom koštanih zamenika (Geistlich
Bio-Oss®), membrana (Geistlich Bio-Gide®) ili gleđnog proteina rasta (Straumann Emdogain®) omogućava se
regeneracija koštanog i mekog tkiva što dovodi do ponovnog učvršćivanja rasklaćenih zuba i
ozdravljenja potpornog aparata zuba.
Back to Top