AUGMENTACIJA GREBENA (JEDNOSTRANO)

Registruj se
Prijavi se

AUGMENTACIJA GREBENA (JEDNOSTRANO)

Dental Implant

PREZENTACIJA FIRME
AUGMENTACIJA GREBENA (JEDNOSTRANO) - Dental Implant - 2
AUGMENTACIJA GREBENA (JEDNOSTRANO) - Dental Implant - 1
AUGMENTACIJA GREBENA (JEDNOSTRANO) - Dental Implant - 2
AUGMENTACIJA GREBENA (JEDNOSTRANO) - Dental Implant - 1

AUGMENTACIJA GREBENA (JEDNOSTRANO)

Alveolarni greben je deo vilice u kojem se nalaze korenovi zuba. Alveolarni geben se resorbuje pri dugotrajnoj
parodontopatiji ili posle dužeg perioda nakon vađenje zuba.
Back to Top