KUĆNO BELJENJE ZUBA

Registruj se
Prijavi se

KUĆNO BELJENJE ZUBA

Dental Implant

PREZENTACIJA FIRME
KUĆNO BELJENJE ZUBA - Dental Implant - 1
KUĆNO BELJENJE ZUBA - Dental Implant - 2
KUĆNO BELJENJE ZUBA - Dental Implant - 1
KUĆNO BELJENJE ZUBA - Dental Implant - 2

KUĆNO BELJENJE ZUBA

U našoj ordinaciji radimo i sa američkim preparatom Opalescence. To je gel koji sadrži karbamid peroksid u niskim
koncentracijama 10-15%. Postupak je jednostavan: u ordinaciji se uzima otisak gornje i donje vilice na osnovu kog se
izradi kalup (trej) koji pacijent dobija zajedno sa gelom i nosi kući.
Back to Top