DERMOSKOPSKI PREGLED

Registruj se
Prijavi se

DERMOSKOPSKI PREGLED

DIVA laser centar

PREZENTACIJA FIRME
DERMOSKOPSKI PREGLED - DIVA laser centar - 1
DERMOSKOPSKI PREGLED - DIVA laser centar - 2
DERMOSKOPSKI PREGLED - DIVA laser centar - 1
DERMOSKOPSKI PREGLED - DIVA laser centar - 2

DERMOSKOPSKI PREGLED

Dermoskopija (epiluminescentna mikroskopija, imerziona dijaskopija) je in vivo neinvanzivna (bezbolna, neškodljiva)
dijagnostička tehnika kojom se otkrivaju tumori kože. Uz pomoć ove tehnike vide se strukture koje su inače nevidljive ili
nedovoljno vidljive golim okom. Sprovodi se uz pomoć optičkog instrumenta – dermoskopa, a imerziono ulje ili gel se
koristi da bi površinski sloj kože postao providan, a anatomske strukture kože vidljive. Koristi se najviše za ranu
dijagnostiku raka kože (malignog melanoma kao i ostalih malignih i benignih tumora kože). Kao mlada, sad već grana
dermatologije, dermoskopija se sve više koristi i za otkrivanje drugih oboljenja, posebno kose i noktiju.
Back to Top