Dostava gasa Beograd

Registruj se
Prijavi se
Dostava gasa Beograd
LOKACIJE
Domaćinstva, za grejanje prostorija, zagrevanja vode i kuvanje, uglavnom koriste drva, ugalj, lož ulje, električnu energiju, solarnu energiju i gas. Prirodni gas uz ugalj i ostala čvrsta goriva, jedini je primarni oblik energije koji se, uz elementarnu pripremu, može neposredno upotrebljavati. Neposrednom upotrebom prirodnog gasa može se u domaćinstvima zadovoljiti od 80-85% energetskih potreba (grejanje prostorija, kuvanje, priprema tople vode). Upotrebom gasa u pojedinačnim ložištima za grejanje, postiže se veća efikasnost nego upotrebom vrele vode iz toplana i kotlarnica. Upotreba prirodnog gasa omogućava korisnicima visok komfor življenja. Prirodni gas je energent koji je raspoloživ tokom cele godine, jednakog kvaliteta nezavisno od mesta potrošnje. Prirodni gas koji se isporučuje potrošačima ne sadrži pepeo niti druge čvrste primese, a sadržaj vlage je praktično zanemarljiv. Prirodni gas je univerzalni nosilac energije koji omogućuje modernizaciju i povišenje ekonomičnosti mnogih industrijskih procesa i tehnoloških postrojenja uz istovremeno znatno manje zagađenje okolne sredine. Prirodni gas se lako meša sa vazduhom, ima veliku brzinu sagorevanja bez dima, čađi i čvrstih otpadaka.
Back to Top