Beljenje zuba LED lampom DUDENTAL

Registruj se
Prijavi se

Beljenje zuba LED lampom DUDENTAL

DuDental Stomatološka Ordinacija

PREZENTACIJA FIRME
Beljenje zuba LED lampom DUDENTAL - DuDental Stomatološka Ordinacija - 1
Beljenje zuba LED lampom DUDENTAL - DuDental Stomatološka Ordinacija - 2
Beljenje zuba LED lampom DUDENTAL - DuDental Stomatološka Ordinacija - 3
Beljenje zuba LED lampom DUDENTAL - DuDental Stomatološka Ordinacija - 1
Beljenje zuba LED lampom DUDENTAL - DuDental Stomatološka Ordinacija - 2
Beljenje zuba LED lampom DUDENTAL - DuDental Stomatološka Ordinacija - 3

Beljenje zuba LED lampom DUDENTAL

Nakon uklanjanja zubnog kamenca, i poliranja zuba, kao i nakon sanacije svih kariesom zahvaćenih zuba, pristupa se
ordinacijskom izbeljivanju zuba. Ono se izvodi posebnim gelom, koji se nanosi na vidljive površine zuba a čija je aktivna
supstanca vodonik peroksid. Nakon toga se gel aktivira led lampom u trajanju od 15 do 20 minuta. Led svetlost ima
odredjenu talasnu dužinu koja aktivira raspadanje vodonik peroksida i oslobadja kiseonik. Kiseonik ulazi u gledj i dentin i
menja boju zuba. Ceo proces nanošenja gela se vrši 3 do 4 puta.
Back to Top