Ortopan DUKA DENT ORTO CENTAR

Ortopan DUKA DENT ORTO CENTAR

Duka Dent Orto Centar

PREZENTACIJA FIRME
Ortopan DUKA DENT ORTO CENTAR - Duka Dent Orto Centar - 1
Ortopan DUKA DENT ORTO CENTAR - Duka Dent Orto Centar - 3
Ortopan DUKA DENT ORTO CENTAR - Duka Dent Orto Centar - 4
Ortopan DUKA DENT ORTO CENTAR - Duka Dent Orto Centar - 5
Ortopan DUKA DENT ORTO CENTAR - Duka Dent Orto Centar - 1
Ortopan DUKA DENT ORTO CENTAR - Duka Dent Orto Centar - 3
Ortopan DUKA DENT ORTO CENTAR - Duka Dent Orto Centar - 4
Ortopan DUKA DENT ORTO CENTAR - Duka Dent Orto Centar - 5

Ortopan DUKA DENT ORTO CENTAR

Specifikacije 3D vidnih polja:

- Osnovno vidno polje:
* opšta stomatologija
* endodoncija
* pojedinačno implant planiranje
* impakcije
* male hirurgije

- Fuzionisana vidna polja metodom softverskog stičovanja:
* Višestruko implant planiranje
* Oralna hirurgija
* Maksilofacijalna hirurgija
* ORL

CRANEX 3D specifikacija 3D CBCT programa
Mini dose scan (6x4 cm) – snimanje sa minimalnom dozom zračenja
* kod slučajeva gde je veoma osetljiva količina doze koju pacijent prima
* kontrola i post operativno praćenje pacijenata
Standard resolution scan – snimanje u standardnoj rezoluciji
* karakteriše ga brzo snimanje sa niskom dozom zračenja
* za standardnu dijagnostiku: implant planiranje, analiza TMZ, impaktirani zubi...
High resolution scan – snimanje u visokoj rezoluciji
* za dijagnostiku sa više detalja
* parodontologija, frakture korena, infekcije, praćenje nerava i kanala

ENDO program (6x4cm) – specijalizovan program za endodonciju 85
* za dijagnostiku najfinijih struktura i fraktura

SMAR – SOREDEX metal Artefakt Redukcija
- SMAR uklanja efekte od metala i drugih rendgen senzitivnih objekata na 3 D snimku
- SMAR unapređuje dijagnostiku i planiranje naročito za više implantne slučajeve i kod
pacijenata sa mnoštvom punjenja kanala
- Efektan prikaz anatomskih detalja oko metala

Poruku prima: Duka Dent Orto Centar

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Zakaži pregled: Ortopan DUKA DENT ORTO CENTAR

Poruku prima: Duka Dent Orto Centar

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top