Servis i održavanje kotlova EKO DIM

Registruj se
Prijavi se

Servis i održavanje kotlova EKO DIM

Servis i održavanje kotlova EKO DIM - Eko Dim - 3
Servis i održavanje kotlova EKO DIM - Eko Dim - 1
Servis i održavanje kotlova EKO DIM - Eko Dim - 2
Servis i održavanje kotlova EKO DIM - Eko Dim - 3
Servis i održavanje kotlova EKO DIM - Eko Dim - 1
Servis i održavanje kotlova EKO DIM - Eko Dim - 2

Servis i održavanje kotlova EKO DIM

EKO-DIM servis za kotlovska postrojenja vrši servisiranje i regulaciju gorionika, intervencije na pripadajućoj opremi
kotla, intervencije na merno kontrolnim uređajima kao i druge intervencije vezane za redovno održavanje.

- Servis gorionika
demontaža/motaža gorionika
čišćenje gorionika
čišćenje ventilatorskog kola
kontrola rada automatike
kotntrola elektroinstalacija kotla
kontrola i podešavanje elektrode
podešavanje gorionika

- Remont pumpe kotla:
demontaža/montaža pumpe
viklovanje elektromotora
zamena zaptivača
zamena ležajeva
zamena zaptivke
zamena čaure

- Brtvljenje kotla sa dimne i vode strane
demontaža/montaža pletenice
čišćenje nalegajućih površina

- Baždarenje ventila sigurnosti
kontrola sedišta ventila
lepovanje sedišta
lepovanje zaptivne glave
zamena zaptivnih elemenata
zamena vijčanih elemenata
kontrola opruge
ispitivanje kućišta ventila na čvrstoću
kotnrola početka pritiska ventila sigurnosti pri otvaranju i zatvaranju
izdavanje Izveštaja – Atesta

- Remont armature:
demontaža/montaža armature
obrada sedišta ventila
zamena dihtunga
zamena vijaka
ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost
antikorozovina zaštita
Back to Top