Ventilacija i klimatizacija - čišćenje i dezinfekcija EKO DIM

Ventilacija i klimatizacija - čišćenje i dezinfekcija EKO DIM

Ventilacija i klimatizacija - čišćenje i dezinfekcija EKO DIM - Eko Dim - 3
Ventilacija i klimatizacija - čišćenje i dezinfekcija EKO DIM - Eko Dim - 2
Ventilacija i klimatizacija - čišćenje i dezinfekcija EKO DIM - Eko Dim - 1
Ventilacija i klimatizacija - čišćenje i dezinfekcija EKO DIM - Eko Dim - 3
Ventilacija i klimatizacija - čišćenje i dezinfekcija EKO DIM - Eko Dim - 2
Ventilacija i klimatizacija - čišćenje i dezinfekcija EKO DIM - Eko Dim - 1

Ventilacija i klimatizacija - čišćenje i dezinfekcija EKO DIM

Profesionalni tim Ekodima uz naprednu ’’Lifa Air’’ tehnologiju obavlja higijensko-zdravstvenu inspekciju i inteligentno
čišćenje i dezinfekciju sistema ventilacije i klimatizacije. Ovde ćemo Vam hronološki predstaviti naš proces čišćenja.

PRIPREMA
Po dolasku, naš tim se upoznaje sa uslovima u objektu i organizuje opremu. Ukoliko je potrebno u dogovoru sa
investitorom vrše se dodatni pripremni radovi.

PLANIRANJE
Određujemo sektore ventilacije koje ćemo parcijalno čistiti jer njihovim pravilnim odabirom povećavamo efikasnost
samog procesa. Nakon toga pozicioniramo uređaje i obezbeđujemo prostoriju u kojoj ćemo vršiti radove.

INSPEKCIJA
Uklanjamo rešetke, anemostate i kroz njihove otvore ubacujemo robota za inspekciju. Prilikom inspekcije upoznajemo
sa opštim stanjem unutrašnjosti sistema i uočavamo nivo zaprljanosti i prohodnosti.

ČIŠĆENJE
Ubacujemo robota za čišćenje kanala i krećemo sa procesom. Robot poseduje digitalnu kameru sa halogenom
rasvetom pomoću koje operater na monitoru prati situaciju i upravlja kretanjem, reguliše brzinu, smer i obrtaje četke.
Istovremeno sa procesom čišćenja vrši se usisavanje svih depozita koje četka mehanički očisti. Sav vazduh iz sektora
koji se čisti putem sistema fleksibilnih creva, ventilatora i filter sekcije, filtrira i izbacuje van objekta. Pored kanala vrši
se čišćenje svih rešetki i klima komora.

KONTROLA
Nakon izvršenog čišćenja ponovo ubacujemo robota u inspekciju kanala kako bi proverili efikasnost procesa.

DEZINFEKCIJA
Nakon kontrole vršimo dezinfekciju kompletnog sistema ventilacije

PRIMOPREDAJA
Objekat predajemo domaćinu sa Zapisnikom i CD izdanjem video zapisa koje je robot snimio tokom procesa.

Ekodim je jedinstven na ovim prostorima po tome što poseduje međunarodni sertifikat ,,Lifa Air’’ za Stručnjaka u
održavanju sistema klimatizacije, ventilacije i grejanja (HVAC sisteme), zato ukoliko imate ventilacioni sistem kome je
potrebno profesionalno čišćenje pozovite nas.

Poruku prima: Eko Dim

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Zakaži uslugu: Ventilacija i klimatizacija - čišćenje i dezinfekcija EKO DIM

Poruku prima: Eko Dim

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top