Ventilacija i klimatizacija - projektovanje, montaža i servis EKO DIM

Registruj se
Prijavi se

Ventilacija i klimatizacija - projektovanje, montaža i servis EKO DIM

Ventilacija i klimatizacija - projektovanje, montaža i servis EKO DIM - Eko Dim - 3
Ventilacija i klimatizacija - projektovanje, montaža i servis EKO DIM - Eko Dim - 1
Ventilacija i klimatizacija - projektovanje, montaža i servis EKO DIM - Eko Dim - 2
Ventilacija i klimatizacija - projektovanje, montaža i servis EKO DIM - Eko Dim - 3
Ventilacija i klimatizacija - projektovanje, montaža i servis EKO DIM - Eko Dim - 1
Ventilacija i klimatizacija - projektovanje, montaža i servis EKO DIM - Eko Dim - 2

Ventilacija i klimatizacija - projektovanje, montaža i servis EKO DIM

Pri projektovanju ventilacionog sistema rešavaju se problemi vezani za kvalitet unutrašnjeg
vazduha. Budući da je izmena vazduha jedini način za kvalitetan vazduh u zatvorenom prostoru, projekat ventilacije
mora obezbediti funkcionalan sistem koji će vršiti cirkulaciju vazduha kroz objekat kao i njegovu zamenu sa
spoljašnjim vazduhom.

Elemenati ventilacionog sistema su:
kanali (horizontalni i vertikalni), kroz koje se transportuje vazduh, isparenja, dim i sl.
anemostati, rešetke za usis i odsis vazduha
ventilatori
klima komore
filteri
protivpožarne klapne

Pored pravilno isprojektovanog ventilacionog sistema neophodno je obezbediti i profesionalnu montažu
kako bi se obezbedila maksimalna funkcionalnost sistema.Ono što nas izdvaja od mnogih je da EKO-DIM
ostaje uz Vas i nakon projektovanja i montaže ventilacije pružajući Vam kompletno servisno održavanje uređaja i
opreme u garantnom i vangarantnom roku. Vršimo servisiranje ventilatora, filter sekcija i po potrebi vršimo korekciju
postojećeg sistema kako bi povećali njegovu efikasnost i kako bi ga uskladili sa propisima i standardima. Pored toga
EKO-DIM naprednom robot tehnologijom vrši redovno održavanje ventilacije (čišćenje i dezinfekciju) kako bi
ventilacioni sistem bio funkicionalan za sve vreme njegove eksploatacije.

Svim korisnicima naša servisna služba dostupna je 24h dnevno, 7 dana u nedelji. Termin izvođenja radova zavisi
isključivo od potreba naručioca.
Back to Top