Elkont inženjering

Registruj se
Prijavi se
Elkont inženjering
LOKACIJE

Liftovi

ELKONT INŽENJERING je osnovan 1991 godine u Beogradu i od osnivanja se bavi usko stručnim poslovima tehničkog ispitivanja i kontrolisanja svih vrsta liftova.
Danas je Elkont Inženjering, Beograd akreditovano telo koje posluje sa više stotina klijenata u Srbiji i Crnoj Gori i aktivni je član Instituta za standardizaciju Srbije.
Pregled tipa, završna kontrola i pojedinačna verifikacija liftova na električni ili hidraulični pogon sa ili bez mašinske prostorije.
Redovni ili vanredni pregled liftova na električni ili hidraulični pogon sa ili bez mašinske prostorije.
Izdavanje saglasnosti na uputstva za upotrebu, održavanje i spašavanje lica iz lifta.
Izdavanje Potvrde o usaglašenosti pre stavljanja na tržište liftova za vertikalni prevoz tereta sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi.
Kontrolisanje pre stavljana u upotrebu, kontrolisanje popravki i modifikacija i periodično kontrolisanje liftova za vertikalni prevoz tereta sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi.
Kontrolisanje pre puštanja u upotrebu i periodično kontrolisanje pokretnih stepenica (eskalatora) i pokretnih staza za prevoz lica.
Kontrolisanje pre puštanja u upotrebu i periodično kontrolisanje stepenišnih liftova i kosopodiznih platformi namenjenih za lica smanjene pokretljivosti.

Sertifikacija proizvoda

SERTIFIKACIJA PROIZVODA.
Elkont Inženjering-Sertifikaciono telo od 2005.godine pruža usluge sertifikacije proizvoda za vertikalni transport.
Sertifikat o akreditaciji potvrđuje kompetentnost ovog Sertifikacionog tela a Obimom akreditacije je utvrđena lista proizvoda koji se mogu sertifikovati na bazi Pravilnika i Uputstava koje primenjuje Sertifikaciono telo.
Utvrđena politika kvaliteta kao i Pravila zasertifikaciju proizvoda omogućavaju klijentima da sagledaju proces sertifikacije i otpočnu ga znajući svoja prava i obaveze.
Svaki zahtev za sertifikaciju podnet Sertifikacionom telu će biti razmotren u kratkom roku, nakon čega će klijent biti informisan o mogućnostima i rokovima za sprovođenje postupka sertifikacije.
Za sve izdate sertifikate Sertifikaciono telo vodi registar izdatih sertifikata u čiji sadržaj, bez ograničenja, mogu imati uvid sve zainteresovane strane.
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Rakovica Jagodinska 17
    +381 11 2330244;
Povezane kategorije:
Back to Top