Energreen pelet i briket

Registruj se
Prijavi se

Energreen pelet i briket

ENERGREEN

ENERGREEN je mlada firma, osnovana 2012. godine. Aktivnosti Energreen su usmerene na razvoj, proizvodnju i
distribuciju peleta-visokoenergetskog ekološkog goriva i briketa.

Energreen je lociran u Bođanima, nedaleko od Bača, na samoj granici sa Hrvatskom. Naš položaj na tržištu nam
omogućava da naše klijente snadbevamo visoko kvalitetnim proizvodima, koji su rezultat stalnog unapređenja i
inovacija.
Energreen - ENERGREEN - 2
Energreen - ENERGREEN - 3
Energreen - ENERGREEN - 4
Energreen - ENERGREEN - 5

PROIZVODNJA PELETA ENERGREEN

Preduzeće zapošljava 25 radnika, poseduje opremu za izradu biomase i magacin za gotovu robu. Pogon preduzeća u
Bođanima zauzima 5500 m2, a godišnja proizvodnja peleta dostiže do 8760 tona, a briketa 7500 tona.

Iako je firma mlada, usavršavanjem proizvodnog programa uz iskustvo i kvalitet koji pružamo našim klijentima, ubrajamo
se u sam vrh proizvođača briketa i peleta u našem regionu. Za proizvodnju posedujemo sertifikat JUS ISO 9001.

- AGRO PELET od sojine slame
- DRVENI PELET
- AGRO PELET od žitne slame
Energreen - PROIZVODNJA PELETA ENERGREEN - 2
Energreen - PROIZVODNJA PELETA ENERGREEN - 3
Energreen - PROIZVODNJA PELETA ENERGREEN - 4
Energreen - PROIZVODNJA PELETA ENERGREEN - 5

PRODAJA PELETA

Bilo da Vam je potrebna manja količina za ogrev domaćninstva, ili Vam treba veća količina za proizvodni pogon,
možemo Vam pomoći. Bez obzira da li ste fizičko ili pravno lice, na pravom ste mestu. Bavimo se i maloprodajom i
veleprodajom. Posedujemo velike proizvodne kapacitete, a pelet Vam možemo dostaviti na bilo koju adresu, kako u
regionu, tako i u Evropi.

Misija ENERGREEN d.o.o. je da postane lider u korištenju biomase kao obnovljivog, fleksibilnog i profitabilnog
energetskog rešenja i omogući kvalitetan i brzo dostupan proizvod svim našim mušterijama!
Energreen - PRODAJA PELETA - 2
Energreen - PRODAJA PELETA - 3
Energreen - PRODAJA PELETA - 4
Energreen - PRODAJA PELETA - 5

PELET ENERGREEN

PELET - EKOLOŠKI ČISTO GORIVO.
Pelet je proizvod koji se dobija isključivo presovanjem pod velikim pritiskom piljevine i strugotine suvog visoko
kaloričnog drveta ili drugih bio masa, a bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava, sa veoma malom količinom
vlage (8%). kao sirovina za proizvodnju PELETA može da posluži drvo iz šumskog otpada, ogrevno drvo, piljevina i
ostali otpad iz prerade drveta (drveni pelet), zatim slama od soje, pšenice, kukuruzovina, ljuske od suncokreta (agro
pelet) i dr.

Cilindričnog su oblika, kvalitetno i vrlo kalorično gorivo čijim sagorijevanjem nastaje svega 1-5% pepela. Zbog oblika i
veličine lako se transportuju, jednostavno se pune ložišta peći koje koristimo za grejanje naših domova. U potpunosti
zadovoljavaju visokeekološke standarde čime nam omogućavaju kvalitetniji život ne ugrožavaju okolinu i prirodu.
Pelet je prečnika oko 6 mm, pri čemu ima enegretsku vrednost od 4,9 kWh/kg, a procenat vlage od 8% mu
omogućava visoku učinkovitost sagorevanja. Koristi se u kotlovima koji mogu biti u potpunosti automatizovani i
stvara vrlo malo pepela, što je prednost u odnosu na druge vidove ogrevnog materijala.

Osim energetske uštede, peleti su i ekološki podobna sirovina. Gorenjem peleta stvara se ista količina CO2 koliku je
drvo koristilo prilikom svog rasta. Zbog toga je pelet neutralni nosač CO2 energije. Prilikom proizvodnje, pripreme i
transporta peleta stvara se zanemariva količina CO2. U savremenim uslovima života, akcenat se stavlja na očuvanje
životne sredine i goriva koja se proizvode iz biomase sve više dobijaju na značenju.

Pakovanja su praktična za upotrebu jer se pakuju u polietilenskim vrećama od 15kg.
Sa željom da se predstavimo novim tržištima i proširimo krug naših zadovoljnih korisnika i kupaca, radujemo se
kontaktu i poslovanju sa Vama.
Energreen - PELET ENERGREEN - 2
Energreen - PELET ENERGREEN - 3
Energreen - PELET ENERGREEN - 4
Energreen - PELET ENERGREEN - 5

BRIKETI ENERGREEN

Aktivnosti Energreen su usmerene na razvoj, proizvodnju i distribuciju peleta-visokoenergetskog ekološkog goriva i
briketa. Klijente snadbevamo visoko kvalitetnim proizvodima, koji su rezultat stalnog unapređenja i inovacija.

OGREVNI BRIKET
- prečnik: 75 mm
- vlaga: 8%
- energetska vrednost: 4,9 kWh/kg
- pepeo: < 5,8%
- 100% od sojine slame
Energreen - BRIKETI ENERGREEN - 2
Energreen - BRIKETI ENERGREEN - 3
Energreen - BRIKETI ENERGREEN - 4
Energreen - BRIKETI ENERGREEN - 5

BIO ENERGIJA ENERGREEN

BIO ENERGIJA
Energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mlevenja, sušenja i presovanja raznih bio
materijala. Drveni peleti su efikasno ugljenik-neutralno gorivo – na gram ispuštenog CO 2 angažuje se jedan gram u
fotosintezi, te se tako održava odnos ugljenika u prirodi. Sagorevaju tako čisto da je skoro nemoguće videti dim iz
dimnjaka, a iza sebe ostavljaju oko 1-5% pepela.

ENERGETSKI EFIKASAN
Iskorišćenost toplotne energije kod peleta je preko 90 %, dok je kod uglja i drveta najviše 70%. Energetska vrednost
peleta je 18 MJ/kg (5 kWh/kg). Korišćenje jedne tone peleta, za istu količinu toplote za grejanje, zamenjuje 500 litara
lož-ulja, ili 450 kg propana-butana, ili 600 kubnih metara prirodnog gasa, ili 4.800 kilovat-časova električne energije.

EKOLOŠKI ZDRAV
Izgaranjem peleta stvara se ista kolicina CO2 koliku je drvo koristilo prilikom svog rasta. Zbog toga je pelet neutralni
nosac CO2 energije. Grejanje iz biomase znači korišćenje energije u kružnom toku prirode jer se ugljen dioksid koji
nastaje kroz sagorevanje biomasa koristi, zajedno sa sunčevom energijom, za stvaranje nove biomase. Sirovo drvo
je već pri nastajanju u šumi deo ekosistema koji nam nudi zaštitu i blagostanje, i može se eksploatisati bez
nanošenja dugoročne štete šumama. Korišćenje drveta i biomase za energetske svrhe stvara kod korisnika
razumevanje i pozitivan odnos prema sopstvenoj prirodi i životnoj sredini.

EKONOMSKI ISPLATIV
U poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korišćenje peleta je znatno isplativije. U odnosu na
produktivnost i druge izvore energije pelet ima relativno nisku cenu! Nije strateško gorivo i cena ne zavisi od promena
na berzi (kao za plin, naftu, ugalj...) UŠTEDITE! I do dva puta JEFTINIJE grejanje u odnosu na energente koji se
dobijaju iz fosilnih goriva! Poređenja radi, 1 kg peleta proizvodi istu količinu toplote kao: 0,6 m³ zemnog gasa, 0,50 lit
lož ulja ili 0,45 lit tečnog naftnog gasa!

BEZBEDAN ZA UPOTREBU
Sagorevanje drvenih peleta gotovo da uopšte ne proizvodi kreozot, glavni uzročnik požara u pećima i kaminima.

KOMFORMA UPOTREBA
Za razliku od cepanica, drveni peleti pakovani su u vreće od po 15 kg, te su čisti i praktični za skladištenje, ne prljaju
kuću i ne donose insekte sa sobom, a zauzimaju samo četvrtinu prostora potrebnog za skladištenje cepanica. Zbog
veoma malog ostatka pepela, produžava se vreme između dva čišćenja peći, te se ovaj mukotrpan i skup posao
svodi na minimum. Jednostavnost upotrebe automatskim radom uređaja, stavlja pelet u sličan položaj kao i upotreba
ulja za loženje i gasa. Peći se automatski pale i gase, postižu i održavanju temperaturu koju im se zada, te imaju
automatsko doziranje. To im daje veliku prednost nad grejanjem na drva ili ugalj.
Energreen - BIO ENERGIJA ENERGREEN - 2
Energreen - BIO ENERGIJA ENERGREEN - 3
Energreen - BIO ENERGIJA ENERGREEN - 4
Energreen - BIO ENERGIJA ENERGREEN - 5
Bodjani bb - Bač -
064 8812510; 021 6611111;
Pitaj Energreen
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Energreen pelet i briket
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Novi Sad Augusta Cesarca 5 Sedište +381 64 8812588 +381 21 6611111
Energreen - 2
Energreen - 3
Energreen - 4
Energreen - 5
Energreen - 6
Energreen - 7
Energreen - 8
Energreen - 9
Energreen - 10
Energreen - 11
Energreen - 12
Energreen - 13
Energreen - 14
Energreen - 15
Energreen - 16
Energreen - 17
Energreen - 18
Energreen - 19
Energreen - 20
Energreen - 21
Energreen - 22
Energreen - 23
Energreen - 24
Energreen - 25
Energreen - 26
Energreen - 27
Energreen - 28
Energreen - 29
Energreen - 30
CENE
Pitaj Energreen
Firma pripada kategorijama:
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Energreen pelet i briket
Back to Top
Mirandre.com logo