Lečenje kanala korena zuba FAMILY DENTIST

Registruj se
Prijavi se

Lečenje kanala korena zuba FAMILY DENTIST

Family Dentist Stomatološka ordinacija

PREZENTACIJA FIRME
Lečenje kanala korena zuba FAMILY DENTIST - Family Dentist Stomatološka ordinacija - 3
Lečenje kanala korena zuba FAMILY DENTIST - Family Dentist Stomatološka ordinacija - 2
Lečenje kanala korena zuba FAMILY DENTIST - Family Dentist Stomatološka ordinacija - 3
Lečenje kanala korena zuba FAMILY DENTIST - Family Dentist Stomatološka ordinacija - 2

Lečenje kanala korena zuba FAMILY DENTIST

Tretiranje kanala korena zuba vrši se ukoliko dodje do infekcije, inflamacije ili izumiranja zubne pulpe.
Ukoliko dođe do promena na pulpi dalje komplikacije vode do raspadanja zubnog tkiva,frakture ili traume obolelog zuba.

Nakon davanja anestezije pacijentu, pristupa se otvaranju zuba pri čemu se koriste vrlo suptilni sterilni
instrumenti u radu ( tkz. endodotski kanalni proširivači i turpije).

Lekar temeljno čisti i oblikuje male kanale unutar korena zuba. Takvi kanali se ispiraju, suše i pune
biokompatibilnim materijalima koji osiguravaju hermetičko zatvaranje koje dalje sprečava razvoj bakterija unutar
kanala.Kada se terapijska procedura privede kraju lekar se dalje odlučuje na koji način da restaurira krunicu zuba i
ukoliko je potrebno i postoje uslovi ovakav zub se ojačava fiberglas kočicima.
Back to Top